Nazwisko i imię:
Dawid.
Tytuł:
Psalmy Monarchi y Proroka S. Dawida: przekładánia X. Macieia Rybińskiego.
Miejsce i rok wydania:
Znowu przeyzrzáne y wydrukowáne. Roku Naswietszego Pana N. MDCXVII. (1617). W Toruniu. (Na końcu:) Drukował Augustin Ferber.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. tyt., 1 k. dedyk., str. 158 i 1 k. rej. Dedyk. Rafałowi hrabi na Lesznie kasztelanowi Wiślickiemu .... X. Jan Turnowski. Zał. Bibl. 26. — Sowiński Słownik Muzyków str. 327. powiada, że ta edycya ma o czterdzieści numerów mniej.
Lokalizacja:
Czartor.
Całość:
Dawid.
Psalmy Monarchi y Proroka S. Dawida: przekładánia X. Macieia Rybińskiego.
Znowu przeyzrzáne y wydrukowáne. Roku Naswietszego Pana N. MDCXVII. (1617). W Toruniu. (Na końcu:) Drukował Augustin Ferber.
w 4ce, k. tyt., 1 k. dedyk., str. 158 i 1 k. rej.
Dedyk. Rafałowi hrabi na Lesznie kasztelanowi Wiślickiemu .... X. Jan Turnowski.
Zał. Bibl. 26. — Sowiński Słownik Muzyków str. 327. powiada, że ta edycya ma o czterdzieści numerów mniej.
Czartor.