Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
165104 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). [Ziwatas Pona yr Diewa Musu Jezusa Christusa.] [Wilno, 1753].
165105 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). Ziwatas Pona Yr Diewa Musu Jezusa Christusa, Tay Ira, Kielas Yszganima Kuriuw Ponas yszganitoies yr Atpyrktoies musu Jezus Christus, Pry ateyima sawa ant swieta diel Atpyrkyma yr yszwałnynyma, ysz maces sietona Gynymes źmoniu, budamas Kaypo patis świećiyiesz. Joan. 14. Kiełas, Teysibe, Yr Giwenymas Mumis y Dangu wede, moki, yr atgide, Pagal Historyiu Ewangelistu Swętuiu, Par S. Bonawentura Zokana Brolu mażieśnuiu Szwęta Franciszkaws, Daktara Seraficka, Biskupa, Albanskas, Kardynoła Bażnicies Szwętos Rima, Par nabożna Atmynyma yr uwoga Taiemniciu Diewa, gieray tykyntyms Pona Christusa diel pażitka Duchawna, yr kasdienay swętabliwos zabowas Aprasitas. Metusy Pona 1753. y Druka Paduotas. Su Pazwaleuy [sic] Wireśniuiu. O dabar wieł su pazwaleny wiresniuiu Ziamaytyszka ysztumocitas yr drukowatas. Wilniąw Drukarnie J. K. M. yr RP. Kollegio Kunigu Pioriu. Kasztu yr storonę Matiejaws Jusupa Dowbora, Metusy Pona 1759,
165106 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). {Ziwatas Pona Yr Diewa Musu Jezusa Christusa, Tay Ira, Kielas Yszganima Kuriuw Ponas yszganitoies yr Atpyrktoies musu Jezus Christus, Pry ateyima sawa ant swieta diel Atpyrkyma yr yszwałnynyma, ysz maces sietona Gynymes źmoniu, budamas Kaypo patis świećiyiesz. Joan. 14. Kiełas, Teysibe, Yr Giwenymas Mumis y Dangu wede, moki, yr atgide, Pagal Historyiu Ewangelistu Swętuiu, Par S. Bonawentura Zokana Brolu mażieśnuiu Szwęta Franciszkaws, Daktara Seraficka, Biskupa, Albanskas, Kardynoła Bażnicies Szwętos Rima, Par nabożna Atmynyma yr uwoga Taiemniciu Diewa, gieray tykyntyms Pona Christusa diel pażitka Duchawna, yr kasdienay swętabliwos zabowas Aprasitas. Metusy Pona 1753. y Druka Paduotas. Su Pazwaleuy [sic] Wireśniuiu. O dabar wieł su pazwaleny wiresniuiu Ziamaytyszka ysztumocitas yr drukowatas.} [wariant b]. Wilniąw Drukarnie J. K. M. yr RP. Kollegio Kunigu Pioriu. Kasztu yr storonę Matiejaws Jusupa Dowbora, Metusy Pona 1759,
165107 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). {Ziwatas Pona Yr Diewa Musu Jezusa Christusa, Tay Ira, Kielas Yszganima Kuriuw Ponas yszganitoies yr Atpyrktoies musu Jezus Christus, Pry ateyima sawa ant swieta diel Atpyrkyma yr yszwałnynyma, ysz maces sietona Gynymes źmoniu, budamas Kaypo patis świećiyiesz. Joan. 14. Kiełas, Teysibe, Yr Giwenymas Mumis y Dangu wede, moki, yr atgide, Pagal Historyiu Ewangelistu Swętuiu, Par S. Bonawentura Zokana Brolu mażieśnuiu Szwęta Franciszkaws, Daktara Seraficka, Biskupa, Albanskas, Kardynoła Bażnicies Szwętos Rima, Par nabożna Atmynyma yr uwoga Taiemniciu Diewa, gieray tykyntyms Pona Christusa diel pażitka Duchawna, yr kasdienay swętabliwos zabowas Aprasitas. Metusy Pona 1753. y Druka Paduotas. Su Pazwaleuy [sic] Wireśniuiu. O dabar wieł su pazwaleny wiresniuiu Ziamaytyszka ysztumocitas yr drukowatas.} [wariant c]. Wilniąw Drukarnie J. K. M. yr RP. Kollegio Kunigu Pioriu. Kasztu yr storonę Matiejaws Jusupa Dowbora, Metusy Pona 1759,
