Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
165067 Żywicki Szymon, prof. prawa na Uniwersytecie w Królewcu (1668–1706). Vota Civium In Occursum, Serenissimo Principi Ac Domino Domino Friderico Wilhelmo, Marchioni Brandenburgico, Electoratus Haeredi, Supremo In Prussia, Magdeburgi, Cliviae, Juliae, Montium, Stetini, Pomeranorum, Cassubiorum, Vandalorum, Item In Silesia Et Crosnae Duci, Burggrabio Norimbergensi, Principi Halberstadii, Mindae Et Camini, Comiti In Hohenzollern, Marcae Et Ravensbergae, Domino In Ravenstein Et Terrarum Lauenburg Et Butau &c. &c. &c. Domino Clementissimo, Prussiam Suam Auspicato Invisenti Anno M DCCI. die I. Jan. Expedita Interprete Publicae Laetitiae Serenitatis Suae, Subjectissimo Subdito Simone Zywicki, U. J. D. & P. P. Regiomonti, Typis Friderici Reusneri, Seren. Elect. Brandenb. Et Acad. Typogr. Haeredum, (1701),
165069 Żywicki Szymon, prof. prawa na Uniwersytecie w Królewcu (1668–1706). Feriae Honorariae Sub Auspicato, Ad Illustris Fridericianae Inaugurationem, adventu; ac Festo Nominali Die Illustrissimi ac Excellentissimi Domini D. Pauli De Fuchs, Serenissimi ac Potentiss. Elector. Brandenburg. Consiliarii Status Intimi, Rerum Feudalium & Ecclesiasticarum Directoris, Domini haereditarii in Malchau, &c. &c. Cum Halam praevie introiret, Oratorem Sereniss. Elect. acturus inter Solennia Inaugurationis, à devotissimis suo Nomini Clientibus Joann. Stanislao Kalinski, Simone Zywicki, Equit. Polon. J. U. D. D. Celebratae Die 29. Junii Anno M DC XCIV. Halae, Literis Christophori Salfeldii, (1694),
165070 Żywicki Szymon, prof. prawa na Uniwersytecie w Królewcu (1668–1706). Pro Jure Magdeburgico Reverendissimis, Illustrissimis, Illustribus, Generosissimis, atque Nobilissimis Ducatus Magdeburgici Statibus, Dominis Praelatis, Comitibus, Baronibus, Equitibus & Civitatibus, Patronis Nostris benignissimis Inter Solennia Inauguratae Illustris Fridericianae, De nova Musarum sede in hoc Ducatu erecta, gratulabundi, Impetratis in utroque Jure Honoribus in foro gratiae supplicant Joannes Stanislaus Kalinski, Simon Zywicki. Equites Poloni, U. J. D. D. Anno M DC XCIV. Die 1. Julii. Halae Magdeburgicae Literis Salfeldianis, (1694),
165068 Żywicki Szymon, prof. prawa na Uniwersytecie w Królewcu (1668–1706), Kaliński Jan Stanisław. Annus Jubileus In Augusto Die Natali Serenissimi ac Potentissimi Principis, ac Domini Friderici III. Marchionis Brandenburgici, S. R. I. Archicamerarii, & Principis Electoris. In Prussia, Magdeburgi, & Cliviae, Juliae, Montium, Stetini, Pomeranorum, Cassubiorum, Vandalorumque, nec non in Silesia Crosnae, & Schwibusae Ducis, Burggrafi Norimbergensis, Principis Halberstadii, Mindae & Camini, Comitis de Hohenzollern, Marcae & Ravensburgi, Domini in Ravenstein, Lauenburg & Buttaw, &c. Domini Sui Clementissimum Penes auspicatissima Inauguratae Almae Fridericianae Solennia Magno Omine Completus; Et à Devotissimis Majestati Electorali Suditis Joann. Stanislao Kalinski, Simone Zywicki, Equit. Polon. U. J. D. D. Literario homagio Celebratus. Ann. M. DC. XCIV. d. 1. (11.) Julii. Halae Magdeburgicae, Typis Christoph. Salfeld, Regim. Elect. Brandenb. Typ., 1694,
165058 (Żywicki Kazimierz). Odgłos Psalmodyi Niebieskiey, w Kościele Prepozyturalnym Krośnieńskiem... z Fundacyey y Promocyey W. J. M. X. Kazimierza Zywickiego... miesiąca Grudnia dnia 10. R. P. 1713 wyprowadzony y zaczęty albo Koronka Troycy Nayswiętszey... Kraków, w Druk. Franciszka Cezarego 1722,
165051 (Żywarski Piotr). Deputacya Jndagacyina. [na końcu:] Dan na Sessyi Deputacyiney dnia czwartego Lipca 1794. Roku. B. m. b. r. (Warszawa, 1794),
165045 (Żytomierz). Memoryał od miasta I. K. M. Zytomierza do przeswietnego Wojewodztwa Kijowskiego na Seym podczas seymikow dnia 16 Listopada 1790 r. podany. (Drukowano w Studennicy u Olizara, 1790),
165046 (Żytomierz). Wywod Prawny Miasta Jego Krolewskiey Mosci Zytomirza, Stołecznego Woiewodztwa Kijowskiego, w Oddzielnych Kategoryach Sprawy z Urodz: Ilińskim Starostą Zytomirskiem. Oraz Possessorami y Dziedzicami Dworków, Placów, Gruntów w Mieście Zytomirzu, przez Osoby Stanów Szlacheckiego y Duchownego posiadanych. Tudzież z Zydami w tym Mieście na Gruntach tegoż Miasta Lokacyino-Dziedzicznych zasiadłemi. B. m. b. r. (po 1788),
165044 (Żytomierz). {autorem Ożga Samuel Jan?} Kazanie na poświęcenie Kościoła Katedralnego Kijowskiego w Zytomierzu fundowanego w r. 1745. napisane. B. m. b. r. (1745),
165047 Żytomierz.
