Nazwisko i imię:
Dawid.
Tytuł:
Psalmy Dawidowe z Hymnami. Pieśni Duchowne. Katechizm mnieyszy y więtszy, z składami dawnemi wiary Katolickiey. Modlitw osobliwych sto, z wielką pilnością y potrzebną wydane, na cześć y chwałę Boga w Troycy iedynego, a na pożytek kościoła powszechnego Apostolskiego, na Panie Jezusie Christusie iedynym fundamencie Słowem Bożym zbudowanego. We Gdańsku drukował Andrzey Hünefeldt R. P 1619. [Poczem drugi tytuł:] Psalmy [Macieja Rybinskiego] i Hymny z starego y nowego testamentu, rythmem Polskim, a na melodie Psalmow przełożone, od X. Jakuba Gembiciusa słu. sł. Bozego.
Miejsce i rok wydania:
{We Gdańsku drukował Andrzey Hünefeldt R. P 1619.}
Opis/komentarz:
w 8ce, kart 12 przedmowa), stron 336 i k. 4 regestru. — Pieśni Duchowne, 348 str. i 4 karty regestru. — Katechizmy, 94 str. — Modlitwy, 128 str. i 3 karty regestru. Psalmy, Hymny i Pieśni z nutami muzycznemi. Jocher 2395, 7174. — Oloff Beyträge 317.
Lokalizacja:
Ossol.
Całość:
Dawid.
Psalmy Dawidowe z Hymnami. Pieśni Duchowne. Katechizm mnieyszy y więtszy, z składami dawnemi wiary Katolickiey. Modlitw osobliwych sto, z wielką pilnością y potrzebną wydane, na cześć y chwałę Boga w Troycy iedynego, a na pożytek kościoła powszechnego Apostolskiego, na Panie Jezusie Christusie iedynym fundamencie Słowem Bożym zbudowanego. We Gdańsku drukował Andrzey Hünefeldt R. P 1619. [Poczem drugi tytuł:] Psalmy [Macieja Rybinskiego] i Hymny z starego y nowego testamentu, rythmem Polskim, a na melodie Psalmow przełożone, od X. Jakuba Gembiciusa słu. sł. Bozego.
{We Gdańsku drukował Andrzey Hünefeldt R. P 1619.}
w 8ce, kart 12 przedmowa), stron 336 i k. 4 regestru. — Pieśni Duchowne, 348 str. i 4 karty regestru. — Katechizmy, 94 str. — Modlitwy, 128 str. i 3 karty regestru.
Psalmy, Hymny i Pieśni z nutami muzycznemi.
Jocher 2395, 7174. — Oloff Beyträge 317.
Ossol.