Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
223042 Zawadzki Roman. Metal Na Taxie Y Probie Opatrznosci Boskiey Siła Wazący, Albo Moc y skutki Metalu Krzyża Oyca y Patryarchy Benedykta Swiętego, Przeciwko morowemu powietrzu, czarom, y wszelkim chorobom przez litery na tymże Metalu wyrażone, z Benedykcyą Zacharyasza S. Po Różnych Łacinskich Niemieckich Y Polskich edycyah [sic] Po kilkakroć do Druku podana Teraz znowu z niektórym przydaniem Nabożeństwa różnego Przedrukowane. Roku 1779. B. m. (Wilno, Druk. Akademicka), 1779,
223041 Zawada Remigiusz. Tria Difficilia Ex Summa Divi Thomae Doctoris Angelici, Ad normam Proverbialis difficultatis per Allegoriam Excerpta. I. Via Aquilae in Caelo, id est, Deus, & Angeli. II. Via Colubri super Petram, id est homo, vitiis & peccatis faedatus. Tandem, Gratia, Fide, Spe, Charitate, & Iustitia, exornatus. III. Via Navis in medio Mari, id est, Homo, Deus & Sacramenta. Divinissimo Praesuli Stanislao, Theologici Studii Rupellani Coryphaeo, Difficultatum Tripodi, Obscuritatum Cynosurae, Pro Scholastica Studentium Educatione, Votivo Argumento Consecrata: et Sub Felicissimis Auspiciis, Admodum Reverendi in Christo Patris, P. Raphaelis Chrzanowski, Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae, Sacrae Theologiae Doctoris, Per Utramque Poloniam, Pomeraniam, Silesiam, Commissarii Generalis. V. P. F. Remigio Zawada SS. Theologiae Auditori Consummato, Ad Capitulum Electivum Provinciale, Discreto Electo, In Celeberrimo Conventu Clari Montis Częstochoviensis Ad Resolvendum Proposita. Sub Praesidentia Reverendi in Christo Patris, p. Dionysii Chełstowski, Ordinis S. Pauli Primi Eremitae AA. LL. & Philosophiae Doctoris, SS. Theologiae Actualis ac Primarij Professoris. Anno Domini 1706. Mense Septembri, Die 27. Horis consuetis. Cracoviae, Typis Christophori Domański, S. R. M. Typog., (1706),
223040 Zatorskie Księstwo.
223039 Zaspokojenie.
223038 Zasady.
223037 Zarnowecius Georgius, mylnie.
223036 Zaremba (Zaremba Stanisław?).
223035 Zaranek Horbowski Kazimierz.
223034 Zapolsciam, mylnie.
223033 Zapartowicz Antoni. (zm. 1792 lub 1793). Nauki Chrzesciansko-Katolickie Przez Pytania i odpowiedzi i utwierdzenia tychże odpowiedzi z wyrokow Pisma Swiętego Koscielnych, i Oycow Swiętych. Ułozone Przez Iednego Kapłana OO. Reformatow Prowincyi Wielkopolskiey S. T. Lektora. Zebrane. I do druku z pozwoleniem Zwierzchności Podane. Tomik III. O Zadość czynieniu, Rozgrzeszeniu Kapłańskim, i tym co się po nim powinno czynić, i Kommunii Nayświętszey do ktorey się przydaią przestrogi aby Jey niegodnie nieprzyimować. W Kaliszu W Drukarni J. Oś: Xcia Jmć Prymasa Arcy Biskupa Gnieźnieńskiego, Roku Pańskiego 1793. [Karta tytułowa wariantu b:] Nauki Chrzesciansko Katolickie Przez Pytania i odpowiedzi i utwierdzania [sic] tychże odpowiedzi z wyrokow Pisma Swiętego, Kościelnych, i Oycow Swiętych Ułozone Przez Iednego Kapłana OO. Reformatow Prowincyi Wielkopolskiey S. T. Lektora. Zebrane. I do druku z pozwoleniem Zwierzchności Podane. Tomik III. O Zadość czynieniu, Rozgrzeszeniu Kapłańskim, i tym co się po nim powinno czynić, i Kommunii Nayświętszey do ktorey się przydaią przestrogi, aby Jey niegodnie nieprzyimować. W Kaliszu w Drukarni J. Oś Xcia Jmć Prymasa Arcy Biskupa Gnieźnieńskiego Roku Pańskiego 1793,
223032 Zapartowicz Antoni. (zm. 1792 lub 1793). [Nauki Chrześciansko-Katolickie przez Pytania, i Odpowiedzi... Na trzy tomiki podzielone. Tomiku II. Część I. O Przygotowaniu się do Sakramentu Pokuty]. Kalisz, Druk. Prymasowska, 1793?
