Nazwisko i imię:
Broscius (Brożek) Jan II. (1 listop. 1585 r. † 24 listopada 1652).
Tytuł:
Apologia Wtora Kálendarzá rzymskiego powszechnego, zá Synodálnym roskazániem Jaśnie Wielmożnego J. M. X. Andrzeja Gembickiego z Laski Bozey Biskupa Luckiego nápisána przez X. Jana Broscivsza. Artium et Medicinae Doctorem, Sacrae Theologiae Baccalaureum, et Professorem in Academia Cracoviensi, Plebana Międzyrzeckiego, do zácnego Narodu Ruskiego: ná pokazánie słusznośći wywodów o Kálendarzá Stárego błędach, podánych od Wielebnego Oyca Kassiana Sakowicza Archimandrity Dubińskiego, Unita. Anno 1641.
Miejsce i rok wydania:
(Na końcu:) W Warszawie, u Jana Trelpinskiego K. J. M. druk. Roku P. 1641.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. nlb. 8. Dedykacya Władysławowi IV. Siarczyński ma mylnie datę 1614 r.
Lokalizacja:
Akad. — Dzików. — Jagiell. — Ossol.
Całość:
Broscius (Brożek) Jan II. (1 listop. 1585 r. † 24 listopada 1652).
Apologia Wtora Kálendarzá rzymskiego powszechnego, zá Synodálnym roskazániem Jaśnie Wielmożnego J. M. X. Andrzeja Gembickiego z Laski Bozey Biskupa Luckiego nápisána przez X. Jana Broscivsza. Artium et Medicinae Doctorem, Sacrae Theologiae Baccalaureum, et Professorem in Academia Cracoviensi, Plebana Międzyrzeckiego, do zácnego Narodu Ruskiego: ná pokazánie słusznośći wywodów o Kálendarzá Stárego błędach, podánych od Wielebnego Oyca Kassiana Sakowicza Archimandrity Dubińskiego, Unita. Anno 1641.
(Na końcu:) W Warszawie, u Jana Trelpinskiego K. J. M. druk. Roku P. 1641.
w 4ce, k. nlb. 8.
Dedykacya Władysławowi IV. Siarczyński ma mylnie datę 1614 r.
Akad. — Dzików. — Jagiell. — Ossol.