Nazwisko i imię:
(Statuta synodalne wrocławskie).
Tytuł:
Synodalia Statuta Epi Conradi.
Miejsce i rok wydania:
[Na końcu:] Que unacum statutis Dominorum Petri et Rudolphi Episcoporum Wratislaviensium pro laude dei communique vtilitate Cleri in alma vrbe Wratislaviensi per C. Elyan Collegiatae e. s. crucis ibidem Succentorem Impressa et feliciter consumata sunt. Anno Domini MCCCCLXXV {1475} nona vero die mensis Octobris. Sit Laus Deo.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. nlb. 64 (ost. strona pusta). Bez osobnego tytułu. U góry strony tytułowej nad uta kustosz a. - Dalszych kustoszy nie ma. Tłumaczyć to sobie można 1) albo nieumiejętnością i niedoświadczeniem drukarza (druk jest istotnie o niesłychanie prymitywnej technice), 2) albo zamiarem, aby dodrukować na początku stat. synod. biskupów Tomasza, Henryka, Nankiera i Wacława. Brak ich jest rażący i być może, że istniał zamiar dodania ich na początku, co napotkało potem na trudności. Statuty te dodano dopiero w wydaniu z r. 1512 poniżej opisanem. Druk gocki, czcionki niezgrabne, lane lub cięte na wzór strasburskich. Na jednej stronie 24 wierszy druku. Przenośników nie ma. Ze znaków pisarskich użytą jest tylko kropka. Drukowano temi samemi czcionkami co inny druk Elyana (Historia de transfig. Domini) mający w tekście datę 1475. - O tem bliżej Dziatzko w Zeit. des Ver. für Geschichte Schlesiens XV (1880) str. 2. Zbiór ten składa się z następujacych części: 1) Na k. l -14: Synodalia Statuta Epi Conradi (z r. 1446). Tu na k. 13 v. i 14 r. znajduje się pierwszy druk tekstu polskiego: Otcze nass... Sdrawa Maria milostczi... Vyarze w Boga otcza... (Tekst tych modlitw wywołał obfitą literaturę naukowa, która zestawia Łoś Przegląd zabytków 1916 str. 212-13 oraz Początki pism. str. 223. W roku 1852 wydał ich facsimile Maciejowski. - O ich przedruku z r. 1512 obacz zaraz niżej). Ze zbiorem tym łączą się bezpośrednio na 14-26 v: Casus papales et episcopales... oraz: Canones penitentiales (tych jest 46). Na ich końcu przepisy o życiu duchownych dla djecezji wrocławskiej oraz protokuł synodu z r. 1446. 2) Od k. 26 r - 39 r: Statuta sinodalia dni Petri episc. Wratislaviensis feliciter incipiunt... (k. 39 verso pusta). 3) Od k. 40 r - 52 v: Statuta Synodalia domini Rudolphi Epi wrat. feliciter incipiunt... Na k. 45 opis przebiegu powyższego synodu z r. 1473; poczem: Constitutiones noue et innouationes autiquarum facte in prima Synodo Domini Rudolphi... Mcccclxxiij (1473). 4) Na k. 52 v napis w połowie strony: Sequitur Synodus secunda per dictum dominum Rudolphum Episcopum Wratislaniensem eo quo sequitur modo celebrata. - Poczem reszta strony pusta, a na k. 53 v rozpoczyna się opis synodu: Anno domini Millesimo quadringentesimo septuagesimoquinto (1475) feria secunda post dominicam Jubilate... Ten opis idzie od k. 53 r - 69 v, a kończy się: Sequitur modo casus per eandem suam R. p. resernati. 5) Casus powyższe zajmują k. 60-64r (karta 64 v pusta), a rozpoczynają się od słów: Rudolphns dei gratia Eps wratislauiensis... Kończą się: ...Datum Wratislauie quarta mensis Febr. Anno Dni 1471. Wreszcie następuje odesłanie do Statutów Konrada oraz podane jaz powyżej miejsce druku i data. Bandtkie Hist. dr. Kr. P. I 147. - Oelsner w Schles. Provinzialblätter tom XCIX str. 530 opisuje egz, własny bez kart początkowych. - Liter. Beylage zu Schl. Provinzialbl. 1822 str. 257-9 (tu opisany egz. z bibl. Panny Marji na Piasku we Wrocł., dziś zapewne w bibl. miejs. lub uniw. wrocł.). - Jocher 7592. - Keller w Serapeum XXII (1861) str. 377. - Włsłocki Incun. str. 476 (opisuje egz. Jag. bez ostatniej karty). - Montbach Statuta synodalia 1855 (przedruk Statutów). - Seppelt Die Bresl. Dioc. Synode vom J. 1446 Breslau 1912, - Dziatzko Casper Elyan w Zeitschr. des Ver. für Gesch. Scbles. XV (1880) str. l i n. - Stenzler Libr. impress, conspectus w Festschrift der Bresl. Univ. 1864 str. 16. - Abraham Najst. statuty synodalne (1915) str. XX. Egz. Jag. kupiony przez Bandtkiego od H. Seholza kaznodziei u św. Elżbiety we Wrocławiu. (Nalepiony na okładce piękny ex libris z cyframi H. S.).
Lokalizacja:
Bibl. P. M. na Piasku we Wrocł. (ob. wyżej) - Jagiell. - Pragski uniw.
