Nazwisko i imię:
Dawid.
Tytuł:
Psałterz Dawidow, przekładania X. Macieia Rybinskiego na melodie psalmow francuskich, z argumentami X. Jana Turnowskiego Superintendenta Wielkop. uczyniony. Teraz znowu na żądanie wiela ludzi pobożnych, poprawiony y przedrukowany: z przydaniem na końcu kilku Pieśni nabożnych.
Miejsce i rok wydania:
w Rakowie [druk. Sebast. Sternackiego]. Roku Pańsk. 1624.
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 383 (właściwie 393) i k. 3 Rej. Tłomacz przypisał ten przekład: „z Krakowa Seniorom zboru Ewangelickiego krakowskiego, y inney braciey miłey“. Po str. 376 idzie: Przydatek niektórych psalmów według przekładu J. Kochanowskiego. Od str. 388: Pieśni nabożne trzy. — Jestto część Kancyonału czyli księgi psalmów. — Należy do Kraińskiego Katechizmu. Maciej. Piśm. III. 352—3.
Lokalizacja:
Kórnik.
Całość:
Dawid.
Psałterz Dawidow, przekładania X. Macieia Rybinskiego na melodie psalmow francuskich, z argumentami X. Jana Turnowskiego Superintendenta Wielkop. uczyniony. Teraz znowu na żądanie wiela ludzi pobożnych, poprawiony y przedrukowany: z przydaniem na końcu kilku Pieśni nabożnych.
w Rakowie [druk. Sebast. Sternackiego]. Roku Pańsk. 1624.
w 8ce, str. 383 (właściwie 393) i k. 3 Rej.
Tłomacz przypisał ten przekład: „z Krakowa Seniorom zboru Ewangelickiego krakowskiego, y inney braciey miłey“. Po str. 376 idzie: Przydatek niektórych psalmów według przekładu J. Kochanowskiego. Od str. 388: Pieśni nabożne trzy. — Jestto część Kancyonału czyli księgi psalmów. — Należy do Kraińskiego Katechizmu. Maciej. Piśm. III. 352—3.
Kórnik.