Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
17008 Zbior historyi. Zbior historyi polskiey, z przydanemi na końcu Ciekawościami (1780)
170079 Opitz Gottfried von Jutroschin aus Grosspohlen. De geweldige roof ... of ... Reizen door Polen, Moscovien, het Russisch en Asiatisch Tartarye, Onder de Kalmukken, bevattende zyn byna twintig jarige slaverny onder de wilde Torgauten, enz uit't Hoogduitsch vertaalt. Amsterdam 1753.
170078 Opitz Gottfried von Jutroschin aus Grosspohlen. {Merkwürdige Nachrichten von seinem Leben und zwanzigjähriger Gefangenschaft, die er in diesem Jahrhunderte in der grossen pohlnischen Unruhe, in der russischen Dienstbarkeit und in der grossen asiatischen Tartarey unter den Kalmucken erduldet, und wie er durch den Prinzen von Hessen-Homburg unverhofft befreyet worden, und endlich aus Asien durch Russland in Schlesien zurückgekommen, worinnen zugleich die bisher unbekandte Lebensart, Religion und Sitten etc. der wilden Torgauti unter den Kalmucken in Kithay in der grossen asiatischen Tartarey ausführlich beschrieben werden. Gesammlet und mit eingestreuten Anmerkungen herausgegeben von einem seiner Freunde.} I Theil Leipzig. II Theil Breslau und Leipzig. 1769.
170077 Opitz Gottfried von Jutroschin aus Grosspohlen. {Merkwürdige Nachrichten von seinem Leben und zwanzigjähriger Gefangenschaft, die er in diesem Jahrhunderte in der grossen pohlnischen Unruhe, in der russischen Dienstbarkeit und in der grossen asiatischen Tartarey unter den Kalmucken erduldet, und wie er durch den Prinzen von Hessen-Homburg unverhofft befreyet worden, und endlich aus Asien durch Russland in Schlesien zurückgekommen, worinnen zugleich die bisher unbekandte Lebensart, Religion und Sitten etc. der wilden Torgauti unter den Kalmucken in Kithay in der grossen asiatischen Tartarey ausführlich beschrieben werden. Gesammlet und mit eingestreuten Anmerkungen herausgegeben von einem seiner Freunde.} Breslau 1750—1752,
170076 Opitz Gottfried von Jutroschin aus Grosspohlen. {Merkwürdige Nachrichten von seinem Leben und zwanzigjähriger Gefangenschaft,} die er in diesem Jahrhunderte in der grossen pohlnischen Unruhe, in der russischen Dienstbarkeit und in der grossen asiatischen Tartarey unter den Kalmucken erduldet, und wie er durch den Prinzen von Hessen-Homburg unverhofft befreyet worden, und endlich aus Asien durch Russland in Schlesien zurückgekommen, worinnen zugleich die bisher unbekandte Lebensart, Religion und Sitten etc. der wilden Torgauti unter den Kalmucken in Kithay in der grossen asiatischen Tartarey ausführlich beschrieben werden. Gesammlet und mit eingestreuten Anmerkungen herausgegeben von einem seiner Freunde. Breslau und Leipzig, Verlegts Daniel Pietsch, Buchhändler. 1751.
170075 Opitz Gottfried von Jutroschin aus Grosspohlen. {Merkwürdige Nachrichten von seinem Leben und zwanzigjähriger Gefangenschaft, die er in den grossen polnischen Unruhen, in den russischen Dienstbarkeiten und in der grossen asiatischen Tartarei unter den Kalmuken erduldet ...} Breslau 1748.
170074 Opitz Gottfried von Jutroschin aus Grosspohlen. Merkwürdige Nachrichten von seinem Leben und zwanzigjähriger Gefangenschaft, die er in den grossen polnischen Unruhen, in den russischen Dienstbarkeiten und in der grossen asiatischen Tartarei unter den Kalmuken erduldet ... [Dwie części]. Breslau 1740.
170073 Opisy.
170072 Opisy. Opisy seymu francuzkiego, o porządku Izby przetłomaczone d. 10 paźdź. 1789 roku. Drukarnia Piotra Dufour 1789.
170071 Opisanie.
170070 Opisanie. {Opisanie} życia i pism trzydziestu czterech filozofów naszego wieku. 2 tomy.
17007 Zbior historyi. Zbior historyi Ludu Izraelskiego y uwag nad nim politycznych z Xsiąg Pisma Ś. Starego Zakonu wyjęty (Warszawa, 1793)
170069 Opisanie. Główne {opisanie} zlączenia wielkiego zwierschich Planetow, y Slońca zaćmienia: ktore przez dwadzieścia lat być maią. (Na końcu:) Drukowano w Krakowie u Matheusza Siebeneychera, Roku od Narodzenia Pańskiego 1565.