165108 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). {Ziwatas Pona Yr Diewa Musu Jezusa Christusa, Tay Ira, Kielas Yszganima Kuriuw Ponas yszganitoies yr Atpyrktoies musu Jezus Christus, Pry ateyima sawa ant swieta diel Atpyrkyma yr yszwałnynyma, ysz maces sietona Gynymes źmoniu, budamas Kaypo patis świećiyiesz. Joan. 14. Kiełas, Teysibe, Yr Giwenymas Mumis y Dangu wede, moki, yr atgide, Pagal Historyiu Ewangelistu Swętuiu, Par S. Bonawentura Zokana Brolu mażieśnuiu Szwęta Franciszkaws, Daktara Seraficka, Biskupa, Albanskas, Kardynoła Bażnicies Szwętos Rima, Par nabożna Atmynyma yr uwoga Taiemniciu Diewa, gieray tykyntyms Pona Christusa diel pażitka Duchawna, yr kasdienay swętabliwos zabowas Aprasitas.} Metusy Pona 1753. y Druka Paduotas. Su Pazwalney Wireśniuiu. O dabar wieł su pazwaleny wiresniuiu Ziamaytyszka ysztumocitas yr drukowatas. Suprasląw Drukarnie J. K. M. yr KK. BB. Kasztu yr storonę Jusupa Ragauska. Metusy Pona 1787,
165109 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). Zywot Pana Y Boga Naszego Iezusa Chrystusa, To Iest, Droga Zbawienna, Ktorą Pan Zbawićiel y Odkupićiel nász Iezus Chrystus, zá przyśćiem swoim ná świat dla Odkupu y Wybawienia z mocy Szatańskiey Rodzaiu ludzkiego, będąc (iako się sam mianował Ioan: 14.) Drogą Prawdą, y Zywotem, nas do Nieba prowadźił, Nauczał, y Ożywiał. Według Historyey Ewangelistow Swiętych. Przez S. Bonawenturę Zakonu Braći Mnieyszych Franciszka S. Doktora Seraphickiego, Biskupa Albańskiego, Kardynała Kośćioła Rzymskiego. Przez nabożne Rozpamiętywania y Rozmyślania Táiemnic Boskich, Prawowiernym Páná Chrystusowym dla pożytku Duchownego y codźienney Swiątobliwey zabawy. Opisana. Niegdy w Krakowie pokilkakroć, A teraz znowu, zá Powodem y Sumptem iedney Osoby, w Wilnie Przedrukowana. Z Dozwoleniem Stárszych. w Drukarni Akademickiey Soc: Iezu [sic]. Roku Pańskiego 1704,
165110 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). {Zywot Pana Y Boga Naszego Iezusa Chrystusa, To Iest, Droga Zbawienna, Ktorą Pan Zbawićiel y Odkupićiel nász Iezus Chrystus, zá przyśćiem swoim ná świat dla Odkupu y Wybawienia z mocy Szatańskiey Rodzaiu ludzkiego, będąc (iako się sam mianował Ioan: 14.) Drogą Prawdą, y Zywotem, nas do Nieba prowadźił, Nauczał, y Ożywiał. Według Historyey Ewangelistow Swiętych. Przez S. Bonawenturę Zakonu Braći Mnieyszych Franciszka S. Doktora Seraphickiego, Biskupa Albańskiego, Kardynała Kośćioła Rzymskiego.} Przez nabożne Rozpamiętywania y Rozmyślania Taiemnic Boskich, Prawowiernym Pana Chrystusowym dla pożytku Duchownego y codzienney Swiątobliwey zabawy. Opisana. A teraz znowu przedrukowana, z Dozwoleniem Starszych. W Lwowie w Drukarni Succesorow Jana Szlichtyna Typ: J. K. M. Roku Pańskiego 1772,
165111 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). Zywot Pana Y Boga Naszego Jezusa Chrystusa To iest: Droga Zbawienia, Ktorą Pan Zbawiciel y Odkupiciel Nasz Jezus Chrystus Zá przyściem swoim na Swiat dla Odkupu y wybawienia z mocy szatańskiey Rodzaiu Ludzkiego, będąc iako się sam mianował Joan. 14. Drogą, Prawdą, y Zywotem, Nas do Nieba prowadził, nauczał, y ożywiał. Według Historyi Ewangelistow Swiętych, Przez Swiętego Bonawenturę Zakonu Braci Mnieyszych, Swiętego Franciszka, Doktora Serafickiego, Biskupa Albańskiego Kardynała Kościoła Swiętego Rzymskiego. Przez nabożne rozpamiętywania, y rozmyślania Taiemnic Boskich, Prawowiernym Pana Chrystusowym dla pożytku Duchownego y codzienney świątobliwey zabawy. Opisana. Roku Pańskiego M. D. XXXIII. [sic, winno być: M. D. XXXVIII] Podana. A teraz znowu z dozwoleniem Starszych Roku Pańskiego 1790. Przedrukowana. w Łowiczu w Drukarni J. O, Xcia Prymasa Arcy-Biskupa Gnieźninskiego [sic], (1790),
165112 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). Zywot Pana y Boga Naszego Jezusa Chrystusa, to jest Droga zbawienna... teraz na nowo przedrukowany. Berdyczów, druk. Karmelitów, 1794.
