Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
163847 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). [Hemerologeion abo Kalendarz świąt rocznych y biegow niebieskich z wyborem czásow y z aspektami na rok 1648 przez Mikołaia Zorawskiego... wyrachowany.] [Kraków, druk. Franciszka Cezarego, (1647)],
163848 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). [Hemerologeion abo Kalendarz świąt rocznych y biegow niebieskich z wyborem czásow y z aspektami na rok 1649 przez Mikołaia Zorawskiego... wyrachowany.] [Kraków, druk. Franciszka Cezarego?, (1648)],
163849 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). [Hemerologeion abo Kalendarz świąt rocznych y biegow niebieskich z wyborem czásow y z aspektami na rok 1650 przez Mikołaia Zorawskiego... wyrachowany.] [Kraków, druk. Franciszka Cezarego?, (1649)],
163850 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). Hemerologeion Abo Kalendarz Świąt rocznych y biegow niebieskich, z wyborem czasow y z aspektami na Rok Pański 1651. po przestępnym trzeci przez M. Mikolaia Zorawskiego, Philosophiey y Medycyny Doktora Nayjaśnieyszych ś. p. Władysława IV, a teraz nam szczęśliwie panującego Jana Kazimierza Królów Pol. y Szwedzkich Mathematyka Ku dobremu pospolitemu wyrachowany. W Krakowie, W Drukárni Fránciszká Cezárego, (1650),
163851 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). [Hemerologeion abo Kalendarz świąt rocznych na rok p. 1654... przez Mikołaja Żorawskiego... wyrachowany.] [w Krakowie, u wdowy i dziedzicow Franciszka Cezarego, (1654)],
163852 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). [Hemerologeion abo Kalendarz świąt rocznych na rok p. 1655... przez Mikołaja Żorawskiego... wyrachowany.] [w Krakowie, u wdowy i dziedzicow Franciszka Cezarego, (1654)].
163853 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). Hemerologeion abo nowy y stary kalendarz na rok pański 1659. ktory iest po przestępnym trzeci przez Mikołaja Żorawskiego Doktora lekarskiéy nauki i teraznieyszych królów polskich Matematyka y ku dobremu pospolitemu z pilnością wyrachowany. Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krak. u wdowy y Dziedzicow Franiszka Cezarego JKM. typogr., (1658), {Kraków}
163854 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). Hemerologeion Abo Nowy y Stáry Kalendarz Swiąt Rocznych, y Biegow Niebieskich, z Wyborem czasow, y z Aspektami. Ná Rok Páński, 1661. Ktory iest Przybyszowy, y po Przestępnym Pierwszy. Przez M. Mikołaia Zorawskiego, Doktorá Lekáskiey [sic] Náuki, y Náiasnieyszych Krolow Polskich Máthemátyká, ku dobremu pospolitemu z pilnością wyráchowány. Cum Gratia & Priuilegio S. R. M. W Krakowie, U Wdowy y Dźiedźicow Fránćiszká Cezárego, I. K. M. Typogr., (1660),
163855 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). {Hemerologeion Abo Nowy y Stáry Kalendarz Swiąt Rocznych, y Biegow Niebieskich, z Wyborem czasow, y z Aspektami.} Na Rok Pański 1666. który jest Wtory po Przestępnym, y Przybyszowy. Przez M. Mikołaia Zorawskiego, Doktora Lekarskiey Nauki, y Naiasnieyszych królów Polskich Mathematyka, ku dobremu pospolitemu z pilnością wyrachowany, y do druku podany. W Krakowie, (u Wdowy y Dziedzicow Franciszka Cezarego, 1665),
163856 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). Krakowský Kalendář Hospodářský a Kancelářský, ku potřebě Auředlnijkům Pijsařuom Prokurátorům, Kupcům, a obchody wsseligaké wedaucým. Wydaný k Léthu Páně po Hrudnémn [sic] Přestupnémn [sic] M. DC. XXXVI. Od M. Mikulásse Zorawského, w Filozoffij a Lékařstwj Doktora, G. M. Krále Polského Nařjzeného Krakowského Hwězdáře. Cum Gratia & Privilegio S. C. M. Wytisstén w Holomaucy, u Mikulásse Hradeckého, (1635),
163857 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). Krakowský Kalendář Hospodářský a Kancellářský, ku potřebě Auředlnijkuom, Pijsařuom Prokurátorům, Kupcům, a obchody wsseligaké wedaucým. Wydaný k Léthu Páně po Přestupném Prwnjmu. M. DC. XXXXI. Od M. Mikulásse Zorawského, w Filozoffij a Lékařstwj Doktora, G. M. Krále Polského Nařijzeného Krakowského Hwězdáře. Cum Gratia & Privilegio S. C. M. Wytisstén w Holomaucy, u Mikulásse Hradeckého, [et]c., (1640),
163858 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). Minucy s Pranostykau Hwězd: Od M. Mikulásse Zorawského, w Filo: a Léka: Dokto: G. M. Krále Pols: nařjzeného Krakow: Hwězdá: wydaná, k Létu Pá: Hrudnému a po Přestupném Třetjmu. M. DC. XXXIX. W Holomaucy u Mikulássé Hradecké[h]°, (1638),
163859 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). Crackawer Schreib Calender, auffs Jahr nach Christi Geburt. M. DC. XXXXI. Welches ist das Ersts nach dem Schalt Jahr mit fleiss auff den Ollmuetzerischen Horizont beschrieben, M. Nicolaum Zoravvsky, Philosoph: un[d] Artzn: Docto: Ihr Koen: Maiy: in Pohle[n] un[d] Schwe: bestelten Mathematicum zu Crackaw. Mit Roem: Kaey: May: Freyheit nicht nach zu drucken. Gedruckt in Ollmuetz, bey Nicolaus Hradetzky, [et]c., (1640),
163860 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). Crackawer Schreib Calender, Auffs Jahr nach Christi Geburt, M.DC.XXXXII. Welches ist das Ander nach dem Schalt Jahr, auff die Koenigreich Ungarn, Boehaimb, Hertzogthumb Oesterreich, und andere angrentzende Laender gericht. Durch M. Nicolaum Zoravvsky, Philos: Et Medicinae Doct: Ihrer Koenigl: May: in Pohlen und Schweden Mathematicum, und der Universitet zu Crackaw Professorem. Gedruckt zu Wienn in Oesterreich, bey Matthaeo Cosmerovio, (1641),
163861 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665).
