Nazwisko i imię:
Zamoyski Marcin Leopold, starosta bolimowski, syn Marcina (ur. 1681 — zm. 1 lutego 1718).
Opis/komentarz:
ob. Arakiełowicz Jak. (Trzy kopiie herbowne — kazanie pogrzebowe 1718) — Duńczewski St. (Herbarz, 1757, str. 250) — Eytmin Hier. (Exercitium 1705) — Kuuk Paweł Jan (Rachel plorans 1718; Tuba gloriosa 1703) — Wieliński Marcin Ign. (Lavrvs Minervae Zamoscensis 1694). Ob. także: Brückner Al., Dzieje Lit. Pol., 1907, I, str. 379 — o jego poezji: tenże, w: Rozpr. Ak. Um. Wydz. Filolog., XXVII: 1898, str. 355. — Cieński A., Pamiętnikarstwo Polskie XVIII w., 1981, str. 54. — Kochanowski J. K., Dzieje Akad. Zam., str. XXXVIII. — Kozłowska-Studnicka, Katalog rękopisów polskich, 1929, str. 78 — o jego poezji. — Maliszewski E., Bibliogr. pamiętników, 1928, poz. 5386.
Całość:
Zamoyski Marcin Leopold, starosta bolimowski, syn Marcina (ur. 1681 — zm. 1 lutego 1718).
ob. Arakiełowicz Jak. (Trzy kopiie herbowne — kazanie pogrzebowe 1718) — Duńczewski St. (Herbarz, 1757, str. 250) — Eytmin Hier. (Exercitium 1705) — Kuuk Paweł Jan (Rachel plorans 1718; Tuba gloriosa 1703) — Wieliński Marcin Ign. (Lavrvs Minervae Zamoscensis 1694).
Ob. także: Brückner Al., Dzieje Lit. Pol., 1907, I, str. 379 — o jego poezji: tenże, w: Rozpr. Ak. Um. Wydz. Filolog., XXVII: 1898, str. 355. — Cieński A., Pamiętnikarstwo Polskie XVIII w., 1981, str. 54. — Kochanowski J. K., Dzieje Akad. Zam., str. XXXVIII. — Kozłowska-Studnicka, Katalog rękopisów polskich, 1929, str. 78 — o jego poezji. — Maliszewski E., Bibliogr. pamiętników, 1928, poz. 5386.