Nazwisko i imię:
Biblia.
Tytuł:
Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament z krociuchnemi każdego rozdziału sumowaniami.
Miejsce i rok wydania:
W Brzegu, Godfr. Tramp. 1725.
Opis/komentarz:
w 8ce podłużnej. Wydał Ludw. Sassadyusz, predykant z pod Cieszyna. Jestto przedruk edycyi w Brzegu 1708 wydanej, wraz z mniejszym Katechizmem Lutra. Jocher 2308. Ringeltaube s. 41. 75—6. — Sembrycki J. K. Przegląd s. 56. przytacza datę roku 1727, i mówi że tej edycyi jest przeszło 33 ark., w podługow. 8ce.
Lokalizacja:
Warsz. Uniw.
Całość:
Biblia.
Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament z krociuchnemi każdego rozdziału sumowaniami.
W Brzegu, Godfr. Tramp. 1725.
w 8ce podłużnej.
Wydał Ludw. Sassadyusz, predykant z pod Cieszyna.
Jestto przedruk edycyi w Brzegu 1708 wydanej, wraz z mniejszym Katechizmem Lutra.
Jocher 2308. Ringeltaube s. 41. 75—6. —
Sembrycki J. K. Przegląd s. 56. przytacza datę roku 1727, i mówi że tej edycyi jest przeszło 33 ark., w podługow. 8ce.
Warsz. Uniw.