Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
183313 Psarski Piotr.
183314 Psarski Władysław.
183299 Psarski. Mowa Jmci Pana Psarskiego Podstolego y Posła Wieluńskiego w Izbie Poselskiey na Seymie 1735...
183300 Psarski. Mowa Jmci Pana Psarskiego Podstolego y Posła Wieluńskiego w Izbie Poselskiey przy rozeyściu się Seymu 1735 r....
183316 Pseudo Rex.
183317 {Pseudo} catechista.
183315 Pseudocriticum. In {Pseudocriticum} seu Obtrectatorem Anonymum Annotationem (1734)...
183318 Psiche.
183319 Psiech (O).
183320 Psków.
183321 Psojecki Alexander.
183322 Psojecki Maciej Alexander.
183323 Psojecki Maciej Stanisław. Divinvm Bene Oratione Panegyrica D. Thomae Aqvinatis Doctoris Angelici. Anniuersariâ Solennitatis Die. In Ecclesia Sanctissimae Trinitatis PP. Praedicatorum Celeberrimi Conuentus Cracouiensis, In Magna Illustrium Hospitum Frequentia. Per M. Matthiam Stanislavm Psoiecki, In Alma Vniuersitate Cracouiensi Philosophiae Doctorem & Professorem Celebratvm. Lucique publicae Consecratum Anno Salutis M.DC.LXXVI. (1676). Die VII. Martij. Cracoviae Typis Vniversitatis {b. r. 1676}.
183324 Psojecki Maciej Stanisław. Pociechy Ludzi z Bogiem złączonych y Szczęśliwość ich doczesna y wieczna. w Krakowie w Drukarni Schedla 1691.
183325 Psojecki Maciej Stanisław. In Nomine Domini, Amen. Qvaestio Logica, De Vniuersali Formali Logico Sub Auspicijs Felicissimis, Magnifici, Perillustris, & Admodum Reuerendi Domini, D. M. Simonis Stanislai Makowski, Collegae Majoris, Sacrae Theologiae Professoris, Ecclesiae Collegiatae S. Floriani Canonici, S. R. M. Secretarij, &c. &c. &c. nec non Almae Vniuersitatis Academiae Cracoviensis, Generalis, ac Vigilantissimi Rectoris. Per M. Matthiam Stanislaum Psoiecki, Philosophiae Doctorem & Professorem, Pro loco in Collegio Minore, Publice ad Disputandum In Peraugusto DD. Theologorum Lectorio, Proposita. Anno Magni Jubilei, M.DC.XXVI. (1676). Calend. Maij Hora II. Cracoviae, Typis Vniversitatis {b. r. 1676}.
183326 Psojecki Maciej Stanisław. † In Nomine Domini, Amen. Quaestio Theologica, De Conversione Panis Et Vini, In Corpus Et Sangvinem Christi Domini, Ex 3. parte Divi Thomae Doctoris Angelici quaest. 75. Per M. Matthiam Stanislavm Psoiecki, Collegam Majorem, Sacrae Theologiae Cursus Radiminsciani Professorem, Protonotarium Apostolicum. Ecclesiae S. Floriani Canonicum, Curatum in Osiek, Contubernij Jagelloniani Provisorem, Vniversitatis Cracoviensis Procuratorem, Publicè ad Disputandum, In Augusta Divi Jagellonis Aula, Lectorio DD. Theologorum, Proposita, Anno Domini, 1691. Pridie Kalendarum Junij. Cracoviae, Typis Vniversitatis {b. r. 1691}.
183327 Psojecki Maciej Stanisław. In Nomine Domini, Amen. Quaestio Theologica, de Processionibus Divinarum Personarum, ex I. Parte D. Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, Q. 27. a. 1. pro loco Inter S. Theologiae Doctores in Alma Universitate Studij Generalis Cracoviensis obtinendo: publicae disputationi, per M. Matthiam Stanislaum Psoiecki, Collegam Majorem, Sacrae Theologiae & Vtriusq; Juris Doctorem & Professorem, Protonotarium Apostolicum, Ecclesiae S. Floriani Canonicum, Curatum in Osiek; Contubernij Jagielloniani Provisorem, Almae Universitatis Cracoviensis Generalem Procuratorem, In Augusta Divi Vladislai Iagellonis Aula, Lectorio DD. Theologorum Proposita. Anno quo in Tempore processit Verbum 1691. VIII. Idus Septembr. Cracoviae, Typis Universitatis {b. r. 1691}.
183328 Psojecki Maciej Stanisław.
183329 Psonka Catharina.
183330 Pstrokońska Maxyma (z Szembeków).
183331 Pstrokoński Albert.
183332 Pstrokoński Maciej (1553 † 1609). De recte gerendo Episcopatu Monita Domestica a Matthia de Bvzenin Pstroconio, primùm Praemisliensi, deinde Regni Supremo Cancellario & Episcopo Vladislauiensi, Nepotibus suis Matthiae & Stanislao Fratribus germanis Lubieniis olim data: post ab altero eorum Stanislao designato Episcopo Luceoriensi scripto comprehēsa, & ad Matthiam tunc Chelmensem Episcopum directa. Eiusdem de Ortu, Vita et Morte snpradicti Matthiae Pstroconii A Martino Starczewski Decano Lanciciensi, Gneznensi Varschouiensi Cnonico S. R. M. Secretario in lucem edita. Posnaniae, in Officina Ioannis Wolrabi, Anno Domini 1629.
183333 Pstrokoński Maciej (1553 † 1609). {De recte gerendo Episcopatu Monita Domestica a Matthia de Bvzenin Pstroconio, primùm Praemisliensi, deinde Regni Supremo Cancellario & Episcopo Vladislauiensi, Nepotibus suis Matthiae & Stanislao Fratribus germanis Lubieniis olim data: post ab altero eorum Stanislao designato Episcopo Luceoriensi scripto comprehēsa, & ad Matthiam tunc Chelmensem Episcopum directa.} Ejusdem de Ortu, Vita et morte Supradicti Matthiae Pstrokonii. Cracoviae Typis Francisci Caesarij 1635.
183334 Pstrokoński Maciej (1553 † 1609).
183335 Pstrokoński Stanisław, biskup chełmski († 1657).
183336 Psy.
183337 Psyche.
183338 Psychologia. Psychologia Albo Krotko Zebrane Lekcye Elementarne o Naturze i Własnosciach Duszy. Podług Exemplarza drukowanego tego roku w Siemiatyczach za rozkazem J. O. Xiężny Jabłonowskiey, Woiewodziny Bracławskiey. Druga Edycya. w Warszawie 1786. Nakładem i Drukiem Michała Grölla Księgarza Nadwornego J. K. Mci.
183339 Psychologia.
183340 Psychotopia.