165113 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). Zywot Pana y Boga Naszego Jezusa Chrystusa To Jest Droga Zbawienia, Którą Pan Zbawiciel y Odkupiciel nasz Jezus Chrystus za przyisciem swoim na swiat dla odkupu y wybawienia z mocy szatanskiey rodzaiu ludzkiego, będąc jako się sam mianował Joann 14. Drogą, Prawdą, y Zywotem, nas do nieba prowadził, nauczał, y ożywiał według historyi ewangelistow świętych, Przez S. Bonawenturę Zakonu Braci Mnieyszych S. Franciszka, Doktora Serafickiego, Biskupa Albańskiego, Kardynała Kościoła Swiętego Rzymskiego Opisana. Przez nabożne rozpamiętywania y rozmyslania taiemnic boskich, prawowiernym Pana Chrystusowym dla pożytku duchownego y codzienney świątobliwey zabawy Roku Pańskiego M. D. XXX. VIII. do Druku Podana. A teraz znowu z dozwoleniem Starszych Przedrukowana. w Wilnie w Drukarni XX. Piarow Roku 1797,
165083 Żywocie (O).
165082 Żywioły. Cztery Żywioły.
165080 Żywiecki Wacław (imię zakonne: Kilian), (1617–1672), paulin.
165079 Żywiecki Samuel.
165078 Żywiecki Kilian Wacław.
165074 Żywiecki Jan. Ode Funebris In Funere Admodum Reuerendi & Clarissimi Viri, D. Sebastiani Krupka I. U. D. Et Professoris in Alma Academia Cracou: Canonici Cracouiensis. A M. Joanne Zywiecki Professore Nouoduorsciano conscripta. Cracoviae, Ex Officina Typogr: Francisci Caesarij, Anno Domini, 1625,
165075 Żywiecki Jan. Prosphonema Syncharmaticum. Admodum Reueren[do]: et Clarissimo Domino, D. Melchiori Stephanidae, Scholastico Zamoscensi, Canonico Leopolień. Chełmeń. &c. Cùm amplissimo Iuris Utriusq[ue] Doctoris Titulo, in Alma Uniuersitate Cracoviensi, publicè insigniretur. A M. Ioanne Zywieczki [sic] Seniore Scholae B. Mariae Virginis in Circulo Cracouiensi, dicatum. Cracoviae, Jn Officina Andreae Petricouij, S. R. M. Typographi. Anno Domini, 1627,
165076 Żywiecki Jan. Threnodia in obitum clarissimi viri D. Sebastiani Petricii Philosophiae & Medic. Doct. de alma Academia Crac. meritissimi. a M. Joanne Zywiecki, seniore scholae in circulo Crac. ad B. M. Virg. conscripta. Cracoviae typis Matth. Andreovien. 1626,
165073 Żywiecki Jakób.
165072 Żywiecki Albert.
165071 Żywiec.
165057 Żywicki. [Chartae geographicae,] [ok. 1700–1740].
