Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
171174 Ossoliński Józef (III), starosta chmielnicki, wojewodzic wołyński. Salutatio Celsissimi Principis Andreae Stanislai Kostka in Załuskie Załuski, Episcopi Cracoviensis, Ducis Severiae à Perillustri, Magnifico Domino Josepho Ossoliński, Capitaneo Chmielnicensi, Illustrissimi Vexilliferi Curiae Regni, magnae spei filio, dicata Lublini 7 Junii A. D. 1750. {b. r. 1750}
171175 Ossoliński Józef (III), starosta chmielnicki, wojewodzic wołyński. Theses philosophicae ex rationali et ultranaturali scientia. Anno D. 1758.
171176 Ossoliński Józef (III), starosta chmielnicki, wojewodzic wołyński. Divus Stanislaus Kostka Parvus Juvenis Magnus Sanctus seu Panegyricus in laudem et honorem Sancti Stanislai Kostka Soc. Jesu ab Illustrissimo et Excellentissimo Josepho Comite de Tenczyn et in Ossolin Ossoliński Curiae Regni Vexiliferi, Sandomiriensis, Chmielnicensis Capitanei Magnae expectationis filio dicatus in Templo PP. Soc. Jesu Collegii Posnaniensis. (Poznań). Typis S. R. M. ejusdem Clari Collegii Soc. Jesu Anno Domini 1756.
171177 Ossoliński Józef (III), starosta chmielnicki, wojewodzic wołyński. Swięty Stanisław Kostka niedoyrzały w lata, doyrzały w świątobliwość młodzieniec czyli mowa na pochwałę S. Stanisława Kostki S. J. przez JW. Teressy hr. z Tęczyna na Ossolinie Ossolińskiey Chorążyny Nadworney kor., Sandomirskiey, Chmielnickiey Starościny, całem sercem kochaiącego syna, w kościele poznańskim S. J. miana. W drukarni J. K. M. Collegium Soc. J. r. p. 1756.
171178 (Ossoliński Józef). Kommissya do rozsądzenia sprawy między Ossolińskim starostą chmielnickim a Nowickim i Ilińskim.
171179 (Ossoliński Józef).
17118 Zbior prawa. Zbior Prawa Anno 1789. Przez Stany Rzeczy Pospolitey Seymuiące Dla nowo ustanowionych w Kraju po Woiewodztwach, Ziemiach i Powiatach Kommissyi Porządkowych zapadłego. w Materyach stosownych, porządkiem Alfabetycznym wytchniętych Dla łatwieyszego tegoż wynalezienia w przypadkach zdarzonych. Przez Jednego z Liczby Osob Duchownych Ziemi Lubelskiey i Powiatu Urzędowskiego Kommissarza. Końcem Przysługi Publiczności. Ułozony w Dniach Miesiąca Marca Roku 1790, w Lublinie, w Drukarni J. K. Mci XX. Trynitarzów, b. r. (1790),
171180 Ossoliński Józef Salezy, wojewoda podlaski († 1789). Pomyślność handlu kraiowego, w głosie Imc. Pana Ossolińskiego Woiewody Podlaskiego, qua Prezesa na ten czas Departamentu Skarbowego, in pieno Rady na Sessyi dnia 3 kwietnia 1778 przełożona. {b. r. 1778}
171181 Ossoliński Józef Salezy, wojewoda podlaski († 1789). Manifestatio ex parte Illustris Magnifici Comitis Josephi Ossoliński Palatini Podlachiae pro securitate creditorum facta die 2 Januarii. Viennae 1788.
171182 (Ossoliński Józef Salezy). Do Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Józefa hrabi z Tęczyna Ossolińskiego Wojewody Podlaskiego, Starosty Sendomirskiego, kawalera orderu Białego orła z okoliczności świeżo otrzymanego wojewodztwa, oraz zawarcia ślubnych przymierzów z godną tegoż imienia damą Jaśnie Wielmożną Jmci Panią Ossolińską Starościanką Drohicką wiersz powinszowny od nayobowiazańszego jemu z wielu miar klasztoru i szkół włodzimierskich dnia 23 czerwca r. 1774. {b. r. 1774}
171183 (Ossoliński Józef Salezy).
171184 Ossoliński Józef Kajetan, starosta sandomirski. Głos J. W. JMPana Ossolińskiego, starosty Sandomirskiego, posła Podlaskiego miany. Ex turno na sessyi seymowey dnia 3 Listopada roku 1788. W drukarni J. K. M. i P. K. Narodowey 1788.
