Nazwisko i imię:
Biblia.
Tytuł:
Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z naystarszymi i ninieyszymi wersyami polskiemi zniozszy i summarya Seb. Szmyda przydawszy z glossami D. Marćina Lutra wystawili Księża Augspurskiey konfessyi Polscy.
Miejsce i rok wydania:
W Lipsku, w Drukarni Breytkopfowey r. p. 1728.
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 691 i 41 k. nlb. Dzieje apost. od str. 381 poprzedzone Przedmową M. Lutra (380—397). — Od str. 650. Apocalipsis. — Od str. 691. Reiestr ewanielij (k. 3). — Od ark. Xx5. Passya albo hystorya o męce, śmierci, i pogrzebie P. n. J. Chr. — Od ark. Bbb5. Hystorya o żałośnym zburzenia miasta Jeruzalem (kart 7). Główny wydawca Efraim Oloff. W przedmowie mówi że pierwszy był Jan Seklucyan który r. 1554 Nowy T. w języku polskim wydał. Obecnie porównano Seklucyana i Gdańską edycyą r. 1632 i wzięto glossy Lutra, a Summarya Seb Szmyta. Jocher 2312. — Ringeltaube edycyą 1727 i 1728 za jedną uważa, tylko tytuły dano odmienne. (Beyträge s. 42, 227).
Lokalizacja:
Birgel. — Czartor. — Warsz. Uniwers.
Całość:
Biblia.
Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z naystarszymi i ninieyszymi wersyami polskiemi zniozszy i summarya Seb. Szmyda przydawszy z glossami D. Marćina Lutra wystawili Księża Augspurskiey konfessyi Polscy.
W Lipsku, w Drukarni Breytkopfowey r. p. 1728.
w 8ce, str. 691 i 41 k. nlb.
Dzieje apost. od str. 381 poprzedzone Przedmową M. Lutra (380—397). — Od str. 650. Apocalipsis. — Od str. 691. Reiestr ewanielij (k. 3). — Od ark. Xx5. Passya albo hystorya o męce, śmierci, i pogrzebie P. n. J. Chr. — Od ark. Bbb5. Hystorya o żałośnym zburzenia miasta Jeruzalem (kart 7).
Główny wydawca Efraim Oloff. W przedmowie mówi że pierwszy był Jan Seklucyan który r. 1554 Nowy T. w języku polskim wydał. Obecnie porównano Seklucyana i Gdańską edycyą r. 1632 i wzięto glossy Lutra, a Summarya Seb Szmyta.
Jocher 2312. — Ringeltaube edycyą 1727 i 1728 za jedną uważa, tylko tytuły dano odmienne. (Beyträge s. 42, 227).
Birgel. — Czartor. — Warsz. Uniwers.