Nazwisko i imię:
Zamoyski Jan
Opis/komentarz:
ob. Abrek Andrzej (Echo charitum 1639; Palestra intelligendi 1646) — Akademia Zamojska — Antonin z Przemyśla, dominikanin (Sprawa dobra o zakonney prowinciey 1599 — ded.) — Arcudius Piotr (Antirresis 1600 — tu list Zamoyskiego do Pocieja) — Aristoteles (Polityki ksiąg ośmioro 1605 — tu wiersze przy dedyk. Zam. przez Petrycego) — Artickel dess Vertrags: Zwischen den Keyserischen vnd Polnischen Commiss. (1589) — Baianus Andreas (Panegyricus memoriae rerum 1617, 1651) — Bałazy Wojciech (Corolla juris 1644) — Baldvinus (Balduin) Franciscus (De legatione Polonica Oratio 1573) — Bartholanus Stanislaus (In obitum 1605; Sigismundi III 1601) — Batory Stefan, król (Bibl. Pol., XII, 405—410) — Beckmann Martinus (Carmen fvnebre b. r.) — Bethlen Wolfgang (Historia dere bus Transylvanicis ab a. 1526—1609 — tu jego mowy i listy) — Białobrzeski Marcin (Orthodoxa confessio 1577 — ded.) — Bibliothek (Warschauer, Th. II, 1754: Leben u. Thaten, tłum. Friese Chr.) — Bibliothek (Polnische Warschau, 1787—88) — Bielski Joach. (Carminvm 1588; Pieśń nowa o szczęśliwey potrzebie pod Byczyną 1588; Naeniae 1588; przedr. w 1914 r. Badecki Karol) — Birkowski Fabian (Josve za Kolędę 1613) — Braun D. (De scriptorum Poloniae et Prussiae ... virtutibus et vitiis Catalogus 1723) — Broniovius Martinus (Bis in Tartariam 1595) — Broński Krzysztof (Philalet) (Apocrisis abo odpowiedź 1597) — Brussius Guilelmus Scotus (Ad principes 1595; De tartaris 1598) — Brutus J. M. (Selectarvm Epistolarvm Libri V. 1583—1585 — dedyk. dla J. Zamoyskiego) — Bucius Th. (Eucharistia 1592) — Bullart Isaac (Academie 1682 — życiorys z portretem) — Burski Adam (Dialectica Ciceronis 1604; Oratio funebris 1606; Vita 1619) — Caselius Joh. (De obitu magni Zamoscii 1605, por. Rhodomanus L.: Epos 1606) — Chalecki Krzysztof M. (Panegyricus 1606) — Cicero M. T. (Aratvs 1579, 1612) — Ciekliński Piotr (S. Woyciecha Bogarodzica y hymny 1600) — Clobucius Joannes (Magno Heroi 1603) — Colerus Christ. (De Caesaris 1602 — tu dedyk.) — Colosvari Jeremiasz (Epicedivm 1590) — Consilium de recuperanda (1725) — Czacki Michał (Obrona 1790) — Czahrowski Adam (Rzeczy rozmaite 1599; Threny 1597 — jemu przypisane) — Czechowicz Marc. (Epistomivm 1583) — Czerny Piotr (Ad ill. P. Marcellvm 1586) — Dąbrowski Sz. (Wiersze wymowne o przeszćiu tatarskim ... Roku 1594) — Dousa Georg. (Epistola 1599) — Duńczewski St. (Herbarz, II, 1757; Kalendarz 1730, str. 150, 151) — Ecclesia Militans (1637) — Epiphanius Cyprus S. (Oratio 1604) — Exul vates (1715: program dialogu szkolnego o nim wg Kwiatkiewicza i P. Piaseckiego) — Fredro Andrzej Maks. (Vir consilii 1730; Zwierzyniec 1668 — tu listy) — Fridewaldus Michael (Accvsatio 1569; Die Gemaine 1578 — tu o jego udziale przy sprawie gdańskiej) — Gadebusch von Fryd. Kon. (Livl. Bibl., III, Riga 1777, str. 334—348) — Gambara Laurentius (Carmen in S. Margaritam 1581) — Gennadius Scholarius (Interrogationes et responsiones ok. 1581 — tu dedykacja) — Górnicki Łukasz (Rozmowa Polaka z Włochem b. r.; Unterredung 1762) — Gorski Jakub (Orationes gratvlatoriae 1582) — Graevius Georg. (Praefaciones et epistolae 1707) — Gratianus (Gratiani) Antoni Maria (De scriptis 1745) — Grochowski Stan. (Hołvbek 1588; Łzy smutne 1605; Pieśni Kalliopy Słowienskiey 1588) — Gruszyński Jan Belina (Powinność 1581) — Gruter Janus (Delitiae Poeatarum Gallorum 1609) — Gyulay P. (Commentarius 1581) — Hake Martin (Disputatio 1634) — Handlungen (Ungerische, Böhmische, Sybenbürgische, 1596 — tu jego listy) — Heidenstein Jan Reinhold (Norma Civis 1637) — Heidenstein Reinhold (wszystkie jego dzieła) — Herburt Szczęsny Jan (Panegyricus 1585) — Hermann Daniel (Academiae 1594; Joanni Samoscio Throphaeum b. r.; Ad ... Joannem de Zamoscio 1600; Stephaneis Moschouitica 1582) — Hilchen Dawid (Clypeus 1604; Honori herois 1605; Luctus 1605) — Historia rervm a Poloniae Rege in Moscouia (1581) — Hoppius S. J. (De script. 1707) — Horanyi Al. (Memoria hungar. 1775) — Horatius Fl. (... w trudach więzienia 1609) — Horst Rutger Johann (Cancellarius 1628) — Jabłonowski J. A., (Museum 1752, str. 290) — Jagodyński Stan. Ser. (Kalligraphia 1695) — Janicki Kl. (Epitalamion na wesele — przekł. W. Syrokomli, w: Przekłady poetów, 1851, t. I, str. 149—154) — Jaroszewicz Floryan (Matka Świętych 1767) — Jezierski Jacek (Respons 1789; Zgoda i niezgoda 1788) — Karnkowski St. biskup (Copey eines Schreibens 1598) — Karol IX (Strena Carolo 1606) — Kicki Wojciech (Dialog 1615) — Kochanowski Jan (Lyricorum libellus 1612; In nuptias 1583, 1585; Odprawa posłow 1578; Pieśni trzy 1580; Ad St. Bathorreum ... Epinicion 1583) — Kołłątaj Hugo (Referendarza W.X. Litewskiego Uwagi 1790) — Konstytucye (Statua y Przywileie 1581) — Kriegs und Staatssachen (Polnische, 1666 — tu portret Zam.) — Krzeczkiewicz Paweł (Fortunna rewolucya 1680) — Krzysztanowicz St. (Polonia seu brevis descriptio 1606) — Lauro Jacobus (Notice 1602—1603 — tu ryciny wygranych przez niego bitew) — Lautensack A. (Zbiorek 1589 — tu ryciny wojny z Maksymilianem) — Lengnich God. (Geschichte der Preuss. Lande, t. III i IV, 1724—1726) — Lilia Piotr (Responsio ad cuiusdam epistolam 1584) — Lipsius Just. (Epistolarum Select. Centuria quinta 1711; Myśli 1789; Opera 1613) — Listów (Dwanaście) przeciw poparciu uwag) — Livonica, hoc est Responsum (b. r.) — Locks Kilian (Metrica 1610) — Lublina (z) Walenty (O różnych chorobach 1592 — ded.) — Luenig Joanes Christian (Litterae procerum 1712; Orationes 1713) — Magius Hier. (Variarum lectionum 1563; 1564) — Mallinius Caspar (Iatrotheologonomicomachia 1575; Panegyris b. r.) — Manutius Aldus (Illmo D. J. Zamoscio 1584) — Manutius Paweł (Epistolarum libri XII, 1707, 1762) — Mencke Joh. Burhard (Sigis. Aug. Epistolae 1703) — Miaskowski Kasper Malcher (Zbiór rythmów 1612, 1622 cz. II) — Michałowski Melchior (Clavis 1726) — Mislanius Jan (Societas S. Annae 1599 — jemu ded.) — Mora Domenico (Ill Cavaliere 1589 — ded.) — Morsztyn Hieronim (Antypasty 1650) — Muretus M. Ant. (Epistolae 1602; Opera 1789; Orationes, epistolae et poemata 1714?) — Myśl z okazji Uwag nad życiem J. Zamoyskiego (1788) — Nakielski Samuel (Miechovia 1634) — Nax Ferdynand (Uwagi 1789) — Nidecki Andrzej Patrycy (Commentarii 1577; Notae 1583) — Niegoszewski Stanisław (Ad. Ill. J. Zamoiscium ... Epinikion 1588; Serenissimo 1584 — ded.) — Niesiołowski Kazim. (Otia publica 1743 — tu jego edykt do wojska z 8 Septemb. 1602) — Nobilis Flam. (De rebus gestis Stephani I 1582) — Okolski Szymon (Orbis polonus, I, 1641) — Opatovius Pantini Adamus (Triumphus 1603 — wiersz) — Orationes funebres (1613) — Otwinowski Erazm (Dysputa 1593) — Owidzki Joach. (Obrona J. Zam. 1790) — Paczyński Maciej (Juno pronuba 1620) — Paprocki Bartosz Jastrzębiec (Herby rycerstwa pol. 1584; Ná hárde śpiewánie Bielskiego 1588; Pamięć nierządu 1588; Vpominek 1587; Vesele 1581) — Pastorius Joachim (Heroes 1653 — tu wiersze na jego cześć) — Pawłowic J. (Żałosne opisanie 1589) — Peregrinus Christ. Dam. (Liga 1596) — Philalet, patrz wyżej Broński Krzysz. — Piskorzewski Mateusz (Ad. Illustr. — de nuptiis cum Griselide 1583) — Pismo stosujące się do pisma (1788) — Plemieński Fabian (Vox lechica ok. 1600) — Pociej Hipacy (Poselstwo 1605) — Poparcie Uwag nad życiem (1788, druk. anon., aut. Baudouin de Courtenay J.?) — Possevin Ant. (Moschovia 1586, 1587, 1592, 1595 — a w roku 1988 A. Warkotsch wyd. w polskim tłum.) — Potocki Paweł (Saeculum Bellatorum 1702) — Prażonka albo Nawara (1640 — tu anegdoty o nim) — Pruski Mich. (Regnum 1723) — Przydatek do Uwag nad życiem (1791?) — Pufendorf Samuel (De Rebus 1695) — Recepta na to, abyśmy się długo w Oyczystey Ziemi osiedzieli (ok. 1682, tu m.in. J. Zamoyskiego mowa sejm. z 1597 r.) — Republica (Della) et Magistrati (1650) — Reszka St. (De rebus 1574) — Reusner Nic. (Continuatio ... Epistolarum 1600) — Rhodomanus Laur. (Epos 1606; Rhodomanologia 1608) — Rivius Joannes (Oratio 1595) — Rogoziński Jan (Epikedion in Magnanimum Heroem 1606) — Rokosz gliniański (1788) — Rosselius Annibal (Oratio funebr. 1590) — Rudomicz Bazyli (Praemium 1644) — Rybiński Jan II (Kanclerza J. Zam. Triumphy 1590) — Rzeczycki And. (Instigatoris Regii 1585) — Saxonia Hercules (De plica 1600) — Schoneus Andreas (Odae III 1588; De pace Sarmatica, Odae II 1589) — Schreckius Val. (Istvla sive gratvlatio 1583) — Schrenk Jakób (Aug. Imperatorum ... imagines 1601) — Schwalbe Abr. (Warhafftiger Bericht 1588) — Siemek Mar. (Bona Avspicia 1633 — w ded. o przyjaźni Zamoyskiego z Cieklińskim) — Sitański Zamoscen Fr. (Zawodnik 1636 — tu o jego testamencie) — Skarga P. (Dziękowanie 1600) — Skrobiszewski Jakub (In funere 1605; Ad Magnanimum 1603; Piis Manibvs 1605) — Slachcinius Marcin (De Felici Adventv 1587) — Sleszkowski Seb. (Opera 1616) — Smotrzycki Mel. (Apologia 1628) — Sokołowski Stanisław (Orationes 1587; Peregrinus 1579) — Solikowski Jan Dymitr (Commentarius 1647; Ad Livones 1600; Vrania 1574) — Solski Stanisław (Machina 1663) — Stanisław a Jesu, karmelita bosy (Na pogrzeb ... Sieniawskiego 1620) — Starowolski Szymon (Eloqivm fvnebre 1638; Sarmatiae Bellatores 1631; Hecatontas Institvtorum Rei Militaris 1639, 1646; Monumenta Sarmatarum 1655) — Staszic Stanisław (Poprawy y Przydatki 1788; Uwagi nad życiem 1785) — Stephanides Mel. (Kazanie 1606; Prospectus vel publicatio 1594) — Stupanus Jan Mikołaj (De naturalibus 1599) — Szczerbic Paweł (Promptvarivm Statvtorvm 1604; Specvlvm Saxonum 1581, 1610) — Szydłowski Jan Aureli (Lvgvbris Lavdatio 1605) — Szymonowic Szymon (Aelinopean 1589; Flagellvm 1588; Imagines 1604; Poematia Aurea 1619; Repotia 1592; Slivb 1593; Trophaeum 1606) — Tacyt (Ivlii Agric. 1643) — Tersowski Jan (Kazanie 1624) — Thuanus Jakób August (Historiarum ... Libri 1626) — Treter Tomasz (Theatrum Virtvtvm 1685) — Trzecieski Andrzej II (In Aloysium Lipomanvm ... Carmen 1556; Trivmphvs 1582) — Turner Robert (Orationes 1602) — Tynicki Jerzy (Acta principum 1670) — Uchański Paweł (Oratio 1579 — projekt tej mowy dał Zamojski) — Ursinus Jan (Hier. Fabricii De Locutione 1601 — tu pochwała jego mecenasostwa; De Ossibvs 1610) — Vanozzi Bonifacy (Delle Lettere 1606 — tu listy do niego z lat 1596—7) — Warszewicki Krzysztof (Pro Christi Fide 1583; In obitum 1587; Oratio 1604; Memorabilivm 1585) — Węgierski Andrzej (Systema Historico-Chronologicvm 1652) — Wereszczyński Józef (Excitarz 1592) — Vergilius Publ. Maro (Aeneida 1590 — jemu ded.) — Wężyk Widawski Piotr (Agvila 1601) — Witkowski Stan. (Lament 1605; Pobvdka Lvdzi Rycerskich 1621) — Władysławiusz (Włocławczyk) Adam (Pieśni Nowe 1608) — Wolan Andrzej (Oratio 1589) — Wołodkowicz Chryzostom (Woyny w Inflanciech 1610) — Wybicki Józ. (Listy patr. 1777) — Zabawy przyj. i poż. (1770, t. IV, str. 239 — tu jego listy do Mureta i odpowiedzi Mureta — tłum. J. Koblański) — Żale na śmierć (ok. 1608?) — Zamość (ob. wyżej odsyłacze) — Zamoyski Aleksander Aug. (Nayiaśnieyszy Królu — dot. ordynacji 1780) — Zamoyski Andrzej — Zapartowicz Paweł (Załoba na żałosne zeszcie 1606) — Zasadius S. L. (Muzyka Anielska 1751) — Zawicki Jan (Charites Słowieńskie 1588) — Zbiór pism do których były powodem Uwagi nad życiem (1788) — Zbiór potrzebniejszych wiad. Ign. Krasickiego, t. II (1781, str. 587) — Zbylitowski Andrzej (De victoria 1588) — Zebranie krótkie rzeczy potrzebnych s strony Wolności A swobod Polskich (1587) — Zeitung (Newe, Breslau 1585) — Zeitung (Neue) aus Polen (Królewiec, Vlmütz 1588) — Zeitung (Polnische, 1588 — tu opis bitwy pod Krakowem) — Zeitunge (Warhafftige, Hamburg 1596) — Żernicki Wacław (Encomium 1628) — Zieliński Jan (Centrum 1600) — Ziemianin. Cnotą, zyczliwością, prawdą (1592) — Źle i dobrze. Pismo stosujące się do pisma pt. Zgoda i niezgoda (1788) — Zychini And. (Charites Roxolonae 1651) — Żydowski Math. (Libelli 1593). Nadto: Akta Rzeczypospolitej Babińskiej, wyd. St. Windakiewicz, 1894 — wedle indeksu. — Albertrandy J. Ch., Panowanie H. Walezyusza i St. Batorego, 1823. — Antoniewski S., Jan Zamojski, w: Praca, Poznań 1905, nr 28—32. — Archiwum Radziwiłłów, wyd. A. Sokołowski (Scriptores Rerum Polonicarum, VIII: 1885, passim a na str. 83—169 — listy J. Zamoyskiego z podobizną). — Archiwum Jana Zamojskiego, kancl. i hetm. w. koronnego, (1553—1579), wyd. Wacław Sobieski, I: 1904; II: 1580—1582 i III: 1582—1584, wyd. Józef Siemieński, 1909 i 1913; IV: 1585—1588, wyd. Kaz. Lepszy, 1948. —Athenaeum (Kraszewski), Wilno, VI: 1845, str. 5—26: Potrzeba pod Byczyną. — Axer Jerzy, Problemy kompoz. makaronicznej, List Kochanowskiego do Zamojskiego, w: Pam. Liter., 1985, z. 3, str. 123—134. — Baliński M., Lipiński Tym., Starożytna Polska, II: 1845, str. 795—799. — Balzer O., Geneza trybunału koronnego, 1886, str. 308—309, 313. — Bandura Wł., Jan Zamoyski i Zygmunt Batory. „Secretum negotium“ 1590—1593. Prace historyczne w 30-lecie ... S. Zakrzewskiego, 1934, str. 383—393. — Bandtkie