Nazwisko i imię:
Bochyń Adam [Adam z Bochynia], (zm. 1514).
Opis/komentarz:
Autor pochodził z Bochynia pod Łowiczem, jak przypuszcza Morawski (Hist. Uniw. Jagiell. II, s. 123), stąd zwał się też: Łowicensis Adam. Encykl. Orgelb. I. 103—4. — Majer Joz. w Encykl. Orgelbr. III. 834. — Kośmińs. Słownik s. 38. — Roczn. Tow. P. N. VII. 177. — Balińs. Star. Pols. II. 192. — Łukaszew. Hist. Szkół III. 118. — Muczk. Mieszkania 88. Giedroyć. Źródła. 1911. s. 82. — Majer J. Rocznik Wydz. Lek. II. 1839. s. 46. — Swieżawski, Wenda. Spis lekarzy (w Medycynie. XIX. 1891). — Wisłocki Wł. Acta rector. I. 1893. s. 1033. — Gąsiorowski L. Zbiór wiadomości. t. II. s. 28. — Hahn. Liter. dram. 1906. s. 59.
Całość:
Bochyń Adam [Adam z Bochynia], (zm. 1514).
Autor pochodził z Bochynia pod Łowiczem, jak przypuszcza Morawski (Hist. Uniw. Jagiell. II, s. 123), stąd zwał się też: Łowicensis Adam.

Encykl. Orgelb. I. 103—4. — Majer Joz. w Encykl. Orgelbr. III. 834. — Kośmińs. Słownik s. 38. — Roczn. Tow. P. N. VII. 177. — Balińs. Star. Pols. II. 192. — Łukaszew. Hist. Szkół III. 118. — Muczk. Mieszkania 88.
Giedroyć. Źródła. 1911. s. 82. — Majer J. Rocznik Wydz. Lek. II. 1839. s. 46. — Swieżawski, Wenda. Spis lekarzy (w Medycynie. XIX. 1891). — Wisłocki Wł. Acta rector. I. 1893. s. 1033. — Gąsiorowski L. Zbiór wiadomości. t. II. s. 28. — Hahn. Liter. dram. 1906. s. 59.