171185 (Ossoliński Józef Kajetan). Gratulatio in adventu Illustrissimi et Excellentissimi Domini D. Josephi ex Celsissima Ducum in Ossolin et Principum S. R. I. Gente Comitis de Tenczyn Ossoliński, ad Praefecturam Regiam Sandomiriensem Collegii Soc. Jesu nomine sancita. Sandomiriae Anno Domini 1764.
171186 (Ossoliński Józef Kajetan). Oda. Do Jaśnie Wielmożnego Hrabi z Tęczyna Józefa Kajetana Ossolińskiego w dzień wiazdu jego. (B. m. b. r.).
171187 (Ossoliński Józef Kajetan). Na akt weselny Józefa Kajetana hr. z Tęczyna Ossolińskiego z P. Maryanną Zaleską Podkomorzanką Nurską Oda przez Collegium Drohickie .... 1781.
171188 (Ossoliński Józef Kajetan).
171189 Ossoliński Józef Maksymilian (ur. 1748 † 17 marca 1826). Do JW. Pani z Hrabiów Ossolińskich hrabiny Jabłonowski (tak) kasztelanowey Wiślickiey, z okoliczności śmierci iey męża. Wiersz cieszący. J. M. H. O. 1780.
17119 Zbior prawa. Zbior cywilnego powszechnego prawa (Wiedeń, 1787)
171190 Ossoliński Józef Maksymilian (ur. 1748 † 17 marca 1826). Épître du vieux cosmopolite Syrach à la convention nationale de France contenant l'examen du discours prononcé à la séance du 2 pluviôse III, par le citoyen Boissy-d'Anglas, représentant du peuple, sur les véritables intéréts de quelques unes des puissances coalisées et sur les bases d'une paix durable. En Sarmatie. 1795.
171191 Ossoliński Józef Maksymilian (ur. 1748 † 17 marca 1826). Stary kosmopolita Syrach do konwencyi Narodowey. W Sarmacyi 1795.
171192 Ossoliński Józef Maksymilian (ur. 1748 † 17 marca 1826). Sendschreiben des alten Weltbürgers Syrach an Frankreichs National-Convention, enthaltend eine Prüfung der Rede, welche Boissy d'Anglas in der Conventsitzung von 30 Jan. 1795 über das wahre Interesse der Coalitirten Mächte und über die Grundlinie eines dauerhaften Friedens gehalten hat. Aus dem Französischen übersetzt. Sarmatien 1795.
171193 Ossoliński Józef Maksymilian (ur. 1748 † 17 marca 1826).
171194 Ossoliński Josephus et Joannes.
171195 Ossoliński Kazimierz.
171196 (Ossoliński Krzysztof, wojewodzic Sandomirski) (1587 † 24 lutego 1645). Epithalamium na wesele W. Pana Jegom. Pana Chrysztofa z Tęczyna Ossolińskiego Woiewodzica Sendomirskiego y Jeymość Panny Zophii z Woysławic Cikowskiey W. Pana Jegom. Pana Stanisława Cikowskiego z Woysławic Podkomorzego ziemi Krakowskiey, Babimostekiego, Czorsztyńskiego &c. &c. Starosty Córki. Domus et divitiae dantur a parentibus, a Deo autem uxor prudens. Proverb. 29. W Krakowie, R. Paus. 1615.
171197 (Ossoliński Krzysztof, wojewodzic Sandomirski) (1587 † 24 lutego 1645).
171198 Ossoliński Krzysztof Baldwin z Tenczyna, starosta, syn Krzysztofa wojewody. Corona civica ob ciues ab hoste Moscho seruatos. Triumphatori Serenissimo et felicissimo Vìadislao IV Regi Poloniae, Magno Duci Lithuaniae etc. etc. Moscuae victori glorioso debita cum submissione. A nobili Christophoro Baldovino de Tenczyn Ossoliński, S. R. M. Cubiculario, Equite aurato, Capitaneo Stobniceń. Castellanid. Sandecen. Acad. Crac. studioso, in declamationo publica ex palaestra Profess. eloq. Tyliciani oblata. (Na końcu:) Cracoviae in officina Mathiae Andreoviens. Anno Domini 1634.
171199 Ossoliński Krzysztof Baldwin z Tenczyna, starosta, syn Krzysztofa wojewody.
17120 Zbior prawideł. Zbior prawideł ekonomicznych Cz. I (1800)
171200 Ossoliński Maksymilian I kasztelan czerneński (1655).