Stężyński J.W., Hist. Bibl. Uniw. Jag., 1821, str. 53, (wiadomość o znalezionych listach). — Bartoszewicz Julian, Anna Jagiellonka, t. 1, 2, 1882, passim; tenże, Zamojski Jan, w: Enc. powsz. Orgelbranda, t. 28, 1868, str. 256—264; też, w: tejże Enc. powsz., t. 11, 1862, str. 401— 412: Heidenstein Reinhold. — Bartoszewicz K., Życie J. Kochanowskiego treściwie zebrane. Dzieła J. Kochanowskiego, III: 1882, str. 195—215. — Barwiński E. (wyd.), Diariusze sejmowe. R. 1597. (Script. Rer. Polon., XX: 1907). — Barycz H., The Development of University Education in Poland, W-wa, 1957, str. 23, 24, (przekł. ang. z niewyd. oryginału pol. Franciszka Ksawerego Pusłowskiego i Klary Dąbrowskiej); tenże, Z dziejów książki pol. za granicą w XVI w., w: Silva Rerum, 1928; tenże, Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę, 1969, passim; tenże, Jak Heidenstein został historykiem, 1929; tenże, Historia Uniw. Jag., 1935, str. 475 i nast.; tenże, Przegl. Współcz. X, Kraków, 1931, str. 231—461; 566—567; tenże, Kronika z czasów St. Batorego 1575—1882. (wyd. i wstęp), 1939; tenże, Polacy na studiach w Rzymie, 1938, passim; tenże, Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, 1965, passim; tenże, Szkice z dziejów Uniw. Jag., 1933, str. 76—102; tenże, Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego, 1981, passim. — Batowski Al., R. Hajdensztajn i Franciszek Bohomolec. Pisarze żywota Jana Zamojskiego, Lwów 1854. — Baumfeld G., Najznakomitsi wodzowie polscy, 1935, w: Biblioteczka Żołnierza Pol., XXVII, str. 21—31. — Białkowski L., Na rubieży podolsko-ukrainnej, w: Kwartalnik Historyczny, Lwów, 1925, str. 581—605. — Białorzelski L., Jan Zamojski w liter. historycznej, w: Praca, Pozn., 1905, str. 940—1. — Białostocki J., J. Zamoyski klientem Domenika Tintoretta, w: Biuletyn Hist. Sztuki, XVI: 1954, W-wa, nr 1, str. 53—66. — Bibl. Star. pisarzy (K. W. Wójcicki), V: 1844, str. 309—315. Tu list St. Garwaskiego do J. Zam. z r. 1602. — Bidlo J., Jednota bratrská v prvnim vyhnanstvi. Cz. 4, Praga 1932; Jednota bratrská za mezivládi po smrti Stepána Bathoriho, Časopis Národniho Musea 1930. — Bielowski August, Szymon Szymonowicz, w: Pamiętnik Ak. Um. w Krakowie, II: 1875, str. 105—213; też listy str. 112—134. — Bielski Marcin, Kronika Polska, Warsz., 1851. — Biesiada Liter., XIV: 1882, str. 334, Klęska Maksymiliana pod Krakowem (anon.). — Biographie Universelle, Paryż 1828, t. 52, pag. 85—98. — Birkowski F., Sześć kazań (wyd. K.J. Turowski), 1856; tenże, Mowy pogrzebowe i przygodne, cz. I, wyd. Ant. Szlagowski, 1901. — Bogatyński W., J. Zamojski, Hetman i Kanclerz W. K. (1542—1605), w: Kurjer Lit. Nauk., 1929, nr 6. — Bohomolec Fr., Życie Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana (kilka wydań). — Boras Zygmunt, Poczet hetmanów polskich. cz. 2, Jan Zamojski — wódz i wielki mąż stanu, w: Życie i Myśl, XXXV: 1986, nr 5—6, str. 183—203. — Boratyński L., Stefan Batory i plan ligi przeciw Turkom 1576—1584, w: Rozprawy Wydz. Histor. — Fil. Ak. Um., XLIV: 1903; tenże, J. A. Caligari, nuncjusz Apost. w Polsce (1578—1581), w: Rozpr. AU, Wydz. Hist., LIX: 1916, str. 21—41. — Borowski A., W sprawie powiązań liter. pol. niderlandzkich w XVI—XVII w., w: Zeszyty Nauk. UJ, nr 245. Prace Hist. Lit., 1970, z. 17, str. 83—99. — Bostel F., Uniwersał i list J. Zamoyskiego z r. 1599, w: Kwart. Hist., V: 1891, str. 829—833. — Brodacki J., Drozdowski S., Dwa utwory śląskie o bitwie pod Byczyną, w: Kwartalnik Opolski, 1958, nr 2. — Brückner A., Dzieje kult. pol., II: 1931, passim. — Bukowska Krystyna, Tomasz Drezner polski romanista XVII wieku, w: Dawni Pol. Pisarze i Prawnicy, 1960, III, passim. — Bystroń Jan, Dzieje obyczajów, 1994, wedle indeksu w tomie II. — Caro J., Das Interregnum Polens im Jahre 1587 (Zborowski und Zamojski), 1861. — Castliglioni Arturo, Gli studenti di medicina polacchi all‘Universita di Padova, 1933. — Chałasiński J., Jan Zamoyski — polski Medyceusz i jego klienci, w: Przegl. Nauk Hist. i Społ., t. 3, Łódź, 1953. — Chodynicki Ign., Dykcyonarz uczonych Polaków, t. 3, 1833, str. 388—393. — Chodynicki K., Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska, 1934, passim. — Choisnin Jean, O elekcyi Henryka Walezyusza (Pamiętniki — przekład W. Turskiego), 1818. — Ciampi Seb., Bibl. Critica, III, Firence, 1834, str. 130—133; tenże, Flosculi historiae Polonae, 1830. — Cieślak T., Studia Tomasza Dreznera nad prawem porównawczym, w: Księga pam. ku czci J. Makowskiego, 1957, str. 111—117. — Cieszkowski St., Jan Zamoyski 1541—1605, w: Wędrowiec, W-wa, 1905, nr 22, str. 398—399. — Czacki T., O Litewskich i Polskich prawach, II, 1801, str. 77, 122. — Czartoryski Paweł, Hist. Nauki Polskiej, I, passim. — Czasopism Nauk. Księg. Publ. im. Ossolińskich, III: 1830, z. 4, str. 1—14 — tu Mowa Franc. Baldwina do J. Zamoyskiego. — Czubek J., B. Paprockiego dwie broszury polit., 1900; tenże, Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego, II, 1918, str. 83—96; także, Stanislai Resci Diarium 1583—1589, ed. J. Czubek, w: Archiwum do dziejów Lit. i Oświaty w Polsce, XV: 1915, cz. 1, passim. — Czuczyński Aleks., Diariusze sejmowe r. 1585, 1587, 1591, 1597 (Script. Rerum Polonicarum, XI: 1887, XVIII: 1901). — Ćwikliński Ludwik, Padwa i Polska, 1922, str. 30, 32—33, 39. — Dniewnik pochoda Stef. Batorija, Petersb., 1867. — Dobrowolska W., Pamiątki polskie w Padwie, w: Ziemia, XV: 1930, nr 24, str. 493—505. — Dobrowolski K., Studia nad kulturą naukową w Polsce do schyłku XVI stulecia, w: Nauka Pol., XVII: 1933, passim. — Dopierała K., Stosunki dypl. Polski z Turcją za Stefana Batorego, 1986, passim. — Drankowski Zdzisław, Obrona wielkości, w: Tyg. Zam., II: 1980, nr 27, str. 9—10; tenże, Polityka zachodnia J. Zamoyskiego, w: Tyg. Zam., II: 1980, nr 24, str. 3—8; tenże, Tradycje Staszicowskie, w: Tyg. Zam., II: 1980, nr 11, str. 6—11. — Działyński Adam Tytus, Collectanea vitam resque gestas Joannis Zamoyski, Poznań, 1861. — Dzieje Krakowa, II, 1984, passim. — Dziennik Liter., Lwów 1854, nr 1 (Roepell R., O Heidensteinie). — Dziennik Literacki, 1853, nr 20, str. 153—156 (Rokosz Zebrzydowskiego). — Dziennik Warsz., 1827, str. 125—130 — tu jego mowa sejm. z 1597 r. — Europa Orientale, XIV: 1934, str. 88, 90—91. — Encyklop. kościelna, XXXIII: 1933, str. 58—62. — Etienne Batory — roi de Pologne, Kraków 1935, (praca zbiorowa). — Fijałek Jan, Materiały do stosunków Jakuba Lauro z Polakami, w: Prace Kom. Hist. Szt. PAU, IV, str. XLII—XLIII. — Finkel L., Bibl. Hist. Pol., II, 1955, str. 1902. — Garbacik J., Sprawa ambasady weneckiej w Polsce za Zygmunta III, 1949, str. 317 i nast. — Gębarowicz M., Studia nad dziejami kultury, 1962, str. 132, 282, 285. — Gierszewski St., J. Zamoyski wobec spraw bałtyckich, w: Tyg. Zamoj., II: 1980, nr 36, str. 10—12. — Gołębiowski S., Zasługi literackie Jana Zamoyskiego, w: Gazeta Warsz., 1853, nr 276, str. 5—6; tenże, Wyprawa multańska z r. 1600, w: Bibl. Warsz., 1853, II, str. 267—276. — Girk H., Górka A., Diariusz poselstwa pol. do Francji po Henryka Walezego w r. 1573, opr. A. Przyboś, R. Żelewski, 1963. — Górski K., Pierwsza wojna Rzeczypospolitej z W. Ks. Moskiewskim, w: Bibl. Warsz., 1892: II, z. 1, str. 93—116; tenże, Druga wojna Batorego z W. Ks. Moskiewskim, w: Bibl. Warsz., IV: 1892, z. 1, str. 4—24; tenże, Trzecia wojna Batorego z W. Ks. Moskiewskim, w: Bibl. Warsz., 1892, str. 1—32; tenże, O koronę (Bitwa pod Byczyną dnia 24 stycznia 1588 r.), w: Bibl. Warsz., 1888, str. 2—32; tenże, Wojna z wojew. wołoskim Michałem w roku 1600, w: Ateneum, Warsz., XVII: 1892, str. 251—270. — Górski Tad., Hetman wielki koronny, w: Przegląd Morski, 1993, z. 6, str. 69—74. — Górzyński Stefan, Jan Golljusz, mieszczanin zamojski XVII wieku, 1931. — Grabowski Ambr., Starożytności historyczne polskie, 1840, I, str. 104—111, II, str. 390—404; tenże, Początek ikonografii naszej, w: Biblioteka Warszawska, 1857 i 1860 (1857: I, str. 249; II, str. 619; III, str. 777; 1860: IV, str. 249; str. 442). — Grabowski Tad., Literatura luterańska w Pol., 1920, str. 178; tenże, Piotr Skarga jako polityk, w: Pamiętnik Literacki, Lwów, 1912, z. 4, str. 536 i nast. — Greniewski Henryk, Logika formalna w Polsce w dobie Odrodzenia, w: Problemy, IX: 1953, nr 10. — Grużewski Aleks., De XVI Iuvenalis codicibus qui in Polonia asservantur, 1956, Auctorium Meandreum, V, tabl. XII. — Grzybowski Stanisław, Jan Zamoyski, 1994; tenże, Król i Kanclerz, 1988; tenże, Mikołaj Sieniecki — Demostenes sejmów polskich, w: Odrodzenie i Ref. w Pol., II: 1957, str. 110 i in.; tenże, Organizacja polskiej służby dypl. w latach 1573—1605, w: Polska służba dypl. XVI—XVIII w., 1966; tenże, Henri III et son temps, Paris, 1992; tenże, wstęp do: St. Łempicki, Mecenat Wielkiego Kanclerza, 1980. — Gudebska D., Meloman J. Zam., w: Tyg. Zam., 1980, nr 23, str. 6—7 a w nr 28, str. 12: Hetman na postumencie — tejże aut. — Gumowski M., Medale hetmana Jana Zamoyskiego, w: Teka Zamojska, 1938, str. 65—77; tenże, Przyczynek do medali hetmana Jana Zamoyskiego, w: Wiad. Numizm. Arch., 1909, str. 46—48. — Hahn Wiktor, Nieznany list Szymona Szymonowicza, w: Pam. Lit., I: 1902, str. 139—141. — Halecki Oskar, Z Jana Zamojskiego inwentarza archiwum koronnego. Materiały do dziejów Rusi i Litwy w XV w., 1927, w: Archiwum Kom. Hist., XII, Kraków, 1919, str. 146—218. — Hartleb K., Biblioteka Zygmunta Augusta, 1928, str. 101—104. — Hausmann Rich., Studien zur Geschichte Königs Stephan von Polen, Dorpat, 1880. — Heck Korneli, J. Zamoyski i pierwsi profesorowie jego akademii, Czas, 1902, nr 252—255; tenże, Szymon Szymonowic, 1901. — Heidenstein R., Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594, I i II: 1857; tenże, Pamiętniki wojny moskiewskiej, 1894. — Heinicke Julius, J. Zamoyski von Zamość, Grosskanzler und Kronfeldherr von Polen, w: Programma des königlichen Progymnasiums in Hohenstein, 1853. — Herbst S., Dwie kwestie wojskowego piśmiennictwa Renesansu, w: Przegl. Hist., W-wa, XLVII: 1956, z. 4, str. 783—786; tenże, Wojna inflancka 1600—1602, w: Rozpr. Hist. Tow. Nauk. Warsz., XIX: 1938, z. 2. — Hirschberg A., Dymitr Samozwaniec, 1908, passim. — Hornowska M., Nieznany list Jana Zamoyskiego z 1585 r., w: Prace Naukowe Oddz. Warsz. Komisji do Badania Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Pol., 1927, str. 34—37. — Horodyski B., Sławny lutnista wielkiego kanclerza, w: Teka Zamojska, II: 1939, nr 2, str. 61—65. — Iorga N., Polonais et Roumains, 1921, str. 52 i nast. — Jabłonowski A., Jan Zamoyski na Podlasiu. Spór o starostwo Knyszyńskie, w: Z wieku Mikołaja Reja. Księga jubileuszowa (1505—1905), Warsz. 1905, str. 124—149; tenże, Pisma (Ukraina), III, 1911. — Janicki Kl., Poemata — tłum. W. Syrokomli, 1851 — tu na str. 149—154 Epithalamion na wesele z Gryzeldą Batorówną. — Janociana, III, Warszawa 1819, str. 397—398. — Jasiński Edmund, Łuczyńska Barbara, Jan Zamoyski — protektor medyków i medycyny, w: Rocz. Nauk. Med., VII: 1984, str. 163—168. — Jasiński Jak. Krzysz., Poema o Zamoyskim, w: Tyg. Wileński, 1819, str. 159 i dalej. — Jasnowski J., Dwie relacje z wyprawy J. Zamojskiego pod Cecorę 1595, w: Przegl. Hist. Wojsk., 1938, str. 240—250. — Jocher A., Obraz, I. — Kallenbach J., Les humanistes polonais, 1891, str. V, 19—72. — Kamieniecki W., Zjazd jędrzejowski w 1576 r., w: Studia historyczne wydane ku czci prof. Wincentego Zakrzewskiego, 1908, str. 181, 190. — Karamzin N. M., Istoria Gosudarstwa Rossijskaho, kniga III, Petersburg 1843. — Kawczyński J., Kanclerz Zamoyski i Padwa, w: Kurier Pozn., 1937, nr 187. — Kempfi Andrzej, Żywot Kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego, w: Mówią wieki, 1980, nr 3, str. 14—19. — Klimek A., Rezydencja J. Zamoyskiego w Zamościu, w: Kwart. Archit. i Urbanist., 1980, z. 2, str. 85—87. — Kłodziński Adam, O archiwum skarbca koronnego na Zamku Krakowskim Scriptores Rerum Polonicarum, XII: 1888. — Knot A., Dwór lekarski Stef. Batorego, Poznań 1928. — Knut Samuel, Elogium Joannis Zamoscii z roku 1600, wyd. S. Sobieski, w: Archiwum Jana Zamoyskiego, I: 1904. — Kocowski B., Trzej padewczycy, 1939 (tu bardzo cenne zestawienie literatury historycznej o Zamoyskim i jego epoce. Na końcu zestawienia wykaz źródeł archiwalnych, z których wiele już nie istnieje. Zestawienie do r. 1939, stanowiące swoistą granicę bibliograficzną naszych nauk historycznych. Omówienie tej pracy zamieścił Kossowski Al. w Rocznikach Hist., I: 1949, str. 349—356 pt. Z pilnych zadań wiedzy historycznej). — Kojałowicz M., Dniewnik posledniago pochoda Stiefana Batorija na Rossiju (Osada Pskowa) i dipłomaticzeskaja Pieriepiska togo wremieni, Petersburg 1867. — Kolankowski Ludw., Polska Jagiellonów, 1936, str. 334. — Komornicki St. Saturnin, Kultura artystyczna w Polsce czasów Odrodzenia. Sztuki plastyczne, 1932, str. 591—600. — Konopczyński Wł., Rząd a Sejm w dawnej Rzeczypospolitej, w: Pamiętnik V Pow. Zjazdu Historyków, I, Referaty, 1930, str. 201, 204, 206—207; tenże, Projekty reformy elekcji, 1949 — wedle indeksu. — Korbut Nowy, III, str. 433—439. — Korolko M., Jana Kochanowskiego żywot i sprawy, 1985, passim. — Korotyński Wł., Herkules Polski. 