163833 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). Almanach auff das M. DC. LXIII. Jahr. Wien, Matthäus Cosmerovius für Sebastian Haupt, (1662),
163834 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). Urunk Christus Szueletése után az M. DC. XXXVIII. Esztendoere való Calendarium, Melly Az Crackai Akadémiában tanéto M. Zorawsky Miklos Philosophus és Mathematicus Doctor irasábul magyarra fordéttatván. Tei-Falun Nyomtattatot Wechelius Sigmond Janos által, (1637),
163835 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). Urunk Christus Szueletése után az M. DC. XXXIX. Esztendoere való Calendarium, Melly Az Crackai Akadémiában tanéto M. Zorawsky Miklos Philosophus és Mathematicus Doctor irasábul magyarra fordéttatván. Tei-Falun Nyomtattatot Wechelius Sigmond Janos által, (1638),
163836 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). Calendarium Anni Post Christum Natum M. DC. LXVI. Qui est Secundus à Bissextili, & Embolismalis: Super Regna Hungariae, Bohemiae, Archiducatum Austriae, & alias confines Regiones Errectum per M. Nicolaum Zorawsky... Viennae Austriae, Matthaeus Cosmerovius, (1665),
163837 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). Calendarium Anni Post Christum Natum M. DC. LXVII. Qui est Tertius à Bissexto communis: Super Regna Hungariae, Bohemiae, Archiducatum Austriae, & alias confines Regiones erectum per M. Nicolaum Zorawsky... Viennae Austriae, Matthaeus Cosmerovius, (1666),
163838 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). Calendarium Anni Post Christum Natum M. DC. LXVIII. {Viennae Austriae, Matthaeus Cosmerovius}, 1667.
163839 Żórawski Mikołaj jun. (Zorawski), syn Mikołaja, notariusza lubelskiego, profesor Akad. Krak., astrolog, lekarz Zygmunta III, Władysława IV oraz Jana Kazimierza (1595–1665). Calendarium Anni Post Christum Natum M. DC. LXIX. Qui est Primus post Bissextilem, & Embolismalis. Super Regna Hungariae, Bohemiae, Archiducatum Austriae, & alias confines Regiones erectum per M. Nicolaum Zorawsky... Viennae Austriae, Matthaeus Cosmerovius, (1668),
163829 Żórawski Mikołaj (Zorawski), notariusz lubelski (zm. 1624). Disputatio habita a Reuerendis Patribus Discalceatis: Ordinis Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo, contra Arianos. Lublini in Polonia ad aedes Spiritui Sancto dicatas, Anno Domini 1616. 13 Julij. (Zamość, 1617)
163830 Żórawski Mikołaj (Zorawski), notariusz lubelski (zm. 1624). Łódka koscioła powszechnego Katholickiego. B. m., 1619,
163831 Żórawski Mikołaj (Zorawski), notariusz lubelski (zm. 1624).
163832 Żórawski Mikołaj (Zorawius), student filozofii.
223113 Żórawski Michał. Práktyká Prosta, pospolitemu człowiekowi bárzo potrzebna. Z ktorey rozmáite cżasy, y cżasow Rocżnych Postępki, á Przygody dobre i złe, pogodne y niepogodne, łatwie á zprostá káżdy wyrozumieć może. Teraz z nowu przez Micháłá Zorawskiego ucżynioná, á z wielu inszych ucżonych Ludźi zebraná. Ad Roman: I. [dwa wersy]. Drukowano w Krákowie U Stánisłáwá Schárffenbergá: Roku M. D. Lxvij (1567),
163828 (Żórawski Michał bp, Zorawski, Żurawski) (1727–1782). Oda z Okolicznosci Konsekracyi Jasnie Wielmoznego Nayprzewielebnieyszego Imći Xiędza Michała Zorawskiego Biskupa Thespinenskiego Suffragana y Kanonika Katedralnego Płockiego. Roku 1779. B. m.,
163827 Żórawski Michał (Zorawski).
163826 Żórawski Marcin. Mowa J. W. Jmci Pana Zorawskiego Marszałka Konfederacyi Woiewodztwa Płockiego, á od Generalney Konfederacyi Koronney do J. K. Mci Posła przy czytaniu Instrukcyi miana. Dnia 17. Lipca R. P. 1767. B. m. b. r. (1767),