Nazwisko i imię:
Gracyan Baltazar Soc. Jesu (1601 † 1658).
Tytuł:
Maxymy X. Baltazara Graciana. Societatis Jesu z ksiąg iego przez Don Wincentego Lastanosę Xcia Nochiery wybrane y pod tytułem: Oraculum w ręku y nauka roztropności, po hiszpańsku wydane, a teraz z powtórnego francuskiego tłumaczenia X. Józefa Courbeville S. J. na polski ięzyk przetłumaczone przez X. Alexandra Brodowskiego Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
W Sandomierzu w drukarni J. K. M. y Collegium Soc. Jesu R. P. 1764.
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 293 i k. 2. Maksymy dla urzędników wydał Wacł. Sierakowski w r. 1802. Jocher 4122. — Sommervogel II 1573. — Narbutt. Loika 1769. (w dedyk. podaje: O powinnościach człowieka maxymy).
Lokalizacja:
Ossol. — Zielińs.
Całość:
Gracyan Baltazar Soc. Jesu (1601 † 1658).
Maxymy X. Baltazara Graciana. Societatis Jesu z ksiąg iego przez Don Wincentego Lastanosę Xcia Nochiery wybrane y pod tytułem: Oraculum w ręku y nauka roztropności, po hiszpańsku wydane, a teraz z powtórnego francuskiego tłumaczenia X. Józefa Courbeville S. J. na polski ięzyk przetłumaczone przez X. Alexandra Brodowskiego Soc. Jesu.
W Sandomierzu w drukarni J. K. M. y Collegium Soc. Jesu R. P. 1764.
w 8ce, str. 293 i k. 2.
Maksymy dla urzędników wydał Wacł. Sierakowski w r. 1802.
Jocher 4122. — Sommervogel II 1573. — Narbutt. Loika 1769. (w dedyk. podaje: O powinnościach człowieka maxymy).
Ossol. — Zielińs.