Nazwisko i imię:
Zasadius Karol Jan Wacław (Sassadius) (1736—1814).
Tytuł:
Kancjonał zawierający w sobie pieśni chrześciańskie porządkiem słusznym tak z starodawnych jako i świeżo przetłumaczonych i złożonych zebrane.
Miejsce i rok wydania:
Brzeg, 1776.
Opis/komentarz:
Do r. 1850 ukazało się 20 edycji. Ob. Bibl. Pol., XIX, 81—82 pod Kancyonał.
Całość:
Zasadius Karol Jan Wacław (Sassadius) (1736—1814).
Kancjonał zawierający w sobie pieśni chrześciańskie porządkiem słusznym tak z starodawnych jako i świeżo przetłumaczonych i złożonych zebrane.
Brzeg, 1776.
Do r. 1850 ukazało się 20 edycji.
Ob. Bibl. Pol., XIX, 81—82 pod Kancyonał.