1541 † 1605, w: Kurier Warszawski, 1905, nr 154. — Korzon T., Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, 1912, passim. — Kosiński Kazimierz, Zamoyski jako rokoszanin, w: Książnica Zam., XX: 1921. — Kosman Marceli, Kanclerza żywot pracowity, w: Argumenty, 1986, nr 33. — Kossowski Al., Ostatnie chwile życia Gryzeldy Zamoyskiej, w: Szymon Szymonowicz, 1929, str. 188—193. — Kot Stan., Anglo—Polonica, w: Nauka Polska, 1935, passim; tenże, Helmstedt i Zamość. Z dziejów kultury humanistycznej, 1929, str. 5—6, 9—31; tenże, Stosunki Polaków z uniwersytetem lowańskim, Minerwa Pol., I: 1927, str. 205, 207—8; tenże, Polska Złotego Wieku, 1987; tenże, Publikacje nowych uniwersytetów w XVI w. Królewiec i Zamość, 1929; tenże, Venezia vista dai Polacchi nel corso dei secoli. Wenecja 1947, str. 16, 18, 20, 22. — Kotarski E., Kto ma państwo morskie, 1970, str. 225—229 — tu listy J. Zamoyskiego. — Kotarski H., Wojsko polskie w czasie wojny inflanckiej 1576—1682, w: Studia i mat. do hist. wojs., Warsz., 1985. — Kowalczyk Jerzy, Morando e Zamoyski la collaboracione, w: Italia Venezia e Poloniae, 1967, str. 335—351; tenże, W kręgu kult. dworu Jana Zamoyskiego, 1980; tenże, Płyta nagrobna i stiuki w kaplicy hetmana Jana Zamoyskiego przy Kolegiacie w Zamościu, w: Biul. Hist. Sztuki, Warsz., 1962: XXIV, nr 1, str. 230 i nast.; tenże, Seb. Serilo a sztuka polska, 1973, passim; tenże, Tapiseria herbowa J. Zam., w: Materiały Muzeum Wnętrz Zabyt. w Pszczynie, 1992, str. 198—207; tenże, Sławne Theatrum na weselu podkanclerzego. Nadb. z Pam. Teatr., 1964, z. 3 (51), str. 241—251; tenże, Jan Kochanowski i Jan Zamoyski, w: Jan Kochanowski i epoka renesansu, 1984, str. 263—279; tenże, Jan Zamoyski w dziejach kultury polskiej, w: Tyg. Zam., 1980, nr 28, str. 4—9; tenże, Zbiory artystyczne Jana Zam., w: Z dziejów kolekcjonerstwa na Lubelszczyźnie, 1984, str. 5—34. — Kowalska H., Stanisław Szafraniec z Pieskowej Skały, w: Odrodzenie i Ref. w Pol., III, W—wa 1958, str. 99, 120—122 i nast. — Koźmian Kajetan, Ziemiaństwo Polskie, 1839, str. 192, 195. — Krasicki Ign., Listy i pisma różne, 1806, str. 52—57. — Krzyżanowski Jul., Uczony holenderski (J. Dousa) na hetm. dworze, w: Teka Zam., I: 1938, z. 1. — Kuntze E., Nanke Cz. (wyd.), Alb. Bolognetti nunti ap. in Poloniae epist. et acta, w: Mon. Pol. Vatic., Vol. V, passim. — Kurdybacha Ł., Rzeczpospolita Babińska, w: Gaz. Lwow., 1931, nr 134; tenże, Staropolski ideał wychowawczy, Lwów 1938, passim; tenże, Z dziejów pedagogiki ariańskiej, 1958, str. 33—35 i inne; tenże, Hetman Jan Zamoyski (1542—1605), w: Wojsko ludowe, 1959, nr 9; tenże, Dzieje oświaty kościelnej do końca XVIII w., 1949, str. 168 i nast. — Kutrzeba St., Dawny zarząd Wawelu, 1906, str. 27. — Kwiatkowski Piotr, Bohater Krzepi? Dwa portrety Jana Zamoyskiego jako patrona szkoły, w: Mówią wieki, 1983, nr 3, str. 7—13. — Lechicki Cz., Mecenat Zygmunta III i życie umysłowe na jego dworze, 1932, passim. — Landau Jan, Prasa Starop., 1960, str. 82 (List biskupa płock. Piotra Wolskiego z 8 X 1580). — Lat (Czterysta) Zamościa pod red. J. Kowalczyka, Wrocław 1983, Mat. sesji naukowej, pośw. osobie Jana Kanclerza Zamoyskiego i miastu Zamość — liczne ilustracje. — Lelewel J., Bibl. Ksiąg dwoje, I, 1823, str. 176, II, str. 211. — Lepszy Kaz., Oblężenie Krakowa przez arcyksięcia Maksymiliana, 1929; tenże, Prusy Książęce a Polska w latach 1576—1578, 1932, str. 18—28, 36, 47—49; tenże, Rzeczpospolita Polska w dobie Sejmu Inkwizycyjnego (1589—1592), 1939, passim; tenże, Stefan Batory a Gdańsk, w: Rocznik Gdański, VI: 1932, str. 89—90, 97—101 i nast.; tenże, Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III, 1929, passim; tenże, Zygmunt III a Jan Zamojski w latach 1589—1592, w: Sprawozdanie z czynności i posiedzeń PAU, XLII: 1937, nr 1, str. 12—14; tenże, Wróg Habsburgów — Jan Zamoyski, w: Roczniki Historyczne, XVIII: 1949, Poznań, str. 118—134. — Lewicka M., Rycina Jakuba Lauro ku czci Jana Zamoyskiego, w: Biuletyn Hist. Sztuk, XVIII: 1956, nr 1, str. 132—138; taż, Mecenat artystyczny Jana Zamoyskiego. Studia Renesansowe, II, Wrocław 1957, (2 portrety Jana Zamojskiego), str. 303—339. — Lichański Z. J., Jan Zamoyski trybun mistyfikator, w: Społeczeństwo otwarte, Warsz. 1993, nr 1, str. 25—28. — Likowski Edward, Unia Brzeska, 1907, passim. — Loret Maciej, Polskie pielgrzymstwo naukowe w Rzymie od XVI—XVIII w., w: Nauka Pol., XI: 1929, str. 147; tenże, Życie polskie w Rzymie w XVIII wieku, 1930, str. 135 i nast. — Lubieniecki An., Poloneutichia (Zebrał A. Batowski), 1982, passim. — Lubosz Bol., Tam pod Byczyną, w: Poglądy, XIX: 1981, nr 18, str. 16—18. — Łubieński Stan., Droga do Szwecyi Zygmunta III Króla Polskiego i Szwedzkiego 1855; tenże, Rozruchy domowe w Polsce R. 1606 po 1608. Pisma pośmiertne przełożył A. B. Jocher, 1855, str. 23 i nast., 46 i nast. — Łempicki St., Działalność Jana Zamoyskiego na polu szkolnictwa 1573—1605, 1921; tenże, Jan Zamoyski, jezuici i Skarga, 1912; tenże, Mecenat wielkiego kanclerza, 1980; tenże, Medyceusz polski XVI wieku, 1929; tenże, Hetman Zamoyski — miłośnik starożytności, w: Filomata, Lwów, I: 1929, nr 1, str. 32—38; tenże, Il cancelliere Giovanni Zamoyski e l‘Università di Padova, w: Omaggio dell‘Academia Polacca di Scienze e Lettere, all‘Universitá di Padova. Cracoviae 1922, str. 71—114; tenże, Jan Zamoyski, protektor medycyny i medyków, 1921; tenże, Jan Zamoyski jako reformator wyższego szkolnictwa w Polsce, odb.: Kr. 1918; tenże, Renesans i Humanizm w Polsce, 1952, passim; tenże, Hetman Jan Zamoyski współpracownikiem Heidensteina, odb.: Lwów 1917; tenże, (red.), Szymon Szymonowicz i jego czasy. Rozprawy i studia, Zamość 1929; tenże, Wiek złoty (oprac. J. Starnawski), 1992, wedle indeksu; tenże, Jan Zamoyski. Great Men and Women of Poland, Nowy Jork 1941.(?) — Łukaszewicz K., Dzieje Kościołów wyznania helw. na Litwie, I, 1842, str. 113. — tenże, Historia szkół, III, 1951, str. 324—332. — Maciejowski W. Al., Piśmiennictwo polskie, 1951—3. — Maciszewski J., Polska a Moskwa 1603—1618, 1968. — Macurek J., Jan Zamojski, Tvurcove dejin, III, Praga 1935, str. 208—217; tenże, Zápas Polska a Habsburku o přistup k Černému Mori na sklonku 16 stol.; tenże, Čechove a Poláci v 2. pol. XVI stoleti (1573—1589). Tri kapitoly z dejin česko—polské politické vzajemnosti, Praha 1948. — Madeyski A., Zalewski Zb., Pomnik Jana Zamoyskiego na Uniwersytecie Padewskim, w: Palestra Literacka, Warszawa, 1986, z. 4, str. 132—140. — Malarczyk Jan, Ustrój demokracji szlacheckiej w Polsce w ujęciu Jana Zamoyskiego, w: Palestra, Warszawa, 1980, nr 7, str. 3—11. — Malinowski M., J. Zamojski, wielki hetman, wielki kanclerz, w: Zorza, 1905, str. 579—82. — Manteufel Gust., O źródłach do dziejów, w: Kwart. Hist., XXIV: 1910, str. 620. — Marylski E., Wspomnienie zgonu, 1829, str. 116—118. — Miller Wawrzyniec, Pamiętniki, 1840, (Lipiński J. J. wyd.) passim. — Miaskowski K., Dwa nieznane listy Jana Zamoyskiego do Pawła Manucyusza, w: Pam. Liter., Lwów, IV: 1905, str. 518—520. — Michalak Halina, Jan Zamoyski a Radziwiłłowie, w: Miscelanea Hist.—Archivistica, III, Warsz.—Łódź 1989, str. 217—234; taż, Jan Zamoyski propaganda i autoreklama, w: Przegl. Hist., 1986, z. 1, str. 25—43. — Michałowicz Janina (red.), Polacy, których poznać warto, 1980, str. 24— 28. — Michałowska T. (red.), Jan Kochanowski i epoka Renesansu, 1980, passim. — Mikulski Tad., Rzeczy staropol., 1964, passim. — Monum. Pol. Vaticana, Kraków 1915, IV—V, wyd. Ł. Boratyński, passim. — Morawski K., Andrzej Patrycy Nidecki, 1892, str. 120 i nast. — Morawski Szcz., Ważniejsze przywileje i dokumenty Jana i Tomasza Zamojskich podane w streszczeniu, w: Kohna Wydawnictwo na cele dobroczynne Samborskie, rocznik XII, Sambor, 1888—9. — Moreau Reibel, Jean Bodin, Paris 1933. — Morgenstern Janina, Pośrednictwo Żydów, w: Biul. Żyd. Inst. Hist., 1961, str. 37—49. — Morzycka Faust., Jan Zamoyski, 1898. — Moskowskija posolstwa w Polsze, Czast I, wyd. T. Wierzbowskij, Warsz. 1903. — Mostowski T., Życia sławnych Polaków. Vie de Jean Zamojski, 1805. — Mycielski Jerzy, Stosunki hetmana Zamojskiego ze sztuką i z artystami, w: Sprawozd. Kom. Historyi Sztuki, Krak., VIII: 1907, str. CLXII—CLXXIV. — Nadolski B., Poezja polsko-łacińska w dobie Odrodzenia. Odrodzenie w Polsce, T. 4: Historia literatury, 1956, passim; tenże, Cochanoviana, w sprawie genezy „Odprawy posłów greckich”, w: Ruch Lit., VI: 1931, W-wa, str. 161-162. — Nanke Cz., Z dziejów polityki kuryi Rzymskiej wobec Polski (1587—1589), 1921, w: Archiwum T-wa Nauk. we Lwowie, I, passim. — Naruszewicz J., Żywot J.K. Chodkiewicza, I, 1858, 1857. — Nehring Wł., Listy Jana Zamoyskiego do Radziwiłłów od Roku 1574—1602, w: Kwart. Hist., Lwów, IV: 1890, cz. I, str. 236—257, cz. II, str. 494—512; tenże, De Reinholdi Heidensteinii Scriptis, 1857, str. 2—3, 6, 9—13, 18—43; tenże, O historykach polskich szesnastego wieku. Część pierwsza. O życiu i pismach Reinholda Heidensteina, 1862, str. VII, XIV, 2, 6—11, 18 i nast. — Zamierzał też opracować życiorys J. Zamoyskiego, zakrojony bardzo szeroko, o czym R. Skręt, w: Historiografia lit. pol. XIX w., 1986, str. 133. — Neveux J., Kacper Maliński et son poeme, w: Bibl. d‘Humanisme et Renaissance, 1964, str. 372—395. — Niesiecki, Herbarz polski, X: 1845, str. 60—66. — Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III, 1860; tenże, Zbiór Pamiętników Historycznych w Dawney Polszcze, I, 1822, str. 164, 272; II, str. 190, 216 i dalej — Negocyacye z Vanozzim; także IV, str. 92—94, 111—114 (Odezwa przy założeniu Akademii). — Nitman Karol, O hetmanie Zamojskim, 1898. — Nowak Dłużewski J., Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce, 1969, 1971, passim. — Nowodworski W., Lata szkolne J. Zamoyskiego, w: Rozpr. AU Wydz. Hist.—Filoz., XL: 1901, str. 173—193; tenże, J. Zamojski jego życie i działalność polityczna. Zarys biograficzny, 1898. Życiorysy Sławnych Polaków nr 5 (z portretem J. Zamoyskiego). — Nucci Nelly, Zamoyski — Copernico — Kochanowski ed altri studenti Polacchi a Padova, Padwa 1925. — Olbrych Ewa, Najstarszy dokument, w: Tyg. Zam., 1980, nr 20, str. 10. — Opatowski Krzysz., Dzieło wielkiego kanclerza. Historia w murach zawarta, w: WTK, 1978, nr 26, str. 12. — Orzelski Św., Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 do r. 1576, I—IV, 1856—1858, passim. — Ost(aszewski) Bar(ański), Jan Zamoyski (w 300 rocznicę zgonu), Dziennik Polski, Lwów, 1905, nr 255 i nast. — Otwinowski Erazm, Pamiętniki do panowania Augusta II, 1836, str. 297, 316. — Palewski J. P., Vies polonaise, 1932, str. 15—53. — Nowy Pamiętnik Warszawski, IV: 1801, str. 257—274; 1802, V, str. 1—17 — Opis po dwa razy odprawioney negocyacyi między J. Zamoyskim i P. Vanozzi. — Pamiętnik Zjazdu Naukowego im. Szymona Szymonowicza w Zamościu, 1930, passim. — Pastorello Estr., Inventario cronologico de l‘epistolario Manuziano Bibliofilia 1928—31, tu m.in. listy Jana Zam. (Begey 2190 (ter)). — Pauli Żegota (wyd.), Pamiętniki do życia i sprawy Samuela i Krzysztofa Zborowskich, 1896, passim; tenże, Żywoty hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, 1850, str. 51, 54. — Pawiński A., w: Źrodła dziejowe, tom III, IV, VIII, IX, XI. — Piasecki Paweł, „Kronika” z przedm. Juliana Bartoszewicza, przekł. Chrząszczewskiego, 1870, passim. — Piekosiński Fr., Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa, 1885, passim; tenże, Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno—sfragistyczne, w: Studya, rozprawy i materiały z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego, VII: 1907, str. V, VI, 18—138. — Pieszko M. M., Jan Kochanowski i Jan Zamoyski, 1930. — Pilat R., O literaturze polit., 1872, str. 55—6 i 85. — Piliński T., Bezkrólewie po Zygm. Auguście i elekcja króla Henryka, 1872, str. 48, 61, 62, 84, 102. — Pilarczyk Fr., Stemmata w drukach pol., 1982, passim. — Piotrowski Jan, Dziennik wyprawy Stef. Batorego pod Psków, wyd. A. Czuczyński, 1884. — Pirawski Tomasz, Relatio status almae archidioecesis Leopoliensis, 1893. — Pisarze polskiego Oświecenia, I, 1991, wedle indeksu. — Plater—Broel Wł., Zbiór pamiętników do dziejów polskich, 1858, I, str. 134—135, 208—9, 223—246. — Platt Dobrosława, Kazania pogrzebowe, 1992, str. 72 i dalej. — Podhorecki Leszek, Hetman J. Zamoyski, 1971. — Pogodin M. i D. Dubienski, Kniga posolskaja mietriki Wielikago Kniażestwa Litowskago, Moskwa 1843. — Polkowski Ignacy, Sprawy wojenne króla Stefana Batorego. Diariusze, relacje, listy i akta z lat 1576—1586 (Acta Historica Res Gestas Poloniae Illustr., Kraków 1887). — Pollak R., Wśród literatów starop., 1966, passim. — Popiel P., Jan