170068 Opisanie. {Opisanie} zasadzek na krola Jegomości dnia 3 listopada roku 1771 uczynionych. {b. r. po 1771}
170067 Opisanie. Krótkie ale fundamentalne opisanie Balearyiskich y Pythyuzyiskich wysp Majorca, Minorca, Ivica y Formentera z dowodnieyszych y nowszych relacyi zebrane y do drukowania z niemieckiego przetłumaczone podane. 1756.
170066 Opisanie. {Opisanie} Własnego wyobrażenia Kniaza wielkiego Moskiewskiego ... woyny były y są podniesione y przed się wzięte.
170065 Opisanie. Krótkie {opisanie} wiary świętey chrześciańskiey, na dziesięć części albo ksiąg rozdzielone, z łacińskiego na polski język teraz nowo wszem ku pożytku wyłożone. {Kraków} Z drukarni Macieja Wierzbięty R. 1573.
170064 Opisanie. {Opisanie} ustaw Szkoły Akademickiey przez J. O. Xięcia Jmci Piotra Xiążęcia Kurlandzkiego roku 1773 w Mitawie założoney. Z niemieckiego na polski język przełożone. W Warszawie 1774. w drukarni XX. Piiarów.
170063 Opisanie. {Opisanie} wtorey uroczystości związku Filantropów w roku 1788 z addytamentu do Gazety Warszawskiey dnia 29 lipca R. 1788 wyjęte. (1788)
170062 Opisanie. {Opisanie} treści sprawy graniczney, między dobrami ziemskiemi Łowczo z przyległościami Ur. Kunickiego Podkomorzego Hełmskiego; a dobrami królewskiemi Hotczem w posessyi uprzywileiowaney Ur. Rokickiego będącemi dnia 1 kwietnia roku ninieyszego, w Sądach Assesorskich koronnych decydować się mianey. B. m. b. r. (po r. 1785).
170061 Opisanie. {Opisanie} wolnego pogrzebowego Towarzystwa ustanowić się maiącego w stolicy J. K. M. w Warszawie 1785.
170060 Opisanie. {Opisanie} spraw zjazdu Srzedzkiego Elekcyey Deputackiey. Ktore w sobie ma dostateczną sprawotę wszytkich spraw Seymu przeszłego Warszawskiego Anni 1590. Salustius in Catil: Gloriam, honorem, imperium, bonus et ignavus aeque sibi exoptant. Sed ille vera nititur via: huic quia bonae artes desunt, dolis atq; fallaciis contendit. W Poznaniu: Cum licentia Superiorum, drukował Jan Wolrab Anno M.D.XC (1590) Mense Octob.
17006 Zbior historyi. Zbior historyi, łask y cudów Przemienienia Pańskiego (1767)
170059 Opisanie. Spraw y postępkow rycerskich y przewagi {opisanie} krotkie, z naukami w tey zacney zabawie potrzebnemi. Lwów 1599, Maciey Bernath.
170058 Opisanie. {Opisanie} L. J. C. i S. S. A. Obszerne opisanie wielkiey y nieporównaney skuteczności Quintae Essentiae Solaris, Quintae Essentiae Horizontalis, Quintae Essentiae Vegetabilis. B. m. b. r. (druk z XVIII w.) {17..}.
170057 Opisanie. {Opisanie} albo Senat korony polskiey y W. X. Litewskie: oraz geografia z dostatecznym wyrażeniem całey Europy y niektórych mieysc do wiadomośći potrzebnieyszych w trzech częśćiach świata; w Azyi, Afryce, y Ameryce, znaydujących się. Dla wygody ćiekawemu czytelnikowi z map y wielu autorów zebrana, y do druku podana roku Pańskiego 1763. (1763)
170056 Opisanie. {Opisanie} seymikow powiatu Kościańskiego y ziemi Wschowskiey dnia 14 Lutego 1792 prawem oznaczonego, w miescie wolnym J. K. Mci Kościanie odbywaiących się. {b. r. 1792}
170055 Opisanie. {Opisanie} seymiku deputackiego roku 1786 w Lublinie odprawionego. (B. m. b. r.) {1786}.
170054 Opisanie. {Opisanie} prawego Rycerza.
170053 Opisanie. {Opisanie} rang w kawaleryi narodowey i awansów. (28 lutego 1790). {b. r. 1790}