Całość:
(Statuta synodalne wrocławskie).
Synodalia Statuta Epi Conradi.
[Na końcu:] Que unacum statutis Dominorum Petri et Rudolphi Episcoporum Wratislaviensium pro laude dei communique vtilitate Cleri in alma vrbe Wratislaviensi per C. Elyan Collegiatae e. s. crucis ibidem Succentorem Impressa et feliciter consumata sunt. Anno Domini MCCCCLXXV {1475} nona vero die mensis Octobris. Sit Laus Deo.
w 4ce, k. nlb. 64 (ost. strona pusta).
Bez osobnego tytułu. U góry strony tytułowej nad uta kustosz a. - Dalszych kustoszy nie ma. Tłumaczyć to sobie można 1) albo nieumiejętnością i niedoświadczeniem drukarza (druk jest istotnie o niesłychanie prymitywnej technice), 2) albo zamiarem, aby dodrukować na początku stat. synod. biskupów Tomasza, Henryka, Nankiera i Wacława. Brak ich jest rażący i być może, że istniał zamiar dodania ich na początku, co napotkało potem na trudności. Statuty te dodano dopiero w wydaniu z r. 1512 poniżej opisanem.
Druk gocki, czcionki niezgrabne, lane lub cięte na wzór strasburskich. Na jednej stronie 24 wierszy druku. Przenośników nie ma. Ze znaków pisarskich użytą jest tylko kropka.
Drukowano temi samemi czcionkami co inny druk Elyana (Historia de transfig. Domini) mający w tekście datę 1475. - O tem bliżej Dziatzko w Zeit. des Ver. für Geschichte Schlesiens XV (1880) str. 2.
Zbiór ten składa się z następujacych części:
1) Na k. l -14: Synodalia Statuta Epi Conradi (z r. 1446). Tu na k. 13 v. i 14 r. znajduje się pierwszy druk tekstu polskiego: Otcze nass... Sdrawa Maria milostczi... Vyarze w Boga otcza... (Tekst tych modlitw wywołał obfitą literaturę naukowa, która zestawia Łoś Przegląd zabytków 1916 str. 212-13 oraz Początki pism. str. 223. W roku 1852 wydał ich facsimile Maciejowski. - O ich przedruku z r. 1512 obacz zaraz niżej). Ze zbiorem tym łączą się bezpośrednio na 14-26 v: Casus papales et episcopales... oraz: Canones penitentiales (tych jest 46). Na ich końcu przepisy o życiu duchownych dla djecezji wrocławskiej oraz protokuł synodu z r. 1446.
2) Od k. 26 r - 39 r: Statuta sinodalia dni Petri episc. Wratislaviensis feliciter incipiunt... (k. 39 verso pusta).
3) Od k. 40 r - 52 v: Statuta Synodalia domini Rudolphi Epi wrat. feliciter incipiunt... Na k. 45 opis przebiegu powyższego synodu z r. 1473; poczem: Constitutiones noue et innouationes autiquarum facte in prima Synodo Domini Rudolphi... Mcccclxxiij (1473).
4) Na k. 52 v napis w połowie strony: Sequitur Synodus secunda per dictum dominum Rudolphum Episcopum Wratislaniensem eo quo sequitur modo celebrata. - Poczem reszta strony pusta, a na k. 53 v rozpoczyna się opis synodu: Anno domini Millesimo quadringentesimo septuagesimoquinto (1475) feria secunda post dominicam Jubilate... Ten opis idzie od k. 53 r - 69 v, a kończy się: Sequitur modo casus per eandem suam R. p. resernati.
5) Casus powyższe zajmują k. 60-64r (karta 64 v pusta), a rozpoczynają się od słów: Rudolphns dei gratia Eps wratislauiensis... Kończą się: ...Datum Wratislauie quarta mensis Febr. Anno Dni 1471. Wreszcie następuje odesłanie do Statutów Konrada oraz podane jaz powyżej miejsce druku i data.
Bandtkie Hist. dr. Kr. P. I 147. - Oelsner w Schles. Provinzialblätter tom XCIX str. 530 opisuje egz, własny bez kart początkowych. - Liter. Beylage zu Schl. Provinzialbl. 1822 str. 257-9 (tu opisany egz. z bibl. Panny Marji na Piasku we Wrocł., dziś zapewne w bibl. miejs. lub uniw. wrocł.). - Jocher 7592. - Keller w Serapeum XXII (1861) str. 377. - Włsłocki Incun. str. 476 (opisuje egz. Jag. bez ostatniej karty). - Montbach Statuta synodalia 1855 (przedruk Statutów). - Seppelt Die Bresl. Dioc. Synode vom J. 1446 Breslau 1912, - Dziatzko Casper Elyan w Zeitschr. des Ver. für Gesch. Scbles. XV (1880) str. l i n. - Stenzler Libr. impress, conspectus w Festschrift der Bresl. Univ. 1864 str. 16. - Abraham Najst. statuty synodalne (1915) str. XX.
Egz. Jag. kupiony przez Bandtkiego od H. Seholza kaznodziei u św. Elżbiety we Wrocławiu. (Nalepiony na okładce piękny ex libris z cyframi H. S.).
Bibl. P. M. na Piasku we Wrocł. (ob. wyżej) - Jagiell. - Pragski uniw.