Zamoyski w Padwie i Wenecji, w: Przegl. Pol., Kraków, X: 1876, zeszyt XI, str. 213—253. — Prandota W., Rozwój gospodarstwa wiejskiego w Polsce, 1960, str. 97—100. — Przezdziecki Al., Jagiellonki Polskie w. XVI, 1878; w tomie V na str. 215 List Anny Jagiell. z dnia 3 czerwca 1579 do J. Zamoyskiego. — Przezdziecki R., Diplomatic Ventures and Adventures. Some Experiences of British, Envoys at the Court of Poland, Londyn 1953, str. 37, 44, 56. — Przyboś A., Żelewski R., Dyplomaci w dawnych czasach. Relacje staropolskie z XVI—XVIII stulecia, 1959, passim. — Przyjaciel Ludu w Lesznie, IV: 1837, str. 195—6, 206—8; także VI: 1838, str. 181—2, 187—190. — Ptaśnik J., Monumenta Poloniae Tipographica, 1922, str. 173 (wstęp). — Radzimiński Z.L., Z Jana Zamoyskiego Jnwentarza Archiwum Koronnego Materiały do dziejów Rusi i Litwy XV w., w: Przew. Nauk. Liter., 1921, str. 135—142. — Ramm-Helmsing (von) Herta Anna, Dawid Hilchen, w: Deutsche Wiss. Zeitschrift für Polen, 1936, str. 141—212. — Rembowski A., Jan Zamoyski kanclerz i hetman wielki koronny 1605—1905, w: Słowo, W-wa, 1905, nr 159. — Rocznik Lubelski, XXII: 1980, str. 119—127. — Rolle Antoni J., Zameczki podolskie, III, 1880, str. 253—4 i nast. — Rozmaitości naukowe, Kraków, 1829, nr 2, str. 48-52: Kratky spis o porazce a zajeti Maximiliana Waleneho Krale Polskeho a Arcikniezete Rakauskeho. — Rozrywki dla dzieci, Warsz., III: 1825, str. 153—167. — Rykaczewski E., Relacje nuncjuszów apostolskich i innych osób o Polsce, I—II, 1864: I, str. 398 i nast. II, str. 43, 63—65 i nast. — Rzońca J., Rzeczposp. Pol. w latach 1596—1599 r., wyd. 1990, passim. — Safian Zb., Kanclerz, Warszawa 1987. — Santoni Milziade, Domenico Ridolfino Camerte ingegnere militare del sec. XVI. Notize di sua vita e lettere inedite 1877 — tu m.in.: e del canzelliere Jan Zamoyski. — Sas Józef, Wyprawa Zamoyskiego na Mołdawię, w: Przegl. Powsz., Kraków, IV: 1897, str. 74—89. — Sawa-Sroczyńska B., Kanclerskie gody, w: Tyg. Zam., 1980, nr 25, str. 12. — Schirm C., Der Codex Zamoscianus, 1855. — Schweitzer Joseph, Die Sukzessionswirren in Polen (1586—1589), Nuntiaturberichte aus Deutschland, 2 Abt., 2 Hälfte, Paderborn, 1912. — Siarczyński F., Obraz wieku panowania Zygmunta III, cz. II, 1828, str. 342—350. — Siemieńska Halina, Itinerarjum Jana Zamoyskiego w okresie wojen moskiewskich, Zamość 1919. — Siemieński J., Archiwum Jana Zam., w: Przegląd Histor., 1914, str. 90—95; tenże, Diariusz sejmiku proszowskiego przedsejmowego roku 1584, w: Przegląd Historyczny, XV: 1912, zesz. 3, str. 317—332; tenże, Króla Stefana polityka sejmowa, 1937, str. 2—22. — Siemieński Lucjan, Pamiętniki o Samuelu Zborowskim, 1844, str. X, XIV—XXIII, 51—57, 71—74. — Skałkowski Ad. M., Batory, 1934, str. 10—13. — Skoczek Józef, Wybór pism pedagogicznych Polski doby Odrodzenia, 1956 — wstęp. — Śliwiński Art., Jan Zamoyski kanclerz i hetman wielki koronny, 1947. — Słownik Lit. Staropolskiej, I i II, wedle indeksu. — Smoleński Wł., Jan Zamoyski w bezkrólewiu po śmierci Zygm. Augusta, Studia Hist., Warsz., 1925, str. 24—33; Spór o Jana Zam. w publicystyce polskiej wieku XVIII, w: Studia Hist., Warsz., 1925, str. 34—42. — Smoter Fr., Droga do służby ojczyźnie, w: Tyg. Zamojski, VII; 1986, nr 36 i 37. — Sobieski W., Heidenstein Reinhold, w; Wielka Enc. Powsz. Ilustr., XXVIII, Warsz. 1901, str. 571—572; tenże, Henryk Walezy, St. Batory, Zygmunt III 1572—1632, Hist. polit. Polski, cz. II, 1923; tenże, Żałobny hetman Jan Zamoyski, w: Szkice Historyczne, 1904; tenże, Nienawiść wyznaniowa tłumów za rządów Zygmunta III-go, 1902, passim; tenże, Z młodych lat J. Zamojskiego, w: Kwart. Hist., XVI; 1903, Lwów, str. 617— 623; tenże, List kniazia Adama Wiśniowieckiego do hetmana J. Zam., w: Szkice Histor., 1904, str. 81—82; tenże, Pamiętny Sejm 1606, 1913; tenże, Trybun Ludu szlacheckiego, 1905; tenże, Rej a Zamojski, w: Bibl. Warsz., 1905, I, str. 474—502; tenże, Z młodych lat J. Zamoyskiego, kilka uzupełnień, w: Kwartalnik Hist., XVII: 1903, Lwów, str. 617—623; tenże, Walka o ujście Wisły, w: Rok Polski, 1918, str. 90—97; tenże, Vilem z Rožmberka a Jan Zamojski, w: Sbornik venovany Jar. Didlovi, 1929, str. 287—292. — Sochaniewicz Kaz., O kolebce rodu Zamojskich i o Piwach — Prawdzicach na Rusi, w: Roczn. Tow. Heraldycznego we Lwowie, V: 1920, Lwów, 1921, str. 58—76. — Sokołowski Aug., Przed rokoszem, 1882, passim. — Sokołowski W., Schyłek działalności politycz. J. Zam., w: Kultura polityka dyplomacja, Studia ofiarowane J. Maciszewskiemu, 1990, str. 378—402. — Solikowski J. D., Krótki pamiętnik rzeczy polskich, 1855, passim. — Solmi A., II Rinascimento italiano e la Polonia. Europa Orientale, XVI, 1936. — Sołtykowicz J., O stanie Akademii Krakowskiej, 1810, str. 63—4. — Sozański A., Pisma niektóre, Lipsk 1861, str. 63—118. — Spieralski Z., W sprawie jednej kwestii wojskowego piśmiennictwa renesansu, w: Przegl. Hist., 1957, z. 4, str. 771—780; tenże, Zamoyski w Mołdawii, w: Odgłosy, Łódź, 1966, nr 42, str. 4—5; tenże, Jan Zamoyski, Warsz., 1989. — Stankowa M., Dawny powiat szczebrzeski XIV—XVIII w., 1975, passim. — Starnawski J., Humanista francuski Ludwik Le Roy autorem dzieła o Polsce. Księga pam. ku czci S. Pigonia, 1961, Prace Komisji Historyczno-Lit., Kraków, Oddz. PAN, nr 1, str. 170, 172, 173; tenże, Nieznany list Szymona Szymonowicza do Jana Zamoyskiego (1589), w: Rocznik Zamoj., II: 1986, str. 167—168. — Starożytności Polskie, Pozn. 1852, II, str. 752—775. — Staszic Stan., Pochwała Jana Zamoyskiego (wiele wydań); Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (wiele wydań). — Storoženko A. W., Stefan Batorij, 1904 — tu listy Wereszczyńskiego do J. Zamoyskiego na str. 307—321. — Strzelecki Adam, Sejm z r. 1605, Kraków 1921, passim; tenże, Opinia polska wobec sprawy przeniesienia kurateli Prus Książęcych na elektorów brandenburskich, w: Pamiętnik V Powsz. Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie, II: 1931, Lwów, str. 202, 205. — Suchodolski B., Polska myśl pedagogiczna w okresie Renesansu. Odrodzenie w Polsce, T. 2, Historia nauki. Cz. 2, 1956, str. 164—166. — Sutowicz Jan, Sprawa Zborowskich na sejmie roku 1585, Kraków 1875, str. 7—13, 16 i nast. — Święcicki T., Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski, II, 1858, str. 346—349. — Świerc Piotr, Zwycięstwo Zamoyskiego pod Byczyną, w: Wczoraj, Dzisiaj, Jutro, XI: 1978, nr 1, str. 4—5. — Sygański Jan, Działalność ks. Piotra Skargi na tle jego listów 1566—1610, Kraków 1912, passim. — Szádeczky L., Báthory István, Bud. 1887, passim. — Szandorowska E., Karłowska A., Francuski modlitewnik, 1998. — Scriptores rerum polonicarum, VIII, Kraków 1885. — Szelągowski Ad., Walka o Bałtyk (1544—1621), Lwów 1904, passim. — Szujski J., Dzieje Polski, III, 1864, passim. — Szumska Urszula, Anglia a Polska w epoce humanizmu i reformacji, 1938, passim. — Szymanowski W., 300 portretów, 1860, str. 304—309. — Targosz-Kretowa Karolina, Teatr dworski Władysława IV, 1965, str. 19— 30. — Tarnawski A., Działalność gospodarcza J. Zamoyskiego, kanclerza, 1935. — Tarnowski S., Pisarze polityczni XVI wieku, II, Kraków 1886, str. 18, 56—60 i nast. — Tatarkiewicz W., Turniej klasyków w Zamościu, Arkady, 1937, str. 287, 289. — Tazbir J., Człowiek, któremu się powiodło. Jan Zamoyski dzieje wielkiej kariery, w: Polityka, 1991, nr 7; tenże, Jan Zamojski w opinii potomnych, w: Świat panów Pasków, Łódź 1986; tenże, Legenda Jana Zamojskiego, w: Tyg. Zam., II: 1980, nr 26. — Teslar J.A., Le chancelier Jean Zamoyski et son oeuvre, w: Etudes Slaves, Montreal, 1957, nr 3, str. 161—176; tenże, Sylwetka kanc. J. Zamoyskiego, w: Szymonowicz Sz., Aelinopean, Londyn 1962, str. 49—55. — Tichý J., Zápas Jana Zamojského se Zborowskými v letech 1582— 1585, w: Věstnik Královské České Společnosti Nauk, R. 1936, Praha, 1937. — Tomek V., Snahy domu rakouského o nabytki koruny polské, w: Časopis Českého Mus., 1853, str. 744—788. — Tomkiewicz W., La peinture vénitienne w: Venezia e la Polonia, 1965, str. 53 i nast. — Tretiak Józef., Piotr Skarga w dziejach i literaturze Unii Brzeskiej, 1912, passim. — Tygielski W., Jan Zamoyski, w: Kultura, XVIII: 1980, nr 25, str. 6; tenże, W poszukiwaniu patrona, w: Przegląd Hist., Warsz., 1987, z. 2, str. 191—210; tenże, Stronnictwo, które nie mogło przegrać, w: Przegląd Hist., Warsz., LXXVI, 1985, z. 2, str. 207—231. — Tygodnik Ilustr., Warsz., V: 1862, nr 123, str. 43—6: Bitwa pod Byczyną i poddanie się arcy-księcia Maksymiliana (dnia 24 i 25 stycznia 1588 r. podp.: L. J.). — Tygodnik Zamojski, II: 1980; także VII: 1986, nr 30, str. 3: apel o budowę pomnika. — Tyszkowski K., Plany unji polsko-moskiewskiej na przełomie XVI i XVII w., w: Przegląd Współcz., Kraków, XXV: 1928, str. 395 i nast.; tenże, Poselstwa Lwa Sapiehy w Moskwie 1600 r., 1927, passim; tenże, Jan Zamoyski, hetman i kanclerz wielki koronny, 1938. — Ulewicz T., Gli scrittori Polacchi, w: Italia, Venezia e Polonia, 1967, str. 82—102. — Urbaniak Violetta, Jan Zamoyski i jego ludzie w przededniu sejmu 1605, w: Miscellanea Hist. Archiwist., 5, str. 1—17; tejże autorki, Zamoyszczycy bez Zamoyskiego, 1995. — Walczakiewicz Fr., Jan Zamoyski kanclerz i hetman wielki koronny, 1885. — Wichowa Maria (oprac.), Grabowiecki Seb., List do Jana Zam., w: Pam. Liter., 1989, z. 3, str. 181—192; taż, Jakub Żebrowski w kręgu oddziaływania J. Zam., w: Ruch Liter., XXXV: 1994, str. 519—526. — Wieczorkiewicz Ant., Malarze nadworni J. Zam., w: Teka Zam., II: 1919, nr 5. —Wiek, Warsz., III: 1877, nr 252, str. 3: Zamoyskiego listy do Klonowicza. — Wierzbowski T., Krzysztof Warszewicki i jego dzieła, 1887, passim; tenże, Otnoszenja Rossiji i Polszi w 1574—1578 godach po doniesenijam papskago nuncija W. Lauero, w: Żurnał. Minist. Narodn. Proswieszczenia, czast CCXXII, Otd. II, Petersburg, 1882. — Windakiewicz S., Padwa. Studium z dziejów cywilizacji polskiej, w: Przegl. Pol., 1891, t. 99, str. 258—298, 548—597; tenże, Il Polacchi a Padova, w: Omaggio dell‘Academia Polacca, 1922, str. 17—18; tenże, Trzy sławne panegiryki na cześć Zamoyskiego, w: Teka Zamojska, I (V): 1938, nr 1, str. 2—5; tenże, Jan Zamojski, w: Nowa Reforma, Kraków, 1905, nr 185—7. — Wimmer Jan, Odparcie najazdu arcyksięcia Maksymiliana w 1587—1588 r., Warsz. 1955. — Witusik Ad. An., Fundator Zamościa, w: Kalendarz Lubelski, XXIII: 1980, str. 64; tenże, Pan Kanclerz mąż roztropny, w: Polska, 1975, nr 6, str. 30—32; tenże, Zamojskie początki, w: Kalendarz lubelski, 1975, str. 120 — tu przytacza w polskim przekładzie listy J. Zam. do Sz. Szymonowicza i Sz. Szymonowicza do Zam.; tenże, Jan Zamoyski — polityk, w: Przegl. Tyg., W-wa, 1982, nr 9, str. 1—12 (portret z żoną Gryzeldą na koniach); tenże, Przodkowie J. Zamoyskiego, w: Kamena, 1972, nr 21, str. 7; tenże, Mecenas i poeta (J. Kochanowski i J. Zam.), w: Kamena, 1984, nr 17, str. 6—7; tenże, Mecenat J. Zam., w: Kamena, 1973, nr 17, str. 7; tenże, Młodość Tom. Zamoyskiego, 1977, passim; tenże, O Zamojskich Zamościu i Akademii Zam., 1978. — Wojciechowski Z., Zygmunt Stary, 1946, passim. — Wójcik-Góralska Danuta, W służbie czterech monarchów, 1978. — Wotschke Theodor, Caselius Beziehungen zu Polen, Archiv für Reformationgeschichte, XXVI, Lipsk 1929, str. 137, 139 i nast. — Wysocki W., Uwagi nad życiem Jana Zam. Stanisława Staszica, w: Spraw. I Gimn. w Rzeszowie za r. 1914, str. 3—40. — Zakrzewska-Dubasowa Mir., Polityka handlowa Jana Zamoyskiego i jego następców, w: Annales UMCS Sect. F. Historia, vol. 38—39, 1983—4 , str. 93—114. — Zakrzewski Winc., Po ucieczce Henryka, 1878, Wstęp str. VIII— IX i passim; tenże, Stef. Batory, passim; tenże, Stosunki Stolicy Apostolskiej z Iwanem Groźnym, 1872, passim. — Zalewski Z.W., Pomnik Jana Zam. na Uniw. Padewskim, w: Palestra Liter., 1986, z. 4, str. 132—140. — Zamojski Jan, Kanclerz i hetman, Łódź, 1898 (anon.). — Zamość (miasto); Zamość (Akademia); Zamość (biblioteka); Zamość (drukarnia); Zamość (ordynacja); Zamość (twierdza). — Zarębski Ignacy, Rola języka polskiego w nauczaniu szkolnym w Polsce XVI wieku, 1955, Monografie Pedag., III, str. 65. — Zebrzydowski K., Chronicon seu vera Historiae tabula rerum polonicarum, 1990 (wyd. Z. Kowalska-Urbankowa, Anna Kozłowska, Zdz. Pietrzyk). — Zembrzuski Lud., Wielki kanclerz i hetman w. kor., 1898. — Ziomek Jerzy, Poezja polska epoki Odrodzenia. Odrodzenie w Polsce, IV, Historia literatury, 1956, passim. — Żółkiewski Stanisław, Pisma Kanclerza Koronnego i Hetmana, wyd. August Bielowski, 1861; tenże, Listy, wyd. T. Lubomirski, Kraków 1868. — Żychliński, Złota księga, XIV, 1892, str. 132 Jego portrety w Muz. Zamojskim. Przy opracowaniu powyższego hasła (Jan Zamoyski) korzystano także z materiałów przesłanych przez Pana Tomasza Makowskiego — wydruk komputerowy: „Bibliografia Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, Zamojskich i Zamościa” (w ramach projektu badawczego KBN 1 H01C 048 14).
