Nazwisko i imię:
Stebnowski Cezar, Bazylian († 21 maja 1762).
Tytuł:
Officia Sanctorum Ruthenorum.
Miejsce i rok wydania:
Romae in Typogr. Collegii de Propag. Fide. {b. r.}
Opis/komentarz:
w 4ce większej. Wydał Cezary Stebnowski Opat kościoła S. Onufrego we Lwowie. Wydanie przepyszne, po łacinie i po rusku. Jocher 6504. - Ciampi Bibliogr. - Janozki Excerpt. 65. - Tenże Lexicon I 221.- Bartoszewicz w Święckim II 453. - Dzieje dobroczyn. 1822. Wilno w 4ce, s. 1261. - Sobieszczański w Enc. Org. XXIV 115. - Enc kośc. XXVI 520.
Całość:
Stebnowski Cezar, Bazylian († 21 maja 1762).
Officia Sanctorum Ruthenorum.
Romae in Typogr. Collegii de Propag. Fide. {b. r.}
w 4ce większej.
Wydał Cezary Stebnowski Opat kościoła S. Onufrego we Lwowie.
Wydanie przepyszne, po łacinie i po rusku.
Jocher 6504. - Ciampi Bibliogr. - Janozki Excerpt. 65. - Tenże Lexicon I 221.- Bartoszewicz w Święckim II 453. - Dzieje dobroczyn. 1822. Wilno w 4ce, s. 1261. - Sobieszczański w Enc. Org. XXIV 115. - Enc kośc. XXVI 520.