Nazwisko i imię:
Kopeć syn Franciszka Aleksandra Łukaszewicza kasztelana Brzesciańskiego (Brzeskiego).
Tytuł:
List Kopcia kasztelanica Brzeskiego winszując Senatorskiey godności Panu Sawickiemu kasztelanowi Brzeskiemu (1653).
Opis/komentarz:
Swada Pols. Ostrows. 1745. f. I. 4 str. 90—91.
Całość:
Kopeć syn Franciszka Aleksandra Łukaszewicza kasztelana Brzesciańskiego (Brzeskiego).
List Kopcia kasztelanica Brzeskiego winszując Senatorskiey godności Panu Sawickiemu kasztelanowi Brzeskiemu (1653).
Swada Pols. Ostrows. 1745. f. I. 4 str. 90—91.