Nazwisko i imię:
Dambrowski Samuel, syn Piotra, Dresdensis (urodz. w Pogorzalu na Litwie 1577 † 1625).
Tytuł:
Postilla Chrześcianska to iest Kazania abo wykłady porządne Swiętych Ewangeliey na każdą niedzielę y na każde święto przez cały rok, a przy nich Kazania pogrzebne, y inne przez Księdza Dambrowskiego Pasterza Augustańskiey Confessiey w Wilnie. Nakładem W. P. JP. Piotra Nonharta Starosty Orańskiego etc.
Miejsce i rok wydania:
W Thoruniu drukował Augustin Ferber. R. P. MDCXX — MDCXXI. (1621).
Opis/komentarz:
folio, stron 398, 228, 329 i 133, oprócz kart na przodzie. Przypis. Annie Królewnie Szwedzkiej, siostrze Króla Zygmunta III. Jocher 5202 a. — Przyłęcki notuje jakąś edycyą w Toruniu u Sam. Gertnera 1691. jako edycyą III
Lokalizacja:
Akad. duch. w Wilnie — Czapski — Tow. Pozn.
Całość:
Dambrowski Samuel, syn Piotra, Dresdensis (urodz. w Pogorzalu na Litwie 1577 † 1625).
Postilla Chrześcianska to iest Kazania abo wykłady porządne Swiętych Ewangeliey na każdą niedzielę y na każde święto przez cały rok, a przy nich Kazania pogrzebne, y inne przez Księdza Dambrowskiego Pasterza Augustańskiey Confessiey w Wilnie. Nakładem W. P. JP. Piotra Nonharta Starosty Orańskiego etc.
W Thoruniu drukował Augustin Ferber. R. P. MDCXX — MDCXXI. (1621).
folio, stron 398, 228, 329 i 133, oprócz kart na przodzie.
Przypis. Annie Królewnie Szwedzkiej, siostrze Króla Zygmunta III.
Jocher 5202 a. — Przyłęcki notuje jakąś edycyą w Toruniu u Sam. Gertnera 1691. jako edycyą III
Akad. duch. w Wilnie — Czapski — Tow. Pozn.