Całość:
Zamoyski Jan
ob. Abrek Andrzej (Echo charitum 1639; Palestra intelligendi 1646) — Akademia Zamojska — Antonin z Przemyśla, dominikanin (Sprawa dobra o zakonney prowinciey 1599 — ded.) — Arcudius Piotr (Antirresis 1600 — tu list Zamoyskiego do Pocieja) — Aristoteles (Polityki ksiąg ośmioro 1605 — tu wiersze przy dedyk. Zam. przez Petrycego) — Artickel dess Vertrags: Zwischen den Keyserischen vnd Polnischen Commiss. (1589) — Baianus Andreas (Panegyricus memoriae rerum 1617, 1651) — Bałazy Wojciech (Corolla juris 1644) — Baldvinus (Balduin) Franciscus (De legatione Polonica Oratio 1573) — Bartholanus Stanislaus (In obitum 1605; Sigismundi III 1601) — Batory Stefan, król (Bibl. Pol., XII, 405—410) — Beckmann Martinus (Carmen fvnebre b. r.) — Bethlen Wolfgang (Historia dere bus Transylvanicis ab a. 1526—1609 — tu jego mowy i listy) — Białobrzeski Marcin (Orthodoxa confessio 1577 — ded.) — Bibliothek (Warschauer, Th. II, 1754: Leben u. Thaten, tłum. Friese Chr.) — Bibliothek (Polnische Warschau, 1787—88) — Bielski Joach. (Carminvm 1588; Pieśń nowa o szczęśliwey potrzebie pod Byczyną 1588; Naeniae 1588; przedr. w 1914 r. Badecki Karol) — Birkowski Fabian (Josve za Kolędę 1613) — Braun D. (De scriptorum Poloniae et Prussiae ... virtutibus et vitiis Catalogus 1723) — Broniovius Martinus (Bis in Tartariam 1595) — Broński Krzysztof (Philalet) (Apocrisis abo odpowiedź 1597) — Brussius Guilelmus Scotus (Ad principes 1595; De tartaris 1598) — Brutus J. M. (Selectarvm Epistolarvm Libri V. 1583—1585 — dedyk. dla J. Zamoyskiego) — Bucius Th. (Eucharistia 1592) — Bullart Isaac (Academie 1682 — życiorys z portretem) — Burski Adam (Dialectica Ciceronis 1604; Oratio funebris 1606; Vita 1619) — Caselius Joh. (De obitu magni Zamoscii 1605, por. Rhodomanus L.: Epos 1606) — Chalecki Krzysztof M. (Panegyricus 1606) — Cicero M. T. (Aratvs 1579, 1612) — Ciekliński Piotr (S. Woyciecha Bogarodzica y hymny 1600) — Clobucius Joannes (Magno Heroi 1603) — Colerus Christ. (De Caesaris 1602 — tu dedyk.) — Colosvari Jeremiasz (Epicedivm 1590) — Consilium de recuperanda (1725) — Czacki Michał (Obrona 1790) — Czahrowski Adam (Rzeczy rozmaite 1599; Threny 1597 — jemu przypisane) — Czechowicz Marc. (Epistomivm 1583) — Czerny Piotr (Ad ill. P. Marcellvm 1586) — Dąbrowski Sz. (Wiersze wymowne o przeszćiu tatarskim ... Roku 1594) — Dousa Georg. (Epistola 1599) — Duńczewski St. (Herbarz, II, 1757; Kalendarz 1730, str. 150, 151) — Ecclesia Militans (1637) — Epiphanius Cyprus S. (Oratio 1604) — Exul vates (1715: program dialogu szkolnego o nim wg Kwiatkiewicza i P. Piaseckiego) — Fredro Andrzej Maks. (Vir consilii 1730; Zwierzyniec 1668 — tu listy) — Fridewaldus Michael (Accvsatio 1569; Die Gemaine 1578 — tu o jego udziale przy sprawie gdańskiej) — Gadebusch von Fryd. Kon. (Livl. Bibl., III, Riga 1777, str. 334—348) — Gambara Laurentius (Carmen in S. Margaritam 1581) — Gennadius Scholarius (Interrogationes et responsiones ok. 1581 — tu dedykacja) — Górnicki Łukasz (Rozmowa Polaka z Włochem b. r.; Unterredung 1762) — Gorski Jakub (Orationes gratvlatoriae 1582) — Graevius Georg. (Praefaciones et epistolae 1707) — Gratianus (Gratiani) Antoni Maria (De scriptis 1745) — Grochowski Stan. (Hołvbek 1588; Łzy smutne 1605; Pieśni Kalliopy Słowienskiey 1588) — Gruszyński Jan Belina (Powinność 1581) — Gruter Janus (Delitiae Poeatarum Gallorum 1609) — Gyulay P. (Commentarius 1581) — Hake Martin (Disputatio 1634) — Handlungen (Ungerische, Böhmische, Sybenbürgische, 1596 — tu jego listy) — Heidenstein Jan Reinhold (Norma Civis 1637) — Heidenstein Reinhold (wszystkie jego dzieła) — Herburt Szczęsny Jan (Panegyricus 1585) — Hermann Daniel (Academiae 1594; Joanni Samoscio Throphaeum b. r.; Ad ... Joannem de Zamoscio 1600; Stephaneis Moschouitica 1582) — Hilchen Dawid (Clypeus 1604; Honori herois 1605; Luctus 1605) — Historia rervm a Poloniae Rege in Moscouia (1581) — Hoppius S. J. (De script. 1707) — Horanyi Al. (Memoria hungar. 1775) — Horatius Fl. (... w trudach więzienia 1609) — Horst Rutger Johann (Cancellarius 1628) — Jabłonowski J. A., (Museum 1752, str. 290) — Jagodyński Stan. Ser. (Kalligraphia 1695) — Janicki Kl. (Epitalamion na wesele — przekł. W. Syrokomli, w: Przekłady poetów, 1851, t. I, str. 149—154) — Jaroszewicz Floryan (Matka Świętych 1767) — Jezierski Jacek (Respons 1789; Zgoda i niezgoda 1788) — Karnkowski St. biskup (Copey eines Schreibens 1598) — Karol IX (Strena Carolo 1606) — Kicki Wojciech (Dialog 1615) — Kochanowski Jan (Lyricorum libellus 1612; In nuptias 1583, 1585; Odprawa posłow 1578; Pieśni trzy 1580; Ad St. Bathorreum ... Epinicion 1583) — Kołłątaj Hugo (Referendarza W.X. Litewskiego Uwagi 1790) — Konstytucye (Statua y Przywileie 1581) — Kriegs und Staatssachen (Polnische, 1666 — tu portret Zam.) — Krzeczkiewicz Paweł (Fortunna rewolucya 1680) — Krzysztanowicz St. (Polonia seu brevis descriptio 1606) — Lauro Jacobus (Notice 1602—1603 — tu ryciny wygranych przez niego bitew) — Lautensack A. (Zbiorek 1589 — tu ryciny wojny z Maksymilianem) — Lengnich God. (Geschichte der Preuss. Lande, t. III i IV, 1724—1726) — Lilia Piotr (Responsio ad cuiusdam epistolam 1584) — Lipsius Just. (Epistolarum Select. Centuria quinta 1711; Myśli 1789; Opera 1613) — Listów (Dwanaście) przeciw poparciu uwag) — Livonica, hoc est Responsum (b. r.) — Locks Kilian (Metrica 1610) — Lublina (z) Walenty (O różnych chorobach 1592 — ded.) — Luenig Joanes Christian (Litterae procerum 1712; Orationes 1713) — Magius Hier. (Variarum lectionum 1563; 1564) — Mallinius Caspar (Iatrotheologonomicomachia 1575; Panegyris b. r.) — Manutius Aldus (Illmo D. J. Zamoscio 1584) — Manutius Paweł (Epistolarum libri XII, 1707, 1762) — Mencke Joh. Burhard (Sigis. Aug. Epistolae 1703) — Miaskowski Kasper Malcher (Zbiór rythmów 1612, 1622 cz. II) — Michałowski Melchior (Clavis 1726) — Mislanius Jan (Societas S. Annae 1599 — jemu ded.) — Mora Domenico (Ill Cavaliere 1589 — ded.) — Morsztyn Hieronim (Antypasty 1650) — Muretus M. Ant. (Epistolae 1602; Opera 1789; Orationes, epistolae et poemata 1714?) — Myśl z okazji Uwag nad życiem J. Zamoyskiego (1788) — Nakielski Samuel (Miechovia 1634) — Nax Ferdynand (Uwagi 1789) — Nidecki Andrzej Patrycy (Commentarii 1577; Notae 1583) — Niegoszewski Stanisław (Ad. Ill. J. Zamoiscium ... Epinikion 1588; Serenissimo 1584 — ded.) — Niesiołowski Kazim. (Otia publica 1743 — tu jego edykt do wojska z 8 Septemb. 1602) — Nobilis Flam. (De rebus gestis Stephani I 1582) — Okolski Szymon (Orbis polonus, I, 1641) — Opatovius Pantini Adamus (Triumphus 1603 — wiersz) — Orationes funebres (1613) — Otwinowski Erazm (Dysputa 1593) — Owidzki Joach. (Obrona J. Zam. 1790) — Paczyński Maciej (Juno pronuba 1620) — Paprocki Bartosz Jastrzębiec (Herby rycerstwa pol. 1584; Ná hárde śpiewánie Bielskiego 1588; Pamięć nierządu 1588; Vpominek 1587; Vesele 1581) — Pastorius Joachim (Heroes 1653 — tu wiersze na jego cześć) — Pawłowic J. (Żałosne opisanie 1589) — Peregrinus Christ. Dam. (Liga 1596) — Philalet, patrz wyżej Broński Krzysz. — Piskorzewski Mateusz (Ad. Illustr. — de nuptiis cum Griselide 1583) — Pismo stosujące się do pisma (1788) — Plemieński Fabian (Vox lechica ok. 1600) — Pociej Hipacy (Poselstwo 1605) — Poparcie Uwag nad życiem (1788, druk. anon., aut. Baudouin de Courtenay J.?) — Possevin Ant. (Moschovia 1586, 1587, 1592, 1595 — a w roku 1988 A. Warkotsch wyd. w polskim tłum.) — Potocki Paweł (Saeculum Bellatorum 1702) — Prażonka albo Nawara (1640 — tu anegdoty o nim) — Pruski Mich. (Regnum 1723) — Przydatek do Uwag nad życiem (1791?) — Pufendorf Samuel (De Rebus 1695) — Recepta na to, abyśmy się długo w Oyczystey Ziemi osiedzieli (ok. 1682, tu m.in. J. Zamoyskiego mowa sejm. z 1597 r.) — Republica (Della) et Magistrati (1650) — Reszka St. (De rebus 1574) — Reusner Nic. (Continuatio ... Epistolarum 1600) — Rhodomanus Laur. (Epos 1606; Rhodomanologia 1608) — Rivius Joannes (Oratio 1595) — Rogoziński Jan (Epikedion in Magnanimum Heroem 1606) — Rokosz gliniański (1788) — Rosselius Annibal (Oratio funebr. 1590) — Rudomicz Bazyli (Praemium 1644) — Rybiński Jan II (Kanclerza J. Zam. Triumphy 1590) — Rzeczycki And. (Instigatoris Regii 1585) — Saxonia Hercules (De plica 1600) — Schoneus Andreas (Odae III 1588; De pace Sarmatica, Odae II 1589) — Schreckius Val. (Istvla sive gratvlatio 1583) — Schrenk Jakób (Aug. Imperatorum ... imagines 1601) — Schwalbe Abr. (Warhafftiger Bericht 1588) — Siemek Mar. (Bona Avspicia 1633 — w ded. o przyjaźni Zamoyskiego z Cieklińskim) — Sitański Zamoscen Fr. (Zawodnik 1636 — tu o jego testamencie) — Skarga P. (Dziękowanie 1600) — Skrobiszewski Jakub (In funere 1605; Ad Magnanimum 1603; Piis Manibvs 1605) — Slachcinius Marcin (De Felici Adventv 1587) — Sleszkowski Seb. (Opera 1616) — Smotrzycki Mel. (Apologia 1628) — Sokołowski Stanisław (Orationes 1587; Peregrinus 1579) — Solikowski Jan Dymitr (Commentarius 1647; Ad Livones 1600; Vrania 1574) — Solski Stanisław (Machina 1663) — Stanisław a Jesu, karmelita bosy (Na pogrzeb ... Sieniawskiego 1620) — Starowolski Szymon (Eloqivm fvnebre 1638; Sarmatiae Bellatores 1631; Hecatontas Institvtorum Rei Militaris 1639, 1646; Monumenta Sarmatarum 1655) — Staszic Stanisław (Poprawy y Przydatki 1788; Uwagi nad życiem 1785) — Stephanides Mel. (Kazanie 1606; Prospectus vel publicatio 1594) — Stupanus Jan Mikołaj (De naturalibus 1599) — Szczerbic Paweł (Promptvarivm Statvtorvm 1604; Specvlvm Saxonum 1581, 1610) — Szydłowski Jan Aureli (Lvgvbris Lavdatio 1605) — Szymonowic Szymon (Aelinopean 1589; Flagellvm 1588; Imagines 1604; Poematia Aurea 1619; Repotia 1592; Slivb 1593; Trophaeum 1606) — Tacyt (Ivlii Agric. 1643) — Tersowski Jan (Kazanie 1624) — Thuanus Jakób August (Historiarum ... Libri 1626) — Treter Tomasz (Theatrum Virtvtvm 1685) — Trzecieski Andrzej II (In Aloysium Lipomanvm ... Carmen 1556; Trivmphvs 1582) — Turner Robert (Orationes 1602) — Tynicki Jerzy (Acta principum 1670) — Uchański Paweł (Oratio 1579 — projekt tej mowy dał Zamojski) — Ursinus Jan (Hier. Fabricii De Locutione 1601 — tu pochwała jego mecenasostwa; De Ossibvs 1610) — Vanozzi Bonifacy (Delle Lettere 1606 — tu listy do niego z lat 1596—7) — Warszewicki Krzysztof (Pro Christi Fide 1583; In obitum 1587; Oratio 1604; Memorabilivm 1585) — Węgierski Andrzej (Systema Historico-Chronologicvm 1652) — Wereszczyński Józef (Excitarz 1592) — Vergilius Publ. Maro (Aeneida 1590 — jemu ded.) — Wężyk Widawski Piotr (Agvila 1601) — Witkowski Stan. (Lament 1605; Pobvdka Lvdzi Rycerskich 1621) — Władysławiusz (Włocławczyk) Adam (Pieśni Nowe 1608) — Wolan Andrzej (Oratio 1589) — Wołodkowicz Chryzostom (Woyny w Inflanciech 1610) — Wybicki Józ. (Listy patr. 1777) — Zabawy przyj. i poż. (1770, t. IV, str. 239 — tu jego listy do Mureta i odpowiedzi Mureta — tłum. J. Koblański) — Żale na śmierć (ok. 1608?) — Zamość (ob. wyżej odsyłacze) — Zamoyski Aleksander Aug. (Nayiaśnieyszy Królu — dot. ordynacji 1780) — Zamoyski Andrzej — Zapartowicz Paweł (Załoba na żałosne zeszcie 1606) — Zasadius S. L. (Muzyka Anielska 1751) — Zawicki Jan (Charites Słowieńskie 1588) — Zbiór pism do których były powodem Uwagi nad życiem (1788) — Zbiór potrzebniejszych wiad. Ign. Krasickiego, t. II (1781, str. 587) — Zbylitowski Andrzej (De victoria 1588) — Zebranie krótkie rzeczy potrzebnych s strony Wolności A swobod Polskich (1587) — Zeitung (Newe, Breslau 1585) — Zeitung (Neue) aus Polen (Królewiec, Vlmütz 1588) — Zeitung (Polnische, 1588 — tu opis bitwy pod Krakowem) — Zeitunge (Warhafftige, Hamburg 1596) — Żernicki Wacław (Encomium 1628) — Zieliński Jan (Centrum 1600) — Ziemianin. Cnotą, zyczliwością, prawdą (1592) — Źle i dobrze. Pismo stosujące się do pisma pt. Zgoda i niezgoda (1788) — Zychini And. (Charites Roxolonae 1651) — Żydowski Math. (Libelli 1593).
