Nazwisko i imię:
(Mniszkowa Anna z Potockich).
Tytuł:
Opisanie pogrzebu JW. JMćPani Anny z Potockich Mniszkowy Chorążyny nadworney koronney. (Pod tem herby Pilawa i Róża na blasze ryte i u dołu podpis: Joh. Michael Lohman̄ sculp. Premisl.).
Miejsce i rok wydania:
W Przemyślu w drukarni JKMci r. p. 1758.
Opis/komentarz:
folio, k. 19 nlb. i 3 ryciny (na blasze ryte, przedstawiające wystawę pogrzebową w kościele, u dołu podpisany ten sam rytownik Lohmann). Zawiera w sobie: 1) Opisanie czterodniowego pogrzebu w kościele przemyskim OO. Dominikanów d. 4 września 1758 r. (Do tego przydane są ryciny). folio, k. 6 nlb. 2) Kazanie pogrzebowe miane przez X. Tomasza Alex. Małyszkę kanonika kat. przemyskiego d. 5 września 1758 r. miane. folio, k. 11 nlb. 3) Mowa na tymże pogrzebie miana przez JW. Michała z Bużenina Mniszka Starostę przystańskiego, posła na Seym walny Warsz. z wwdztwa ruskiego a ziemi lwowskiey. kart 2. Anna była córką Michała Potockiego wwdy Wołyńsk. i Marcyanny z Ogińskich wojewodzianki witebskiej, ur. 1740 † 1758, a była żoną Adama Mniszka chorążego nadworn. koronnego.
Lokalizacja:
Ossol. — Warsz. Uniw.
Całość:
(Mniszkowa Anna z Potockich).
Opisanie pogrzebu JW. JMćPani Anny z Potockich Mniszkowy Chorążyny nadworney koronney. (Pod tem herby Pilawa i Róża na blasze ryte i u dołu podpis: Joh. Michael Lohman̄ sculp. Premisl.).
W Przemyślu w drukarni JKMci r. p. 1758.
folio, k. 19 nlb. i 3 ryciny (na blasze ryte, przedstawiające wystawę pogrzebową w kościele, u dołu podpisany ten sam rytownik Lohmann).
Zawiera w sobie:
1) Opisanie czterodniowego pogrzebu w kościele przemyskim OO. Dominikanów d. 4 września 1758 r. (Do tego przydane są ryciny). folio, k. 6 nlb.
2) Kazanie pogrzebowe miane przez X. Tomasza Alex. Małyszkę kanonika kat. przemyskiego d. 5 września 1758 r. miane. folio, k. 11 nlb.
3) Mowa na tymże pogrzebie miana przez JW. Michała z Bużenina Mniszka Starostę
przystańskiego, posła na Seym walny Warsz. z wwdztwa ruskiego a ziemi lwowskiey. kart 2. Anna była córką Michała Potockiego wwdy Wołyńsk. i Marcyanny z Ogińskich wojewodzianki witebskiej, ur. 1740 † 1758, a była żoną Adama Mniszka chorążego nadworn. koronnego.
Ossol. — Warsz. Uniw.