Nazwisko i imię:
Herka Klemens Stanisław Kostka († 1759).
Tytuł:
Slady wielkich Cnot Imienia y godności Herbowna Podkowa zeszłey z Swiátá do Niebá Jaśnie Wielmożney Jey Mości Pani Anastazyi Teresy Gonzagi Margrabianki Na Mirowie Jordanowey Woiewodziny Bracławskiey, Dobczyckiey, Ostrołęckiey etc. Starościny w nieśmiertelnej wiekow pámięći wyrażone przy pogrzebowey Kondolencyi w Kościele Krákowskim WW. OO. Reformatów publicznemu oku od X. M. Klemensa Stanisława Kostki Herki Filozofii Doktora, Jeyże y języka Francuskiego w przesławney Akádemij Krakowskiey ordynaryinego Professora, Kościołá Archipresbyterálnego Panny Maryi w Rynku krakowskim sobotniego kaznodziei, Bursy Sysyniáńskiey Seniora, z żałosnym rytmów pieniem odkryte. Roku Páńskiego 1739. dnia 12 Mak.
Miejsce i rok wydania:
W Krakowie, w drukarni akademickiey 1739.
Opis/komentarz:
fol. kart 23. Dedyk.: Adamowi na Zakliczynie Jordanowi synowi zmarłej. Na odwrocie tytułu herb Jordanów i dziesięć dwuwierszy. Całe wierszem i sześciowierszami. Opiewa dzieje rodziny.
Lokalizacja:
Dzików — Jagiell — Ossol. — Uniw. lwow.
Całość:
Herka Klemens Stanisław Kostka († 1759).
Slady wielkich Cnot Imienia y godności Herbowna Podkowa zeszłey z Swiátá do Niebá Jaśnie Wielmożney Jey Mości Pani Anastazyi Teresy Gonzagi Margrabianki Na Mirowie Jordanowey Woiewodziny Bracławskiey, Dobczyckiey, Ostrołęckiey etc. Starościny w nieśmiertelnej wiekow pámięći wyrażone przy pogrzebowey Kondolencyi w Kościele Krákowskim WW. OO. Reformatów publicznemu oku od X. M. Klemensa Stanisława Kostki Herki Filozofii Doktora, Jeyże y języka Francuskiego w przesławney Akádemij Krakowskiey ordynaryinego Professora, Kościołá Archipresbyterálnego Panny Maryi w Rynku krakowskim sobotniego kaznodziei, Bursy Sysyniáńskiey Seniora, z żałosnym rytmów pieniem odkryte. Roku Páńskiego 1739. dnia 12 Mak.
W Krakowie, w drukarni akademickiey 1739.
fol. kart 23.
Dedyk.: Adamowi na Zakliczynie Jordanowi synowi zmarłej. Na odwrocie tytułu herb Jordanów i dziesięć dwuwierszy. Całe wierszem i sześciowierszami. Opiewa dzieje rodziny.
Dzików — Jagiell — Ossol. — Uniw. lwow.