Nadto: Akta Rzeczypospolitej Babińskiej, wyd. St. Windakiewicz, 1894 — wedle indeksu. — Albertrandy J. Ch., Panowanie H. Walezyusza i St. Batorego, 1823. — Antoniewski S., Jan Zamojski, w: Praca, Poznań 1905, nr 28—32. — Archiwum Radziwiłłów, wyd. A. Sokołowski (Scriptores Rerum Polonicarum, VIII: 1885, passim a na str. 83—169 — listy J. Zamoyskiego z podobizną). — Archiwum Jana Zamojskiego, kancl. i hetm. w. koronnego, (1553—1579), wyd. Wacław Sobieski, I: 1904; II: 1580—1582 i III: 1582—1584, wyd. Józef Siemieński, 1909 i 1913; IV: 1585—1588, wyd. Kaz. Lepszy, 1948. —Athenaeum (Kraszewski), Wilno, VI: 1845, str. 5—26: Potrzeba pod Byczyną. — Axer Jerzy, Problemy kompoz. makaronicznej, List Kochanowskiego do Zamojskiego, w: Pam. Liter., 1985, z. 3, str. 123—134. — Baliński M., Lipiński Tym., Starożytna Polska, II: 1845, str. 795—799. — Balzer O., Geneza trybunału koronnego, 1886, str. 308—309, 313. — Bandura Wł., Jan Zamoyski i Zygmunt Batory. „Secretum negotium“ 1590—1593. Prace historyczne w 30-lecie ... S. Zakrzewskiego, 1934, str. 383—393. — Bandtkie Stężyński J.W., Hist. Bibl. Uniw. Jag., 1821, str. 53, (wiadomość o znalezionych listach). — Bartoszewicz Julian, Anna Jagiellonka, t. 1, 2, 1882, passim; tenże, Zamojski Jan, w: Enc. powsz. Orgelbranda, t. 28, 1868, str. 256—264; też, w: tejże Enc. powsz., t. 11, 1862, str. 401— 412: Heidenstein Reinhold. — Bartoszewicz K., Życie J. Kochanowskiego treściwie zebrane. Dzieła J. Kochanowskiego, III: 1882, str. 195—215. — Barwiński E. (wyd.), Diariusze sejmowe. R. 1597. (Script. Rer. Polon., XX: 1907). — Barycz H., The Development of University Education in Poland, W-wa, 1957, str. 23, 24, (przekł. ang. z niewyd. oryginału pol. Franciszka Ksawerego Pusłowskiego i Klary Dąbrowskiej); tenże, Z dziejów książki pol. za granicą w XVI w., w: Silva Rerum, 1928; tenże, Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę, 1969, passim; tenże, Jak Heidenstein został historykiem, 1929; tenże, Historia Uniw. Jag., 1935, str. 475 i nast.; tenże, Przegl. Współcz. X, Kraków, 1931, str. 231—461; 566—567; tenże, Kronika z czasów St. Batorego 1575—1882. (wyd. i wstęp), 1939; tenże, Polacy na studiach w Rzymie, 1938, passim; tenże, Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, 1965, passim; tenże, Szkice z dziejów Uniw. Jag., 1933, str. 76—102; tenże, Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego, 1981, passim. — Batowski Al., R. Hajdensztajn i Franciszek Bohomolec. Pisarze żywota Jana Zamojskiego, Lwów 1854. — Baumfeld G., Najznakomitsi wodzowie polscy, 1935, w: Biblioteczka Żołnierza Pol., XXVII, str. 21—31. — Białkowski L., Na rubieży podolsko-ukrainnej, w: Kwartalnik Historyczny, Lwów, 1925, str. 581—605. — Białorzelski L., Jan Zamojski w liter. historycznej, w: Praca, Pozn., 1905, str. 940—1. — Białostocki J., J. Zamoyski klientem Domenika Tintoretta, w: Biuletyn Hist. Sztuki, XVI: 1954, W-wa, nr 1, str. 53—66. — Bibl. Star. pisarzy (K. W. Wójcicki), V: 1844, str. 309—315. Tu list St. Garwaskiego do J. Zam. z r. 1602. — Bidlo J., Jednota bratrská v prvnim vyhnanstvi. Cz. 4, Praga 1932; Jednota bratrská za mezivládi po smrti Stepána Bathoriho, Časopis Národniho Musea 1930. — Bielowski August, Szymon Szymonowicz, w: Pamiętnik Ak. Um. w Krakowie, II: 1875, str. 105—213; też listy str. 112—134. — Bielski Marcin, Kronika Polska, Warsz., 1851. — Biesiada Liter., XIV: 1882, str. 334, Klęska Maksymiliana pod Krakowem (anon.). — Biographie Universelle, Paryż 1828, t. 52, pag. 85—98. — Birkowski F., Sześć kazań (wyd. K.J. Turowski), 1856; tenże, Mowy pogrzebowe i przygodne, cz. I, wyd. Ant. Szlagowski, 1901. — Bogatyński W., J. Zamojski, Hetman i Kanclerz W. K. (1542—1605), w: Kurjer Lit. Nauk., 1929, nr 6. — Bohomolec Fr., Życie Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana (kilka wydań). — Boras Zygmunt, Poczet hetmanów polskich. cz. 2, Jan Zamojski — wódz i wielki mąż stanu, w: Życie i Myśl, XXXV: 1986, nr 5—6, str. 183—203. — Boratyński L., Stefan Batory i plan ligi przeciw Turkom 1576—1584, w: Rozprawy Wydz. Histor. — Fil. Ak. Um., XLIV: 1903; tenże, J. A. Caligari, nuncjusz Apost. w Polsce (1578—1581), w: Rozpr. AU, Wydz. Hist., LIX: 1916, str. 21—41. — Borowski A., W sprawie powiązań liter. pol. niderlandzkich w XVI—XVII w., w: Zeszyty Nauk. UJ, nr 245. Prace Hist. Lit., 1970, z. 17, str. 83—99. — Bostel F., Uniwersał i list J. Zamoyskiego z r. 1599, w: Kwart. Hist., V: 1891, str. 829—833. — Brodacki J., Drozdowski S., Dwa utwory śląskie o bitwie pod Byczyną, w: Kwartalnik Opolski, 1958, nr 2. — Brückner A., Dzieje kult. pol., II: 1931, passim. — Bukowska Krystyna, Tomasz Drezner polski romanista XVII wieku, w: Dawni Pol. Pisarze i Prawnicy, 1960, III, passim. — Bystroń Jan, Dzieje obyczajów, 1994, wedle indeksu w tomie II. — Caro J., Das Interregnum Polens im Jahre 1587 (Zborowski und Zamojski), 1861. — Castliglioni Arturo, Gli studenti di medicina polacchi all‘Universita di Padova, 1933. — Chałasiński J., Jan Zamoyski — polski Medyceusz i jego klienci, w: Przegl. Nauk Hist. i Społ., t. 3, Łódź, 1953. — Chodynicki Ign., Dykcyonarz uczonych Polaków, t. 3, 1833, str. 388—393. — Chodynicki K., Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska, 1934, passim. — Choisnin Jean, O elekcyi Henryka Walezyusza (Pamiętniki — przekład W. Turskiego), 1818. — Ciampi Seb., Bibl. Critica, III, Firence, 1834, str. 130—133; tenże, Flosculi historiae Polonae, 1830. — Cieślak T., Studia Tomasza Dreznera nad prawem porównawczym, w: Księga pam. ku czci J. Makowskiego, 1957, str. 111—117. — Cieszkowski St., Jan Zamoyski 1541—1605, w: Wędrowiec, W-wa, 1905, nr 22, str. 398—399. — Czacki T., O Litewskich i Polskich prawach, II, 1801, str. 77, 122. — Czartoryski Paweł, Hist. Nauki Polskiej, I, passim. — Czasopism Nauk. Księg. Publ. im. Ossolińskich, III: 1830, z. 4, str. 1—14 — tu Mowa Franc. Baldwina do J. Zamoyskiego. — Czubek J., B. Paprockiego dwie broszury polit., 1900; tenże, Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego, II, 1918, str. 83—96; także, Stanislai Resci Diarium 1583—1589, ed. J. Czubek, w: Archiwum do dziejów Lit. i Oświaty w Polsce, XV: 1915, cz. 1, passim. — Czuczyński Aleks., Diariusze sejmowe r. 1585, 1587, 1591, 1597 (Script. Rerum Polonicarum, XI: 1887, XVIII: 1901). — Ćwikliński Ludwik, Padwa i Polska, 1922, str. 30, 32—33, 39. — Dniewnik pochoda Stef. Batorija, Petersb., 1867. — Dobrowolska W., Pamiątki polskie w Padwie, w: Ziemia, XV: 1930, nr 24, str. 493—505. — Dobrowolski K., Studia nad kulturą naukową w Polsce do schyłku XVI stulecia, w: Nauka Pol., XVII: 1933, passim. — Dopierała K., Stosunki dypl. Polski z Turcją za Stefana Batorego, 1986, passim. — Drankowski Zdzisław, Obrona wielkości, w: Tyg. Zam., II: 1980, nr 27, str. 9—10; tenże, Polityka zachodnia J. Zamoyskiego, w: Tyg. Zam., II: 1980, nr 24, str. 3—8; tenże, Tradycje Staszicowskie, w: Tyg. Zam., II: 1980, nr 11, str. 6—11. — Działyński Adam Tytus, Collectanea vitam resque gestas Joannis Zamoyski, Poznań, 1861. — Dzieje Krakowa, II, 1984, passim. — Dziennik Liter., Lwów 1854, nr 1 (Roepell R., O Heidensteinie). — Dziennik Literacki, 1853, nr 20, str. 153—156 (Rokosz Zebrzydowskiego). — Dziennik Warsz., 1827, str. 125—130 — tu jego mowa sejm. z 1597 r. — Europa Orientale, XIV: 1934, str. 88, 90—91. — Encyklop. kościelna, XXXIII: 1933, str. 58—62. — Etienne Batory — roi de Pologne, Kraków 1935, (praca zbiorowa). — Fijałek Jan, Materiały do stosunków Jakuba Lauro z Polakami, w: Prace Kom. Hist. Szt. PAU, IV, str. XLII—XLIII. — Finkel L., Bibl. Hist. Pol., II, 1955, str. 1902. — Garbacik J., Sprawa ambasady weneckiej w Polsce za Zygmunta III, 1949, str. 317 i nast. — Gębarowicz M., Studia nad dziejami kultury, 1962, str. 132, 282, 285. — Gierszewski St., J. Zamoyski wobec spraw bałtyckich, w: Tyg. Zamoj., II: 1980, nr 36, str. 10—12. — Gołębiowski S., Zasługi literackie Jana Zamoyskiego, w: Gazeta Warsz., 1853, nr 276, str. 5—6; tenże, Wyprawa multańska z r. 1600, w: Bibl. Warsz., 1853, II, str. 267—276. — Girk H., Górka A., Diariusz poselstwa pol. do Francji po Henryka Walezego w r. 1573, opr. A. Przyboś, R. Żelewski, 1963. — Górski K., Pierwsza wojna Rzeczypospolitej z W. Ks. Moskiewskim, w: Bibl. Warsz., 1892: II, z. 1, str. 93—116; tenże, Druga wojna Batorego z W. Ks. Moskiewskim, w: Bibl. Warsz., IV: 1892, z. 1, str. 4—24; tenże, Trzecia wojna Batorego z W. Ks. Moskiewskim, w: Bibl. Warsz., 1892, str. 1—32; tenże, O koronę (Bitwa pod Byczyną dnia 24 stycznia 1588 r.), w: Bibl. Warsz., 1888, str. 2—32; tenże, Wojna z wojew. wołoskim Michałem w roku 1600, w: Ateneum, Warsz., XVII: 1892, str. 251—270. — Górski Tad., Hetman wielki koronny, w: Przegląd Morski, 1993, z. 6, str. 69—74. — Górzyński Stefan, Jan Golljusz, mieszczanin zamojski XVII wieku, 1931. — Grabowski Ambr., Starożytności historyczne polskie, 1840, I, str. 104—111, II, str. 390—404; tenże, Początek ikonografii naszej, w: Biblioteka Warszawska, 1857 i 1860 (1857: I, str. 249; II, str. 619; III, str. 777; 1860: IV, str. 249; str. 442). — Grabowski Tad., Literatura luterańska w Pol., 1920, str. 178; tenże, Piotr Skarga jako polityk, w: Pamiętnik Literacki, Lwów, 1912, z. 4, str. 536 i nast. — Greniewski Henryk, Logika formalna w Polsce w dobie Odrodzenia, w: Problemy, IX: 1953, nr 10. — Grużewski Aleks., De XVI Iuvenalis codicibus qui in Polonia asservantur, 1956, Auctorium Meandreum, V, tabl. XII. — Grzybowski Stanisław, Jan Zamoyski, 1994; tenże, Król i Kanclerz, 1988; tenże, Mikołaj Sieniecki — Demostenes sejmów polskich, w: Odrodzenie i Ref. w Pol., II: 1957, str. 110 i in.; tenże, Organizacja polskiej służby dypl. w latach 1573—1605, w: Polska służba dypl. XVI—XVIII w., 1966; tenże, Henri III et son temps, Paris, 1992; tenże, wstęp do: St. Łempicki, Mecenat Wielkiego Kanclerza, 1980. — Gudebska D., Meloman J. Zam., w: Tyg. Zam., 1980, nr 23, str. 6—7 a w nr 28, str. 12: Hetman na postumencie — tejże aut. — Gumowski M., Medale hetmana Jana Zamoyskiego, w: Teka Zamojska, 1938, str. 65—77; tenże, Przyczynek do medali hetmana Jana Zamoyskiego, w: Wiad. Numizm. Arch., 1909, str. 46—48. — Hahn Wiktor, Nieznany list Szymona Szymonowicza, w: Pam. Lit., I: 1902, str. 139—141. — Halecki Oskar, Z Jana Zamojskiego inwentarza archiwum koronnego. Materiały do dziejów Rusi i Litwy w XV w., 1927, w: Archiwum Kom. Hist., XII, Kraków, 1919, str. 146—218. — Hartleb K., Biblioteka Zygmunta Augusta, 1928, str. 101—104. — Hausmann Rich., Studien zur Geschichte Königs Stephan von Polen, Dorpat, 1880. — Heck Korneli, J. Zamoyski i pierwsi profesorowie jego akademii, Czas, 1902, nr 252—255; tenże, Szymon Szymonowic, 1901. — Heidenstein R., Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594, I i II: 1857; tenże, Pamiętniki wojny moskiewskiej, 1894. — Heinicke Julius, J. Zamoyski von Zamość, Grosskanzler und Kronfeldherr von Polen, w: Programma des königlichen Progymnasiums in Hohenstein, 1853. — Herbst S., Dwie kwestie wojskowego piśmiennictwa Renesansu, w: Przegl. Hist., W-wa, XLVII: 1956, z. 4, str. 783—786; tenże, Wojna inflancka 1600—1602, w: Rozpr. Hist. Tow. Nauk. Warsz., XIX: 1938, z. 2. — Hirschberg A., Dymitr Samozwaniec, 1908, passim. — Hornowska M., Nieznany list Jana Zamoyskiego z 1585 r., w: Prace Naukowe Oddz. Warsz. Komisji do Badania Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Pol., 1927, str. 34—37. — Horodyski B., Sławny lutnista wielkiego kanclerza, w: Teka Zamojska, II: 1939, nr 2, str. 61—65. — Iorga N., Polonais et Roumains, 1921, str. 52 i nast. — Jabłonowski A., Jan Zamoyski na Podlasiu. Spór o starostwo Knyszyńskie, w: Z wieku Mikołaja Reja. Księga jubileuszowa (1505—1905), Warsz. 1905, str. 124—149; tenże, Pisma (Ukraina), III, 1911. — Janicki Kl., Poemata — tłum. W. Syrokomli, 1851 — tu na str. 149—154 Epithalamion na wesele z Gryzeldą Batorówną. — Janociana, III, Warszawa 1819, str. 397—398. — Jasiński Edmund, Łuczyńska Barbara, Jan Zamoyski — protektor medyków i medycyny, w: Rocz. Nauk. Med., VII: 1984, str. 163—168. — Jasiński Jak. Krzysz., Poema o Zamoyskim, w: Tyg. Wileński, 1819, str. 159 i dalej. — Jasnowski J., Dwie relacje z wyprawy J. Zamojskiego pod Cecorę 1595, w: Przegl. Hist. Wojsk., 1938, str. 240—250. — Jocher A., Obraz, I. — Kallenbach J., Les humanistes polonais, 1891, str. V, 19—72. — Kamieniecki W., Zjazd jędrzejowski w 1576 r., w: Studia historyczne wydane ku czci prof. Wincentego Zakrzewskiego, 1908, str. 181, 190. — Karamzin N. M., Istoria Gosudarstwa Rossijskaho, kniga III, Petersburg 1843. — Kawczyński J., Kanclerz Zamoyski i Padwa, w: Kurier Pozn., 1937, nr 187. — Kempfi Andrzej, Żywot Kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego, w: Mówią wieki, 1980, nr 3, str. 14—19. — Klimek A., Rezydencja J. Zamoyskiego w Zamościu, w: Kwart. Archit. i Urbanist., 1980, z. 2, str. 85—87. — Kłodziński Adam, O archiwum skarbca koronnego na Zamku Krakowskim Scriptores Rerum Polonicarum, XII: 1888. — Knot A., Dwór lekarski Stef. Batorego, Poznań 1928. — Knut Samuel, Elogium Joannis Zamoscii z roku 1600, wyd. S. Sobieski, w: Archiwum Jana Zamoyskiego, I: 1904. — Kocowski B., Trzej padewczycy, 1939 (tu bardzo cenne zestawienie literatury historycznej o Zamoyskim i jego epoce. Na końcu zestawienia wykaz źródeł archiwalnych, z których wiele już nie istnieje. Zestawienie do r. 1939, stanowiące swoistą granicę bibliograficzną naszych nauk historycznych. Omówienie tej pracy zamieścił Kossowski Al. w Rocznikach Hist., I: 1949, str. 349—356 pt. Z pilnych zadań wiedzy historycznej). — Kojałowicz M., Dniewnik posledniago pochoda Stiefana Batorija na Rossiju (Osada Pskowa) i dipłomaticzeskaja Pieriepiska togo wremieni, Petersburg 1867. — Kolankowski Ludw., Polska Jagiellonów, 1936, str. 334. — Komornicki St. Saturnin, Kultura artystyczna w Polsce czasów Odrodzenia. Sztuki plastyczne, 1932, str. 591—600. — Konopczyński Wł., Rząd a Sejm w dawnej Rzeczypospolitej, w: Pamiętnik V Pow. Zjazdu Historyków, I, Referaty, 1930, str. 201, 204, 206—207; tenże, Projekty reformy elekcji, 1949 — wedle indeksu. — Korbut Nowy, III, str. 433—439. — Korolko M., Jana Kochanowskiego żywot i sprawy, 1985, passim. — Korotyński Wł., Herkules Polski. 