Nazwisko i imię:
Załuski Jan Prosper, syn kasztelana Hieronima, od r. 1735 kuchmistrz w. litewski (zabity 1745),
Opis/komentarz:
ob. Amblet (Programma 1749) — Załuskich Biblioteka (Nagroda 1782). Jego synami Marcinem (III) i Ignacym (ob.) opiekował się Andrz. Stan. Załuski i stąd guwerner ich Amblet wydał w Krakowie owo Programma, dotyczące głównie nauki historii. Załuskiego Jana Prospera nie należy mylić z Karolem Zał., synem woj. Aleks., także kuchm. lit., zm. 1735, posłem na sejm 1718, gdzie ujmował się za prawem głosu dla posła Piotrowskiego, dyssydenta. Kuryer Polski 1745 nr 427 — A. Grabowski Przypowieści 1819, str. 143 — Niesiecki X 490 — Wolf Senatorowie i dygnitarze litewscy 1885, str. 234 — Żychliński Złota księga VIII. Ob. niżej str. 231, nr 144.
Całość:
Załuski Jan Prosper, syn kasztelana Hieronima, od r. 1735 kuchmistrz w. litewski (zabity 1745),
ob. Amblet (Programma 1749) — Załuskich Biblioteka (Nagroda 1782).
Jego synami Marcinem (III) i Ignacym (ob.) opiekował się Andrz. Stan. Załuski i stąd guwerner ich Amblet wydał w Krakowie owo Programma, dotyczące głównie nauki historii.
Załuskiego Jana Prospera nie należy mylić z Karolem Zał., synem woj. Aleks., także kuchm. lit., zm. 1735, posłem na sejm 1718, gdzie ujmował się za prawem głosu dla posła Piotrowskiego, dyssydenta.
Kuryer Polski 1745 nr 427 — A. Grabowski Przypowieści 1819, str. 143 — Niesiecki X 490 — Wolf Senatorowie i dygnitarze litewscy 1885, str. 234 — Żychliński Złota księga VIII.
Ob. niżej str. 231, nr 144.