Nazwisko i imię:
Moulins Piotr.
Tytuł:
Heraklit albo o próżności świata, przekład z francuskiego Samuela Swiatopełka Bolestraszyckiego.
Miejsce i rok wydania:
1627.
Opis/komentarz:
Dzieło: La nouveauté du papisme opposée à l'antiquité du christianisme Piotra du Moulins, przetłumaczył kalwin Bolestraszycki i przypisał je Annie, siostrze królewskiej. Grochowski, biskup przemyski, zapozwał go do trybunału lubelskiego i otrzymał wyrok skazujący go na grzywny i sześć miesięcy wieży. Oprócz tego z rozkazu trybunału francuski oryginał spalono na rynku dnia 28 maja. Czytać dzieło zabroniono szlachcie pod utratą czci i majątku, a nieszlachcie pod karą na gardło. Zaskarżył ten dekret między innemi wyrządzonemi krzywdami dyssydentom na sejmie 1627 r. Krzysztof Radziwił hetman polny lit. w te słowa: „Gdyby nawet było w tej książce co zdrożnego, nikomu jednak nie jest nadana ani od W. Król. Mości, ani od Rzplej władza oczyszczania takiemi ofiarami panowania W. Król. Mości o utrzymaniu pokoju między dyssydentami ... Żyje dotąd autor tego dzieła Piotr Molinus, a do tego pod królem katolickim, w samowładnem państwie, a jednak jest wolny i bezpieczny i liczne jego są cierpiane dzieła. Tam ani Sorbona, ani duchowieństwo, ani parlament nie może naruszyć pokoju, nie może dotknąć nikogo tak haniebnym dekretem, a tu u nas, w wolnej Rzeczypospolitej, miałożby podobne uciemiężenie przyjąć się i rozkrzewić". Wyrok trybunału lubelskiego był na tym sejmie uchylony. Siarczyński Obraz I 39 — Wiszniews. II. lit. VI 98, VII 187 przyp. — Łukaszew. Wyzn. Helwec. w Litwie I 175; Wyzn. helw. w WPol. 274 — Encykl. Orgelbr. III 497. — Ossol. I 292.
Całość:
Moulins Piotr.
Heraklit albo o próżności świata, przekład z francuskiego Samuela Swiatopełka Bolestraszyckiego.
1627.
Dzieło: La nouveauté du papisme opposée à l'antiquité du christianisme Piotra du Moulins, przetłumaczył kalwin Bolestraszycki i przypisał je Annie, siostrze królewskiej. Grochowski, biskup przemyski, zapozwał go do trybunału lubelskiego i otrzymał wyrok skazujący go na grzywny i sześć miesięcy wieży. Oprócz tego z rozkazu trybunału francuski oryginał spalono na rynku dnia 28 maja. Czytać dzieło zabroniono szlachcie pod utratą czci i majątku, a nieszlachcie pod karą na gardło. Zaskarżył ten dekret między innemi wyrządzonemi krzywdami dyssydentom na sejmie 1627 r. Krzysztof Radziwił hetman polny lit. w te słowa: „Gdyby nawet było w tej książce co zdrożnego, nikomu jednak nie jest nadana ani od W. Król. Mości, ani od Rzplej władza oczyszczania takiemi ofiarami panowania W. Król. Mości o utrzymaniu pokoju między dyssydentami ... Żyje dotąd autor tego dzieła Piotr Molinus, a do tego pod królem katolickim, w samowładnem państwie, a jednak jest wolny i bezpieczny i liczne jego są cierpiane dzieła. Tam ani Sorbona, ani duchowieństwo, ani parlament nie może naruszyć pokoju, nie może dotknąć nikogo tak haniebnym dekretem, a tu u nas, w wolnej Rzeczypospolitej, miałożby podobne uciemiężenie przyjąć się i rozkrzewić". Wyrok trybunału lubelskiego był na tym sejmie uchylony.
Siarczyński Obraz I 39 — Wiszniews. II. lit. VI 98, VII 187 przyp. — Łukaszew. Wyzn. Helwec. w Litwie I 175; Wyzn. helw. w WPol. 274 — Encykl. Orgelbr. III 497. — Ossol. I 292.