1541 † 1605, w: Kurier Warszawski, 1905, nr 154. — Korzon T., Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, 1912, passim. — Kosiński Kazimierz, Zamoyski jako rokoszanin, w: Książnica Zam., XX: 1921. — Kosman Marceli, Kanclerza żywot pracowity, w: Argumenty, 1986, nr 33. — Kossowski Al., Ostatnie chwile życia Gryzeldy Zamoyskiej, w: Szymon Szymonowicz, 1929, str. 188—193. — Kot Stan., Anglo—Polonica, w: Nauka Polska, 1935, passim; tenże, Helmstedt i Zamość. Z dziejów kultury humanistycznej, 1929, str. 5—6, 9—31; tenże, Stosunki Polaków z uniwersytetem lowańskim, Minerwa Pol., I: 1927, str. 205, 207—8; tenże, Polska Złotego Wieku, 1987; tenże, Publikacje nowych uniwersytetów w XVI w. Królewiec i Zamość, 1929; tenże, Venezia vista dai Polacchi nel corso dei secoli. Wenecja 1947, str. 16, 18, 20, 22. — Kotarski E., Kto ma państwo morskie, 1970, str. 225—229 — tu listy J. Zamoyskiego. — Kotarski H., Wojsko polskie w czasie wojny inflanckiej 1576—1682, w: Studia i mat. do hist. wojs., Warsz., 1985. — Kowalczyk Jerzy, Morando e Zamoyski la collaboracione, w: Italia Venezia e Poloniae, 1967, str. 335—351; tenże, W kręgu kult. dworu Jana Zamoyskiego, 1980; tenże, Płyta nagrobna i stiuki w kaplicy hetmana Jana Zamoyskiego przy Kolegiacie w Zamościu, w: Biul. Hist. Sztuki, Warsz., 1962: XXIV, nr 1, str. 230 i nast.; tenże, Seb. Serilo a sztuka polska, 1973, passim; tenże, Tapiseria herbowa J. Zam., w: Materiały Muzeum Wnętrz Zabyt. w Pszczynie, 1992, str. 198—207; tenże, Sławne Theatrum na weselu podkanclerzego. Nadb. z Pam. Teatr., 1964, z. 3 (51), str. 241—251; tenże, Jan Kochanowski i Jan Zamoyski, w: Jan Kochanowski i epoka renesansu, 1984, str. 263—279; tenże, Jan Zamoyski w dziejach kultury polskiej, w: Tyg. Zam., 1980, nr 28, str. 4—9; tenże, Zbiory artystyczne Jana Zam., w: Z dziejów kolekcjonerstwa na Lubelszczyźnie, 1984, str. 5—34. — Kowalska H., Stanisław Szafraniec z Pieskowej Skały, w: Odrodzenie i Ref. w Pol., III, W—wa 1958, str. 99, 120—122 i nast. — Koźmian Kajetan, Ziemiaństwo Polskie, 1839, str. 192, 195. — Krasicki Ign., Listy i pisma różne, 1806, str. 52—57. — Krzyżanowski Jul., Uczony holenderski (J. Dousa) na hetm. dworze, w: Teka Zam., I: 1938, z. 1. — Kuntze E., Nanke Cz. (wyd.), Alb. Bolognetti nunti ap. in Poloniae epist. et acta, w: Mon. Pol. Vatic., Vol. V, passim. — Kurdybacha Ł., Rzeczpospolita Babińska, w: Gaz. Lwow., 1931, nr 134; tenże, Staropolski ideał wychowawczy, Lwów 1938, passim; tenże, Z dziejów pedagogiki ariańskiej, 1958, str. 33—35 i inne; tenże, Hetman Jan Zamoyski (1542—1605), w: Wojsko ludowe, 1959, nr 9; tenże, Dzieje oświaty kościelnej do końca XVIII w., 1949, str. 168 i nast. — Kutrzeba St., Dawny zarząd Wawelu, 1906, str. 27. — Kwiatkowski Piotr, Bohater Krzepi? Dwa portrety Jana Zamoyskiego jako patrona szkoły, w: Mówią wieki, 1983, nr 3, str. 7—13. — Lechicki Cz., Mecenat Zygmunta III i życie umysłowe na jego dworze, 1932, passim. — Landau Jan, Prasa Starop., 1960, str. 82 (List biskupa płock. Piotra Wolskiego z 8 X 1580). — Lat (Czterysta) Zamościa pod red. J. Kowalczyka, Wrocław 1983, Mat. sesji naukowej, pośw. osobie Jana Kanclerza Zamoyskiego i miastu Zamość — liczne ilustracje. — Lelewel J., Bibl. Ksiąg dwoje, I, 1823, str. 176, II, str. 211. — Lepszy Kaz., Oblężenie Krakowa przez arcyksięcia Maksymiliana, 1929; tenże, Prusy Książęce a Polska w latach 1576—1578, 1932, str. 18—28, 36, 47—49; tenże, Rzeczpospolita Polska w dobie Sejmu Inkwizycyjnego (1589—1592), 1939, passim; tenże, Stefan Batory a Gdańsk, w: Rocznik Gdański, VI: 1932, str. 89—90, 97—101 i nast.; tenże, Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III, 1929, passim; tenże, Zygmunt III a Jan Zamojski w latach 1589—1592, w: Sprawozdanie z czynności i posiedzeń PAU, XLII: 1937, nr 1, str. 12—14; tenże, Wróg Habsburgów — Jan Zamoyski, w: Roczniki Historyczne, XVIII: 1949, Poznań, str. 118—134. — Lewicka M., Rycina Jakuba Lauro ku czci Jana Zamoyskiego, w: Biuletyn Hist. Sztuk, XVIII: 1956, nr 1, str. 132—138; taż, Mecenat artystyczny Jana Zamoyskiego. Studia Renesansowe, II, Wrocław 1957, (2 portrety Jana Zamojskiego), str. 303—339. — Lichański Z. J., Jan Zamoyski trybun mistyfikator, w: Społeczeństwo otwarte, Warsz. 1993, nr 1, str. 25—28. — Likowski Edward, Unia Brzeska, 1907, passim. — Loret Maciej, Polskie pielgrzymstwo naukowe w Rzymie od XVI—XVIII w., w: Nauka Pol., XI: 1929, str. 147; tenże, Życie polskie w Rzymie w XVIII wieku, 1930, str. 135 i nast. — Lubieniecki An., Poloneutichia (Zebrał A. Batowski), 1982, passim. — Lubosz Bol., Tam pod Byczyną, w: Poglądy, XIX: 1981, nr 18, str. 16—18. — Łubieński Stan., Droga do Szwecyi Zygmunta III Króla Polskiego i Szwedzkiego 1855; tenże, Rozruchy domowe w Polsce R. 1606 po 1608. Pisma pośmiertne przełożył A. B. Jocher, 1855, str. 23 i nast., 46 i nast. — Łempicki St., Działalność Jana Zamoyskiego na polu szkolnictwa 1573—1605, 1921; tenże, Jan Zamoyski, jezuici i Skarga, 1912; tenże, Mecenat wielkiego kanclerza, 1980; tenże, Medyceusz polski XVI wieku, 1929; tenże, Hetman Zamoyski — miłośnik starożytności, w: Filomata, Lwów, I: 1929, nr 1, str. 32—38; tenże, Il cancelliere Giovanni Zamoyski e l‘Università di Padova, w: Omaggio dell‘Academia Polacca di Scienze e Lettere, all‘Universitá di Padova. Cracoviae 1922, str. 71—114; tenże, Jan Zamoyski, protektor medycyny i medyków, 1921; tenże, Jan Zamoyski jako reformator wyższego szkolnictwa w Polsce, odb.: Kr. 1918; tenże, Renesans i Humanizm w Polsce, 1952, passim; tenże, Hetman Jan Zamoyski współpracownikiem Heidensteina, odb.: Lwów 1917; tenże, (red.), Szymon Szymonowicz i jego czasy. Rozprawy i studia, Zamość 1929; tenże, Wiek złoty (oprac. J. Starnawski), 1992, wedle indeksu; tenże, Jan Zamoyski. Great Men and Women of Poland, Nowy Jork 1941.(?) — Łukaszewicz K., Dzieje Kościołów wyznania helw. na Litwie, I, 1842, str. 113. — tenże, Historia szkół, III, 1951, str. 324—332. — Maciejowski W. Al., Piśmiennictwo polskie, 1951—3. — Maciszewski J., Polska a Moskwa 1603—1618, 1968. — Macurek J., Jan Zamojski, Tvurcove dejin, III, Praga 1935, str. 208—217; tenże, Zápas Polska a Habsburku o přistup k Černému Mori na sklonku 16 stol.; tenże, Čechove a Poláci v 2. pol. XVI stoleti (1573—1589). Tri kapitoly z dejin česko—polské politické vzajemnosti, Praha 1948. — Madeyski A., Zalewski Zb., Pomnik Jana Zamoyskiego na Uniwersytecie Padewskim, w: Palestra Literacka, Warszawa, 1986, z. 4, str. 132—140. — Malarczyk Jan, Ustrój demokracji szlacheckiej w Polsce w ujęciu Jana Zamoyskiego, w: Palestra, Warszawa, 1980, nr 7, str. 3—11. — Malinowski M., J. Zamojski, wielki hetman, wielki kanclerz, w: Zorza, 1905, str. 579—82. — Manteufel Gust., O źródłach do dziejów, w: Kwart. Hist., XXIV: 1910, str. 620. — Marylski E., Wspomnienie zgonu, 1829, str. 116—118. — Miller Wawrzyniec, Pamiętniki, 1840, (Lipiński J. J. wyd.) passim. — Miaskowski K., Dwa nieznane listy Jana Zamoyskiego do Pawła Manucyusza, w: Pam. Liter., Lwów, IV: 1905, str. 518—520. — Michalak Halina, Jan Zamoyski a Radziwiłłowie, w: Miscelanea Hist.—Archivistica, III, Warsz.—Łódź 1989, str. 217—234; taż, Jan Zamoyski propaganda i autoreklama, w: Przegl. Hist., 1986, z. 1, str. 25—43. — Michałowicz Janina (red.), Polacy, których poznać warto, 1980, str. 24— 28. — Michałowska T. (red.), Jan Kochanowski i epoka Renesansu, 1980, passim. — Mikulski Tad., Rzeczy staropol., 1964, passim. — Monum. Pol. Vaticana, Kraków 1915, IV—V, wyd. Ł. Boratyński, passim. — Morawski K., Andrzej Patrycy Nidecki, 1892, str. 120 i nast. — Morawski Szcz., Ważniejsze przywileje i dokumenty Jana i Tomasza Zamojskich podane w streszczeniu, w: Kohna Wydawnictwo na cele dobroczynne Samborskie, rocznik XII, Sambor, 1888—9. — Moreau Reibel, Jean Bodin, Paris 1933. — Morgenstern Janina, Pośrednictwo Żydów, w: Biul. Żyd. Inst. Hist., 1961, str. 37—49. — Morzycka Faust., Jan Zamoyski, 1898. — Moskowskija posolstwa w Polsze, Czast I, wyd. T. Wierzbowskij, Warsz. 1903. — Mostowski T., Życia sławnych Polaków. Vie de Jean Zamojski, 1805. — Mycielski Jerzy, Stosunki hetmana Zamojskiego ze sztuką i z artystami, w: Sprawozd. Kom. Historyi Sztuki, Krak., VIII: 1907, str. CLXII—CLXXIV. — Nadolski B., Poezja polsko-łacińska w dobie Odrodzenia. Odrodzenie w Polsce, T. 4: Historia literatury, 1956, passim; tenże, Cochanoviana, w sprawie genezy „Odprawy posłów greckich”, w: Ruch Lit., VI: 1931, W-wa, str. 161-162. — Nanke Cz., Z dziejów polityki kuryi Rzymskiej wobec Polski (1587—1589), 1921, w: Archiwum T-wa Nauk. we Lwowie, I, passim. — Naruszewicz J., Żywot J.K. Chodkiewicza, I, 1858, 1857. — Nehring Wł., Listy Jana Zamoyskiego do Radziwiłłów od Roku 1574—1602, w: Kwart. Hist., Lwów, IV: 1890, cz. I, str. 236—257, cz. II, str. 494—512; tenże, De Reinholdi Heidensteinii Scriptis, 1857, str. 2—3, 6, 9—13, 18—43; tenże, O historykach polskich szesnastego wieku. Część pierwsza. O życiu i pismach Reinholda Heidensteina, 1862, str. VII, XIV, 2, 6—11, 18 i nast. — Zamierzał też opracować życiorys J. Zamoyskiego, zakrojony bardzo szeroko, o czym R. Skręt, w: Historiografia lit. pol. XIX w., 1986, str. 133. — Neveux J., Kacper Maliński et son poeme, w: Bibl. d‘Humanisme et Renaissance, 1964, str. 372—395. — Niesiecki, Herbarz polski, X: 1845, str. 60—66. — Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III, 1860; tenże, Zbiór Pamiętników Historycznych w Dawney Polszcze, I, 1822, str. 164, 272; II, str. 190, 216 i dalej — Negocyacye z Vanozzim; także IV, str. 92—94, 111—114 (Odezwa przy założeniu Akademii). — Nitman Karol, O hetmanie Zamojskim, 1898. — Nowak Dłużewski J., Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce, 1969, 1971, passim. — Nowodworski W., Lata szkolne J. Zamoyskiego, w: Rozpr. AU Wydz. Hist.—Filoz., XL: 1901, str. 173—193; tenże, J. Zamojski jego życie i działalność polityczna. Zarys biograficzny, 1898. Życiorysy Sławnych Polaków nr 5 (z portretem J. Zamoyskiego). — Nucci Nelly, Zamoyski — Copernico — Kochanowski ed altri studenti Polacchi a Padova, Padwa 1925. — Olbrych Ewa, Najstarszy dokument, w: Tyg. Zam., 1980, nr 20, str. 10. — Opatowski Krzysz., Dzieło wielkiego kanclerza. Historia w murach zawarta, w: WTK, 1978, nr 26, str. 12. — Orzelski Św., Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 do r. 1576, I—IV, 1856—1858, passim. — Ost(aszewski) Bar(ański), Jan Zamoyski (w 300 rocznicę zgonu), Dziennik Polski, Lwów, 1905, nr 255 i nast. — Otwinowski Erazm, Pamiętniki do panowania Augusta II, 1836, str. 297, 316. — Palewski J. P., Vies polonaise, 1932, str. 15—53. — Nowy Pamiętnik Warszawski, IV: 1801, str. 257—274; 1802, V, str. 1—17 — Opis po dwa razy odprawioney negocyacyi między J. Zamoyskim i P. Vanozzi. — Pamiętnik Zjazdu Naukowego im. Szymona Szymonowicza w Zamościu, 1930, passim. — Pastorello Estr., Inventario cronologico de l‘epistolario Manuziano Bibliofilia 1928—31, tu m.in. listy Jana Zam. (Begey 2190 (ter)). — Pauli Żegota (wyd.), Pamiętniki do życia i sprawy Samuela i Krzysztofa Zborowskich, 1896, passim; tenże, Żywoty hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, 1850, str. 51, 54. — Pawiński A., w: Źrodła dziejowe, tom III, IV, VIII, IX, XI. — Piasecki Paweł, „Kronika” z przedm. Juliana Bartoszewicza, przekł. Chrząszczewskiego, 1870, passim. — Piekosiński Fr., Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa, 1885, passim; tenże, Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno—sfragistyczne, w: Studya, rozprawy i materiały z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego, VII: 1907, str. V, VI, 18—138. — Pieszko M. M., Jan Kochanowski i Jan Zamoyski, 1930. — Pilat R., O literaturze polit., 1872, str. 55—6 i 85. — Piliński T., Bezkrólewie po Zygm. Auguście i elekcja króla Henryka, 1872, str. 48, 61, 62, 84, 102. — Pilarczyk Fr., Stemmata w drukach pol., 1982, passim. — Piotrowski Jan, Dziennik wyprawy Stef. Batorego pod Psków, wyd. A. Czuczyński, 1884. — Pirawski Tomasz, Relatio status almae archidioecesis Leopoliensis, 1893. — Pisarze polskiego Oświecenia, I, 1991, wedle indeksu. — Plater—Broel Wł., Zbiór pamiętników do dziejów polskich, 1858, I, str. 134—135, 208—9, 223—246. — Platt Dobrosława, Kazania pogrzebowe, 1992, str. 72 i dalej. — Podhorecki Leszek, Hetman