165043 Żyto.
165042 Żytno Mikołaj.
165041 Żytkiewicz Daniel (Zydkiewicz, Zytkiewicz), Instigator Regni.
165038 Żytija. Żytija i stradanija swiatych sołoweckich cziudotworcew. Supraśl, (druk. Bazylianów), 1788,
165039 Żytija. {Żytija i stradanija swiatych sołoweckich cziudotworcew.} Supraśl, (druk. Bazylianów), 1789,
165040 Żytija Swiatych.
165033 (Żytie). O żytii christianskom. Poczajów, (druk. Bazylianów), 1783,
165034 (Żytie). {O żytii christianskom.} Grodno, (Druk. Nadworna), 1789,
165035 (Żytie). {O żytii christianskom.} Supraśl, (druk. Bazylianów), 1789,
165036 (Żytie). {O żytii christianskom.} Supraśl, (druk. Bazylianów), 1790,
165030 Żytie. Żytie i pochwała Prep(odo)bnogo o(t)ca n(a)sze(go) Ioanikija Welikogo, iże w Olimpie. B. m. b. r. (Kijów, Druk. Ławry, 1674/1677),
165031 Żytie. Żytie Sw. Warłaama i Joasafa
165032 Żytie. Żytie S: I Rawnoap(osto)lnago Wel: Kn(ia)zia Kiewskogo Władymera, Wseja Rossii Samoderżca, Nareczennago w S(wia)tom Kr(e)szczenii Wasilia; Kotoryj okr(es)tił wsiu Zemlu Ruskuju. Wybrano z Lietopisca Ruskago, Pr(e)p(odo)bnago Nestora Peczerskogo. B. m. b. r. (Kijów, Druk. Ławry, przed 1670),
165037 Żytie.
165029 Żytawa (Zittau).
165022 Żyszkiewicz Maciej (Jan Maciej, Zyszkiewic, Zyszkiewicz). Catadromus D. Iagelonis. [sic] In quo, Sequax Maiorum Virtus, Eximiorum Iuuenum Primam In Artibus Liberalibus, & Philosophiâ, Lauream capessentium, Feliciter Excurrens, Honoris & obseruantiae ergó A Ioanne Matthia Zyszkiewic, eiusdem Laureae Candidato Celebrantur. Anno Domini 1636. Mense Martio, Die [...] Hora [...]. B. m. b. r. (Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1636),
165023 Żyszkiewicz Maciej (Jan Maciej, Zyszkiewic, Zyszkiewicz). Iambi Dolentes, Et Aucupium Libitinae, In Funere Serenissimi Sigismundi Casimiri Poloniarum & Sueciae Principis, Vitâ immaturè functi, Metro depictum a M. Matthia Zyszkiewic Collegij Minoris Acad. Cracovień. Profess. Sumptibus Nouoduorscianis. Cracoviae, In Officina Francisci Caesarii, Anno Domini 1647,
165024 Żyszkiewicz Maciej (Jan Maciej, Zyszkiewic, Zyszkiewicz). Motor Orbis Academici In Generali Luminarium Academicorum, Hibernâ Commutatione, Anni 1643. Lectus Dumq[ue] Magnificus et Ad[mod]um: R[evere]ndus D[omi]nus. D. Iacobus Vitellius, S. Th: Professor, ad S. Floriani Canonicus; Scholarum Nouodworscianarum Prouisor. In Academiae Rectorem vigilantissimum renuntiaretur; Metro celebratus. A M. Matthia Zyszkiewic, eiusdem Academiae Professore. Cracoviae, In Officina Valeriani Piątkowski, A. 1643,
165025 Żyszkiewicz Maciej (Jan Maciej, Zyszkiewic, Zyszkiewicz). Quaestio In Alma Academia Cracoviensi, Permissu Jllustris, Magnifici, et Adm. R[evere]ndi. D[omi]ni. D. Stanislai Rozycki Utriusq[ue] Iuris Doctoris & Professoris, Ecclesiae Collegiatiae SS. Omnium Cancellarii, Dictae Academiae Rectoris Vigilantissimi. Proposita ad disputandum. A M. Matthia Zyszkiewicz Collega Minore, et Contubernij Iagelloniani Seniore. Lectorio DD. Theologorum. Mensis Ianuarij Die 4. Hora 15. Cracoviae, Apud Lucam Kupisz S. R. M. Typograph. Anno Domini 1650,
165026 Żyszkiewicz Maciej (Jan Maciej, Zyszkiewic, Zyszkiewicz). Theatrum Reginale Choris IV, Reginas Poloniae Ducumq[ue] & Principum Sponsas Comprehendens. Serenissimae Principi Ludovicae Gonzagae Poloniarum Reginae Coronatae. Officiosè & submissè A M. Matthia Zyszkiewic Collegij Minoris Professore Oblatum. Impensis Nouoduorscianis. Anno 1646. Crac. Jn Officina Christophori Schedelii S. R. M. Typ. Anno D[omi]ni M. DC. XLVI (1646),