165059 Żywicki Szymon, prof. prawa na Uniwersytecie w Królewcu (1668–1706). Adorea Emerito Ac Maturo Capiti Aetate, Virtutibus, Et Honoribus Viri Prae-Nobilissimi, Consultissimi ac Amplissimi Dn. Jacobi Hofmann, Supremi In Regno Prussiae Tribunalis Consilliarii, Civitatis Regiae Loebnicensis Meritissimi Consulis a Coelo imposita, Cum die 20. Augusti Anni 1701. Trigintatribus Annis Consul Septuagenariam aetatem Gloriose ac Pie concluderet Iam vero Solennibus Exequiis die 29. Tumularetur. Condolente Toti Prae-Nobilissimae Domui Addictissimo Simone Zywicki, U. J. D. & P. P. Regiomonti, Typis Reusnerianis, (1701),
165060 Żywicki Szymon, prof. prawa na Uniwersytecie w Królewcu (1668–1706). Arcus triumphalis armorum et animorum triumphatori... Friderico III. March. Brand.... cum Prussiam suam inviserat, erectus, S. Zywicki. Regiomonti, 1697,
165061 Żywicki Szymon, prof. prawa na Uniwersytecie w Królewcu (1668–1706). Foedus Philosophiae Cum Medicina, In Viro Excellentissimo Atque Experientissimo Dn. Henrico von Sanden, Med. Doct. & Profess. Publ. Extraord. Physices Ordinario Designato, Cum Inter Candidatos Dignissimos Summos In Philosophia Honores Acceptantes, Philosophiae Doctor crearetur, Renovatum Anno 1704. die 18. Septembr. Applaudente Solenni Actui Devinctissimo huic Nomini Simone Zywicki, U. J. D. & P. P. Regiomonti, ex Officina, Privilegio Sac. Reg. Maj. confirmata, Georgiana, (1704),
165062 Żywicki Szymon, prof. prawa na Uniwersytecie w Królewcu (1668–1706). Horoscopus publicae felicitatis, in... natali... Friderici tertii, marchionis Brandenburg. Sim. Zywicki. Regiomonti, b. r. (1694),
165063 Żywicki Szymon, prof. prawa na Uniwersytecie w Królewcu (1668–1706). Majestas Coronata Serenissimi & Potentissimi Principis ac Domini, Domini Friderici, Regis in Prussia, Marchionis Brandenburgici,... ipsis regiae inaugurationis solennibus in Regio Monte A. d. XIIX. Januarii M DCCI. inter publicos Prussiae ac Orbis applausus... / Simone Zywicki,... Regiomonti, Typis Reusnerianis, S. R. Maj. & Acad. typogr. Haered., b. r. (1701),
165064 Żywicki Szymon, prof. prawa na Uniwersytecie w Królewcu (1668–1706). Monumentum Viri Publicolae, Praenobilissimi, Consultissimi Ac Amplissimi Domini Dn. Jacobi Hoffmann Consulis Loebnicensis Parvo Tempore Multum Meriti Civitati Ad Perpetuam Memoriam Familiae Ad Solatium Posteris Ad Aemulationem Ipso funerationis die 16. Julii Anno 1703. Honorifice erectum A Devinctissimo PraeNobilissimi Domus Cultore Simone Zywicki, U. J. D. & P. P. Regiomonti, Typis Reusnerianis, (1703),
165065 Żywicki Szymon, prof. prawa na Uniwersytecie w Królewcu (1668–1706). Posthumum Moeroris Publici Obsequium Ad solennes Exequias Viri Nobilissimi Consultissimi ac Amplissimi, Dn. Caroli Drostii, Amplissimi Senatus Kneiphofiani Pro-Consulis Longè Dignissimi aetate & meritis gravissimi Exhibitum ipso funerationis die 21. Septembr. M DC XCIX. à Devinctissimo toti Nobilissimae Domui Simone Zywicki, U. J. D. & PP. Extraord. Regiomonti, Typis Reusnerianis. 1699,
165066 Żywicki Szymon, prof. prawa na Uniwersytecie w Królewcu (1668–1706). Theses Juridicae, De Injuriis, Quas Adjuvante Divino Numine, Ex Decreto Magnifici Amplissimique Senatus, Academiae Hujus Regiomontanae, Pro Loco Professionis Extraordinariae In Jure obtinendo, Publice exhibet Simon Zywicki, U. J. D. Respondente Christiano Schwartz, Regiom. Prusso, In Auditorio Majori, Horis ante- & pomeridianis Anno M DCC d. [...] April. Regiomonti, Typis Friderici Reusneri, Ser. Elect. Brand. et Acad. Typogr. Haeredum, 1700,