J. Zamoyski, 1971. — Pogodin M. i D. Dubienski, Kniga posolskaja mietriki Wielikago Kniażestwa Litowskago, Moskwa 1843. — Polkowski Ignacy, Sprawy wojenne króla Stefana Batorego. Diariusze, relacje, listy i akta z lat 1576—1586 (Acta Historica Res Gestas Poloniae Illustr., Kraków 1887). — Pollak R., Wśród literatów starop., 1966, passim. — Popiel P., Jan Zamoyski w Padwie i Wenecji, w: Przegl. Pol., Kraków, X: 1876, zeszyt XI, str. 213—253. — Prandota W., Rozwój gospodarstwa wiejskiego w Polsce, 1960, str. 97—100. — Przezdziecki Al., Jagiellonki Polskie w. XVI, 1878; w tomie V na str. 215 List Anny Jagiell. z dnia 3 czerwca 1579 do J. Zamoyskiego. — Przezdziecki R., Diplomatic Ventures and Adventures. Some Experiences of British, Envoys at the Court of Poland, Londyn 1953, str. 37, 44, 56. — Przyboś A., Żelewski R., Dyplomaci w dawnych czasach. Relacje staropolskie z XVI—XVIII stulecia, 1959, passim. — Przyjaciel Ludu w Lesznie, IV: 1837, str. 195—6, 206—8; także VI: 1838, str. 181—2, 187—190. — Ptaśnik J., Monumenta Poloniae Tipographica, 1922, str. 173 (wstęp). — Radzimiński Z.L., Z Jana Zamoyskiego Jnwentarza Archiwum Koronnego Materiały do dziejów Rusi i Litwy XV w., w: Przew. Nauk. Liter., 1921, str. 135—142. — Ramm-Helmsing (von) Herta Anna, Dawid Hilchen, w: Deutsche Wiss. Zeitschrift für Polen, 1936, str. 141—212. — Rembowski A., Jan Zamoyski kanclerz i hetman wielki koronny 1605—1905, w: Słowo, W-wa, 1905, nr 159. — Rocznik Lubelski, XXII: 1980, str. 119—127. — Rolle Antoni J., Zameczki podolskie, III, 1880, str. 253—4 i nast. — Rozmaitości naukowe, Kraków, 1829, nr 2, str. 48-52: Kratky spis o porazce a zajeti Maximiliana Waleneho Krale Polskeho a Arcikniezete Rakauskeho. — Rozrywki dla dzieci, Warsz., III: 1825, str. 153—167. — Rykaczewski E., Relacje nuncjuszów apostolskich i innych osób o Polsce, I—II, 1864: I, str. 398 i nast. II, str. 43, 63—65 i nast. — Rzońca J., Rzeczposp. Pol. w latach 1596—1599 r., wyd. 1990, passim. — Safian Zb., Kanclerz, Warszawa 1987. — Santoni Milziade, Domenico Ridolfino Camerte ingegnere militare del sec. XVI. Notize di sua vita e lettere inedite 1877 — tu m.in.: e del canzelliere Jan Zamoyski. — Sas Józef, Wyprawa Zamoyskiego na Mołdawię, w: Przegl. Powsz., Kraków, IV: 1897, str. 74—89. — Sawa-Sroczyńska B., Kanclerskie gody, w: Tyg. Zam., 1980, nr 25, str. 12. — Schirm C., Der Codex Zamoscianus, 1855. — Schweitzer Joseph, Die Sukzessionswirren in Polen (1586—1589), Nuntiaturberichte aus Deutschland, 2 Abt., 2 Hälfte, Paderborn, 1912. — Siarczyński F., Obraz wieku panowania Zygmunta III, cz. II, 1828, str. 342—350. — Siemieńska Halina, Itinerarjum Jana Zamoyskiego w okresie wojen moskiewskich, Zamość 1919. — Siemieński J., Archiwum Jana Zam., w: Przegląd Histor., 1914, str. 90—95; tenże, Diariusz sejmiku proszowskiego przedsejmowego roku 1584, w: Przegląd Historyczny, XV: 1912, zesz. 3, str. 317—332; tenże, Króla Stefana polityka sejmowa, 1937, str. 2—22. — Siemieński Lucjan, Pamiętniki o Samuelu Zborowskim, 1844, str. X, XIV—XXIII, 51—57, 71—74. — Skałkowski Ad. M., Batory, 1934, str. 10—13. — Skoczek Józef, Wybór pism pedagogicznych Polski doby Odrodzenia, 1956 — wstęp. — Śliwiński Art., Jan Zamoyski kanclerz i hetman wielki koronny, 1947. — Słownik Lit. Staropolskiej, I i II, wedle indeksu. — Smoleński Wł., Jan Zamoyski w bezkrólewiu po śmierci Zygm. Augusta, Studia Hist., Warsz., 1925, str. 24—33; Spór o Jana Zam. w publicystyce polskiej wieku XVIII, w: Studia Hist., Warsz., 1925, str. 34—42. — Smoter Fr., Droga do służby ojczyźnie, w: Tyg. Zamojski, VII; 1986, nr 36 i 37. — Sobieski W., Heidenstein Reinhold, w; Wielka Enc. Powsz. Ilustr., XXVIII, Warsz. 1901, str. 571—572; tenże, Henryk Walezy, St. Batory, Zygmunt III 1572—1632, Hist. polit. Polski, cz. II, 1923; tenże, Żałobny hetman Jan Zamoyski, w: Szkice Historyczne, 1904; tenże, Nienawiść wyznaniowa tłumów za rządów Zygmunta III-go, 1902, passim; tenże, Z młodych lat J. Zamojskiego, w: Kwart. Hist., XVI; 1903, Lwów, str. 617— 623; tenże, List kniazia Adama Wiśniowieckiego do hetmana J. Zam., w: Szkice Histor., 1904, str. 81—82; tenże, Pamiętny Sejm 1606, 1913; tenże, Trybun Ludu szlacheckiego, 1905; tenże, Rej a Zamojski, w: Bibl. Warsz., 1905, I, str. 474—502; tenże, Z młodych lat J. Zamoyskiego, kilka uzupełnień, w: Kwartalnik Hist., XVII: 1903, Lwów, str. 617—623; tenże, Walka o ujście Wisły, w: Rok Polski, 1918, str. 90—97; tenże, Vilem z Rožmberka a Jan Zamojski, w: Sbornik venovany Jar. Didlovi, 1929, str. 287—292. — Sochaniewicz Kaz., O kolebce rodu Zamojskich i o Piwach — Prawdzicach na Rusi, w: Roczn. Tow. Heraldycznego we Lwowie, V: 1920, Lwów, 1921, str. 58—76. — Sokołowski Aug., Przed rokoszem, 1882, passim. — Sokołowski W., Schyłek działalności politycz. J. Zam., w: Kultura polityka dyplomacja, Studia ofiarowane J. Maciszewskiemu, 1990, str. 378—402. — Solikowski J. D., Krótki pamiętnik rzeczy polskich, 1855, passim. — Solmi A., II Rinascimento italiano e la Polonia. Europa Orientale, XVI, 1936. — Sołtykowicz J., O stanie Akademii Krakowskiej, 1810, str. 63—4. — Sozański A., Pisma niektóre, Lipsk 1861, str. 63—118. — Spieralski Z., W sprawie jednej kwestii wojskowego piśmiennictwa renesansu, w: Przegl. Hist., 1957, z. 4, str. 771—780; tenże, Zamoyski w Mołdawii, w: Odgłosy, Łódź, 1966, nr 42, str. 4—5; tenże, Jan Zamoyski, Warsz., 1989. — Stankowa M., Dawny powiat szczebrzeski XIV—XVIII w., 1975, passim. — Starnawski J., Humanista francuski Ludwik Le Roy autorem dzieła o Polsce. Księga pam. ku czci S. Pigonia, 1961, Prace Komisji Historyczno-Lit., Kraków, Oddz. PAN, nr 1, str. 170, 172, 173; tenże, Nieznany list Szymona Szymonowicza do Jana Zamoyskiego (1589), w: Rocznik Zamoj., II: 1986, str. 167—168. — Starożytności Polskie, Pozn. 1852, II, str. 752—775. — Staszic Stan., Pochwała Jana Zamoyskiego (wiele wydań); Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (wiele wydań). — Storoženko A. W., Stefan Batorij, 1904 — tu listy Wereszczyńskiego do J. Zamoyskiego na str. 307—321. — Strzelecki Adam, Sejm z r. 1605, Kraków 1921, passim; tenże, Opinia polska wobec sprawy przeniesienia kurateli Prus Książęcych na elektorów brandenburskich, w: Pamiętnik V Powsz. Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie, II: 1931, Lwów, str. 202, 205. — Suchodolski B., Polska myśl pedagogiczna w okresie Renesansu. Odrodzenie w Polsce, T. 2, Historia nauki. Cz. 2, 1956, str. 164—166. — Sutowicz Jan, Sprawa Zborowskich na sejmie roku 1585, Kraków 1875, str. 7—13, 16 i nast. — Święcicki T., Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski, II, 1858, str. 346—349. — Świerc Piotr, Zwycięstwo Zamoyskiego pod Byczyną, w: Wczoraj, Dzisiaj, Jutro, XI: 1978, nr 1, str. 4—5. — Sygański Jan, Działalność ks. Piotra Skargi na tle jego listów 1566—1610, Kraków 1912, passim. — Szádeczky L., Báthory István, Bud. 1887, passim. — Szandorowska E., Karłowska A., Francuski modlitewnik, 1998. — Scriptores rerum polonicarum, VIII, Kraków 1885. — Szelągowski Ad., Walka o Bałtyk (1544—1621), Lwów 1904, passim. — Szujski J., Dzieje Polski, III, 1864, passim. — Szumska Urszula, Anglia a Polska w epoce humanizmu i reformacji, 1938, passim. — Szymanowski W., 300 portretów, 1860, str. 304—309. — Targosz-Kretowa Karolina, Teatr dworski Władysława IV, 1965, str. 19— 30. — Tarnawski A., Działalność gospodarcza J. Zamoyskiego, kanclerza, 1935. — Tarnowski S., Pisarze polityczni XVI wieku, II, Kraków 1886, str. 18, 56—60 i nast. — Tatarkiewicz W., Turniej klasyków w Zamościu, Arkady, 1937, str. 287, 289. — Tazbir J., Człowiek, któremu się powiodło. Jan Zamoyski dzieje wielkiej kariery, w: Polityka, 1991, nr 7; tenże, Jan Zamojski w opinii potomnych, w: Świat panów Pasków, Łódź 1986; tenże, Legenda Jana Zamojskiego, w: Tyg. Zam., II: 1980, nr 26. — Teslar J.A., Le chancelier Jean Zamoyski et son oeuvre, w: Etudes Slaves, Montreal, 1957, nr 3, str. 161—176; tenże, Sylwetka kanc. J. Zamoyskiego, w: Szymonowicz Sz., Aelinopean, Londyn 1962, str. 49—55. — Tichý J., Zápas Jana Zamojského se Zborowskými v letech 1582— 1585, w: Věstnik Královské České Společnosti Nauk, R. 1936, Praha, 1937. — Tomek V., Snahy domu rakouského o nabytki koruny polské, w: Časopis Českého Mus., 1853, str. 744—788. — Tomkiewicz W., La peinture vénitienne w: Venezia e la Polonia, 1965, str. 53 i nast. — Tretiak Józef., Piotr Skarga w dziejach i literaturze Unii Brzeskiej, 1912, passim. — Tygielski W., Jan Zamoyski, w: Kultura, XVIII: 1980, nr 25, str. 6; tenże, W poszukiwaniu patrona, w: Przegląd Hist., Warsz., 1987, z. 2, str. 191—210; tenże, Stronnictwo, które nie mogło przegrać, w: Przegląd Hist., Warsz., LXXVI, 1985, z. 2, str. 207—231. — Tygodnik Ilustr., Warsz., V: 1862, nr 123, str. 43—6: Bitwa pod Byczyną i poddanie się arcy-księcia Maksymiliana (dnia 24 i 25 stycznia 1588 r. podp.: L. J.). — Tygodnik Zamojski, II: 1980; także VII: 1986, nr 30, str. 3: apel o budowę pomnika. — Tyszkowski K., Plany unji polsko-moskiewskiej na przełomie XVI i XVII w., w: Przegląd Współcz., Kraków, XXV: 1928, str. 395 i nast.; tenże, Poselstwa Lwa Sapiehy w Moskwie 1600 r., 1927, passim; tenże, Jan Zamoyski, hetman i kanclerz wielki koronny, 1938. — Ulewicz T., Gli scrittori Polacchi, w: Italia, Venezia e Polonia, 1967, str. 82—102. — Urbaniak Violetta, Jan Zamoyski i jego ludzie w przededniu sejmu 1605, w: Miscellanea Hist. Archiwist., 5, str. 1—17; tejże autorki, Zamoyszczycy bez Zamoyskiego, 1995. — Walczakiewicz Fr., Jan Zamoyski kanclerz i hetman wielki koronny, 1885. — Wichowa Maria (oprac.), Grabowiecki Seb., List do Jana Zam., w: Pam. Liter., 1989, z. 3, str. 181—192; taż, Jakub Żebrowski w kręgu oddziaływania J. Zam., w: Ruch Liter., XXXV: 1994, str. 519—526. — Wieczorkiewicz Ant., Malarze nadworni J. Zam., w: Teka Zam., II: 1919, nr 5. —Wiek, Warsz., III: 1877, nr 252, str. 3: Zamoyskiego listy do Klonowicza. — Wierzbowski T., Krzysztof Warszewicki i jego dzieła, 1887, passim; tenże, Otnoszenja Rossiji i Polszi w 1574—1578 godach po doniesenijam papskago nuncija W. Lauero, w: Żurnał. Minist. Narodn. Proswieszczenia, czast CCXXII, Otd. II, Petersburg, 1882. — Windakiewicz S., Padwa. Studium z dziejów cywilizacji polskiej, w: Przegl. Pol., 1891, t. 99, str. 258—298, 548—597; tenże, Il Polacchi a Padova, w: Omaggio dell‘Academia Polacca, 1922, str. 17—18; tenże, Trzy sławne panegiryki na cześć Zamoyskiego, w: Teka Zamojska, I (V): 1938, nr 1, str. 2—5; tenże, Jan Zamojski, w: Nowa Reforma, Kraków, 1905, nr 185—7. — Wimmer Jan, Odparcie najazdu arcyksięcia Maksymiliana w 1587—1588 r., Warsz. 1955. — Witusik Ad. An., Fundator Zamościa, w: Kalendarz Lubelski, XXIII: 1980, str. 64; tenże, Pan Kanclerz mąż roztropny, w: Polska, 1975, nr 6, str. 30—32; tenże, Zamojskie początki, w: Kalendarz lubelski, 1975, str. 120 — tu przytacza w polskim przekładzie listy J. Zam. do Sz. Szymonowicza i Sz. Szymonowicza do Zam.; tenże, Jan Zamoyski — polityk, w: Przegl. Tyg., W-wa, 1982, nr 9, str. 1—12 (portret z żoną Gryzeldą na koniach); tenże, Przodkowie J. Zamoyskiego, w: Kamena, 1972, nr 21, str. 7; tenże, Mecenas i poeta (J. Kochanowski i J. Zam.), w: Kamena, 1984, nr 17, str. 6—7; tenże, Mecenat J. Zam., w: Kamena, 1973, nr 17, str. 7; tenże, Młodość Tom. Zamoyskiego, 1977, passim; tenże, O Zamojskich Zamościu i Akademii Zam., 1978. — Wojciechowski Z., Zygmunt Stary, 1946, passim. — Wójcik-Góralska Danuta, W służbie czterech monarchów, 1978. — Wotschke Theodor, Caselius Beziehungen zu Polen, Archiv für Reformationgeschichte, XXVI, Lipsk 1929, str. 137, 139 i nast. — Wysocki W., Uwagi nad życiem Jana Zam. Stanisława Staszica, w: Spraw. I Gimn. w Rzeszowie za r. 1914, str. 3—40. — Zakrzewska-Dubasowa Mir., Polityka handlowa Jana Zamoyskiego i jego następców, w: Annales UMCS Sect. F. Historia, vol. 38—39, 1983—4 , str. 93—114. — Zakrzewski Winc., Po ucieczce Henryka, 1878, Wstęp str. VIII— IX i passim; tenże, Stef. Batory, passim; tenże, Stosunki Stolicy Apostolskiej z Iwanem Groźnym, 1872, passim. — Zalewski Z.W., Pomnik Jana Zam. na Uniw. Padewskim, w: Palestra Liter., 1986, z. 4, str. 132—140. — Zamojski Jan, Kanclerz i hetman, Łódź, 1898 (anon.). — Zamość (miasto); Zamość (Akademia); Zamość (biblioteka); Zamość (drukarnia); Zamość (ordynacja); Zamość (twierdza). — Zarębski Ignacy, Rola języka polskiego w nauczaniu szkolnym w Polsce XVI wieku, 1955, Monografie Pedag., III, str. 65. — Zebrzydowski K., Chronicon seu vera Historiae tabula rerum polonicarum, 1990 (wyd. Z. Kowalska-Urbankowa, Anna Kozłowska, Zdz. Pietrzyk). — Zembrzuski Lud., Wielki kanclerz i hetman w. kor., 1898. — Ziomek Jerzy, Poezja polska epoki Odrodzenia. Odrodzenie w Polsce, IV, Historia literatury, 1956, passim. — Żółkiewski Stanisław, Pisma Kanclerza Koronnego i Hetmana, wyd. August Bielowski, 1861; tenże, Listy, wyd. T. Lubomirski, Kraków 1868. — Żychliński, Złota księga, XIV, 1892, str. 132
Jego portrety w Muz. Zamojskim.
Przy opracowaniu powyższego hasła (Jan Zamoyski) korzystano także z materiałów przesłanych przez Pana Tomasza Makowskiego — wydruk komputerowy: „Bibliografia Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, Zamojskich i Zamościa” (w ramach projektu badawczego KBN 1 H01C 048 14).