223031 (Zamoyski Jan Jakub i Zamoyska Ludwika z Poniatowskich). Ubespieczenie Possessyi Dozywotniey Wielmoznych Zamoyskich. B. m. b. r. (po 1770),
223030 (Zamoyski Jan). Exorbitancye które się działy przez osobę kanclerza J. Zamoyskiego. B. m. b. r. (1587, nie: ok. 1600).
223029 Zamoyska Ludwika z Poniatowskich.
223028 Zamość.
223027 Załuski Józef Andrzej. Uwaga Na Reflexye Osoby... nad porożnieniem się Szlachty z Duchowieństwem... 1762;
223026 Zaleska Elżbieta z Górskich.
223025 Załatwienie. Załatwienie żądań Obywatelów Polskich Graeco Nieunitów i Dyssydentów. Constitution vom 21. May 1792. betreffend die Nichtunirten Griechen und Dissidenten in Pohlen. B. m. b. r. (1792),
223024 Zakrzewski Ignacy Wyssogota. Prezydent Miasta Wolnego Warszawy. B. m. b. r. (Warszawa, 1794),
223023 Zakrzewski Ignacy Wyssogota. Prezydent Miasta Wolnego Warszawy Do Obywateli Warszawskich. B. m. b. r. (Warszawa, 1794),
223022 Zakrzewski Ignacy Wyssogota. Prezydent Miasta Wolnego Warszawy Z wydziału Policyi. B. m. b. r. (Warszawa, 1794),
223021 Zakrzewski Ignacy Wyssogota. Ignacy Wysogotta Zakrzewski Prezydent i Kommendant Siły Zbroyney Miasta Warszawy do Obywatelow Siły Zbroyney Miasta Warszawy. B. m. b. r. (Warszawa, przed 13 VII 1794),
223020 Zakrzewski Adam Saryusz.
223019 Zakrzewska Marianna Wyssogota z Zakrzewskich, primo voto Kierska.
223018 Zakrzewska Marianna Wyssogołda, mylnie.
223017 Zakony.
223016 Zakon Krzyżacki.
223015 (Zakon Krzyżacki) Auss dysem sendbrieff den ich an unsern allerheyligisten vater den Babst, und unsern allergnedigsten herren die Kayserliche Maiestat, sambt den loeblichen Churfursten und Fursten des heyligen Roemischen Reichs, und Jren Stenden mit der Ritterschafft schreyb, wirt vermerckt, wie zu Abpruch des heiligen Roemischen Reichs, Auch Fursten, Grauen-Freyherre[n], und Adel, wider unser lieben frawen Orden un[d] Hospital, des hohen und nydern Adels, Wirt mit gewalt und verachtung des Roemischen Reichs von den Polen gehandelt zu schaden der Christenheyt, auch Fursten unnd Adel, ist vast not zu wissen [et]c. [W kolofonie:] Gedruckt zu Metz (recte: Nürnberg, bei Johann Weissenburger), b. r. (1512),
223014 (Zakon Krzyżacki) An Bebstlich heyligkeit und Kayserliche Maiestat. Churfürsten und Fursten des heyligen Roemischen Reichs sambt gemeiner Ritterschafft, und des heyligen reichs Stetten, den zukuenfftigen schaden der Christe[n]heyt mogen ermessen, un[d] wo sie wolle[n], denselbigen gar leichtlichen furkom[m]en. B. m. b. r. (Nürnberg, bei Johann Weissenburger, 1512),
223013 (Zakon Krzyżacki) Ann Bebstlich heiligkeit und kayserliche Maiestat. Curfursten und Fursten des heiligen Romischen reichs sambt gemeiner Ritterschafft, un[d] des heilige[n] reichs Stetten, den zukünfftigen schaden. der christenheit, moge[n] ermesse[n] un[d] wo sie wolle[n], denselbigen gar leichtliche[n] furkom[m]en. [W kolofonie:] Gedruckt zu Nürmberg [bei Johann Weissenburger]. den andern tag des Jenners. 1512,