Nazwisko i imię:
(Żaba Tadeusz).
Tytuł:
Nayiaśniejszy Królu Panie Nasz Miłościwy! Nayiaśniejsze Skonfeder: Rzpltey Stany!
Miejsce i rok wydania:
B. w. m. i r. dr. (ok. 1790),
Opis/komentarz:
fol. k. 2, (sygn. A—A2). Wojewoda połocki Tadeusz Żaba był to wielki awanturnik, procesowicz i gwałtownik. W miejscowych archiwach muszą się znajdować ślady jego postępowania. Opisał go Chodźko; także wart pióra Łozińskiego. Tu z prośby złożonej królowi wynika, że przez kupno doszedł do kasztelańskiego krzesła, a teraz gwałtem wchodził na wojew. połockie. Na każdym sejmiku okazuje przemoc. Zanosząc skargę obywatela proszą o ocalenie praw i wolności. Adres podpisali: Stan. Buynicki podstoli połocki i Kaz. Spinek exsurrogat delegowany z woj. połock.
Lokalizacja:
Czart.
Całość:
(Żaba Tadeusz).
Nayiaśniejszy Królu Panie Nasz Miłościwy! Nayiaśniejsze Skonfeder: Rzpltey Stany!
B. w. m. i r. dr. (ok. 1790),
fol. k. 2, (sygn. A—A2).
Wojewoda połocki Tadeusz Żaba był to wielki awanturnik, procesowicz i gwałtownik. W miejscowych archiwach muszą się znajdować ślady jego postępowania. Opisał go Chodźko; także wart pióra Łozińskiego. Tu z prośby złożonej królowi wynika, że przez kupno doszedł do kasztelańskiego krzesła, a teraz gwałtem wchodził na wojew. połockie. Na każdym sejmiku okazuje przemoc. Zanosząc skargę obywatela proszą o ocalenie praw i wolności. Adres podpisali: Stan. Buynicki podstoli połocki i Kaz. Spinek exsurrogat delegowany z woj. połock.
Czart.