Nazwisko i imię:
Biblia.
Tytuł:
Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, ktory naystarszymi i ninieyszymi wersyami polskiemi porowniany, a z Psalterzem Dawidowym i z Kśiążką Jezusa Syracha, do poręcznieyszego używania na zbudowanie dziateczkom wystawiony, każdy rozdźał krotkimi summaryuszami nowymi naznaczony i podźielony, obszernieyszymi i naypotrzebnieyszymi parallelami dołożony; przytym ieszcze na końcu te Lekcye ze Starego Testamentu, które iak tu, tak i na innych mieyscach w kościele Bożym zwyczaynie czytane bywaią, z Hystoryą o żałosnym zburzeniu miasta Jeruzalem, są przydane.
Miejsce i rok wydania:
W Królewcu, 1767. Czcionkami i nakladem Hartungowskim.
Opis/komentarz:
w 12ce (format podłużny), 2 k. str. 880. Na czele przywilej Fryd. Wilchelma z r. 1738. — Od str. 273. Dzieje. Od str. 352 Listy. Od str. 571. Objawienie. Od str. 608. Psalmy Dawida. Od str. 767. Księgi Jezusa Syrachow. Od str 868. (Po wtore) Hystorya o żałosnym zburzeniu miasta Jeruzalem. Edycyą w Królewcu z roku 1779. ob. pod Biblia (u Jochera 2274).
Lokalizacja:
Czartor.
Całość:
Biblia.
Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, ktory naystarszymi i ninieyszymi wersyami polskiemi porowniany, a z Psalterzem Dawidowym i z Kśiążką Jezusa Syracha, do poręcznieyszego używania na zbudowanie dziateczkom wystawiony, każdy rozdźał krotkimi summaryuszami nowymi naznaczony i podźielony, obszernieyszymi i naypotrzebnieyszymi parallelami dołożony; przytym ieszcze na końcu te Lekcye ze Starego Testamentu, które iak tu, tak i na innych mieyscach w kościele Bożym zwyczaynie czytane bywaią, z Hystoryą o żałosnym zburzeniu miasta Jeruzalem, są przydane.
W Królewcu, 1767. Czcionkami i nakladem Hartungowskim.
w 12ce (format podłużny), 2 k. str. 880.
Na czele przywilej Fryd. Wilchelma z r. 1738. — Od str. 273. Dzieje. Od str. 352 Listy. Od str. 571. Objawienie. Od str. 608. Psalmy Dawida. Od str. 767. Księgi Jezusa Syrachow. Od str 868. (Po wtore) Hystorya o żałosnym zburzeniu miasta Jeruzalem.
Edycyą w Królewcu z roku 1779. ob. pod Biblia (u Jochera 2274).
Czartor.