Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
183301 Psarski Fryderyk Jakób. Mowa JW. Jmci Pana Psarskiego Pisarza Ziemskiego Wieluńskiego, y z teyże Ziemi na Seym Extraordvnaryiny delegowanego Posła. 6 Paźdz. (1767) miana. {b. r. 1767}
183302 Psarski Fryderyk Jakób. Głos J. W. Imci Pana Fr. Iakuba Psarskiego podkomorzego y posła ziemi wieluńskiey na sessyi seymowey dnia 20 paźdz. 1791 roku w materyi złączenia skarbów Oboyjga Narodów miany. (1791).
183303 Psarski Fryderyk Jakób. Głos J. W. Jmci Pana ... podkomorzego y posła ziemi wieluńskiey na sessyi seymowey dnia 27 mca września r. 1791 in turno miany. (1791).
183304 Psarski Fryderyk Jakób. Głos J. W. Jmci Pana ... podkomorzego y posła ziemi wieluńskiey na sessyi seymowey d. 30 mca września r. 1791 miany. (1791).
183305 Psarski Fryderyk Jakób. Głos J. W. Jmci Pana ... podkomorzego y posła ziemi wieluńskiey na sessyi prowincyonalney d. 2 grudnia 1791 r. w materyi o normalnem dóbr rozgraniczeniu miany. (1791).
183306 Psarski Fryderyk Jakób. Głos J. W. ... podkomorzego y posła ziemi wieluńskiey in turno w materyi deklaracyi, aby manifesta przeciw prawom przyimowane nie były, na sessyi seymowey d. 6 grudnia roku 1791 miany. (1791).
183307 Psarski Fryderyk Jakób. Głos ... Podkomorzego y Posła Ziemi Wieluńskiey z Mocy Uchwały Seymikowey Dziękuiący za Ustawę Rządową dnia trzeciego Maja 1791 r. Na Sessyi Seymowey dnia 27 Kwietnia 1792. roku miany. {b. r. 1792}
183308 Psarski Fryderyk Jakób. Głos J.W. Jmci Pana... pisarza ziemskiego wieluńskiego y posła teyże ziemi na sessyi prowincyonalney przy obraniu sędziów seymowych d. 30 mca sierpnia r. 1776 miana. [Zarazem:] Mowa d. 31 sierpnia t. r. (1776).
183309 Psarski Fryderyk Jakób. Mowa J.W. Jmci Pana ... podkomorzego ziemi wieluńskiey y z teyże do J. O. Xcia Jmci Poniatowskiego Arcy-biskupa gnieźnieńskiego, prymasa korony polskiey y W. X. L. delegowanego d. 10 mca paźdz. r. 1787 miana w Warszawie. 1787.
183310 Psarski Fryderyk Jakób. Proźba Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Fryderyka Jakoba Psarskiego Podkomorzego y Posła Ziemi Wieluńskiey O uczynienie Sprawiedliwości y Rezolwowanie czyli prawnie uczyniona jest temu Processów Objekcya B. m. (1792).
183311 Psarski Fryderyk Jakób.
183312 Psarski Mikołaj.
183313 Psarski Piotr.
183314 Psarski Władysław.
183299 Psarski. Mowa Jmci Pana Psarskiego Podstolego y Posła Wieluńskiego w Izbie Poselskiey na Seymie 1735...
183300 Psarski. Mowa Jmci Pana Psarskiego Podstolego y Posła Wieluńskiego w Izbie Poselskiey przy rozeyściu się Seymu 1735 r....
183316 Pseudo Rex.
183317 {Pseudo} catechista.
183315 Pseudocriticum. In {Pseudocriticum} seu Obtrectatorem Anonymum Annotationem (1734)...
183318 Psiche.
183319 Psiech (O).
183320 Psków.
183321 Psojecki Alexander.
183322 Psojecki Maciej Alexander.
183323 Psojecki Maciej Stanisław. Divinvm Bene Oratione Panegyrica D. Thomae Aqvinatis Doctoris Angelici. Anniuersariâ Solennitatis Die. In Ecclesia Sanctissimae Trinitatis PP. Praedicatorum Celeberrimi Conuentus Cracouiensis, In Magna Illustrium Hospitum Frequentia. Per M. Matthiam Stanislavm Psoiecki, In Alma Vniuersitate Cracouiensi Philosophiae Doctorem & Professorem Celebratvm. Lucique publicae Consecratum Anno Salutis M.DC.LXXVI. (1676). Die VII. Martij. Cracoviae Typis Vniversitatis {b. r. 1676}.
183324 Psojecki Maciej Stanisław. Pociechy Ludzi z Bogiem złączonych y Szczęśliwość ich doczesna y wieczna. w Krakowie w Drukarni Schedla 1691.
183325 Psojecki Maciej Stanisław. In Nomine Domini, Amen. Qvaestio Logica, De Vniuersali Formali Logico Sub Auspicijs Felicissimis, Magnifici, Perillustris, & Admodum Reuerendi Domini, D. M. Simonis Stanislai Makowski, Collegae Majoris, Sacrae Theologiae Professoris, Ecclesiae Collegiatae S. Floriani Canonici, S. R. M. Secretarij, &c. &c. &c. nec non Almae Vniuersitatis Academiae Cracoviensis, Generalis, ac Vigilantissimi Rectoris. Per M. Matthiam Stanislaum Psoiecki, Philosophiae Doctorem & Professorem, Pro loco in Collegio Minore, Publice ad Disputandum In Peraugusto DD. Theologorum Lectorio, Proposita. Anno Magni Jubilei, M.DC.XXVI. (1676). Calend. Maij Hora II. Cracoviae, Typis Vniversitatis {b. r. 1676}.
183326 Psojecki Maciej Stanisław. † In Nomine Domini, Amen. Quaestio Theologica, De Conversione Panis Et Vini, In Corpus Et Sangvinem Christi Domini, Ex 3. parte Divi Thomae Doctoris Angelici quaest. 75. Per M. Matthiam Stanislavm Psoiecki, Collegam Majorem, Sacrae Theologiae Cursus Radiminsciani Professorem, Protonotarium Apostolicum. Ecclesiae S. Floriani Canonicum, Curatum in Osiek, Contubernij Jagelloniani Provisorem, Vniversitatis Cracoviensis Procuratorem, Publicè ad Disputandum, In Augusta Divi Jagellonis Aula, Lectorio DD. Theologorum, Proposita, Anno Domini, 1691. Pridie Kalendarum Junij. Cracoviae, Typis Vniversitatis {b. r. 1691}.
183327 Psojecki Maciej Stanisław. In Nomine Domini, Amen. Quaestio Theologica, de Processionibus Divinarum Personarum, ex I. Parte D. Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, Q. 27. a. 1. pro loco Inter S. Theologiae Doctores in Alma Universitate Studij Generalis Cracoviensis obtinendo: publicae disputationi, per M. Matthiam Stanislaum Psoiecki, Collegam Majorem, Sacrae Theologiae & Vtriusq; Juris Doctorem & Professorem, Protonotarium Apostolicum, Ecclesiae S. Floriani Canonicum, Curatum in Osiek; Contubernij Jagielloniani Provisorem, Almae Universitatis Cracoviensis Generalem Procuratorem, In Augusta Divi Vladislai Iagellonis Aula, Lectorio DD. Theologorum Proposita. Anno quo in Tempore processit Verbum 1691. VIII. Idus Septembr. Cracoviae, Typis Universitatis {b. r. 1691}.
183328 Psojecki Maciej Stanisław.