Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
223162 (Antigrafē). ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Albo Odpowiedź ná Script uszcżypliwy, przećiwko ludźiom stárożytney Religiey Graeckiey od Apostátow Cerkwie Wschodniey wydány, ktoremu tituł Heresiae, Ignoranciae, y Polityka, Popow y Mieszcżan Bráctwá Wileńskiego. Tak też Y ná Kśiązkę rychło potym ku obiáśnieniu tegoz scriptu wydáną názwiskiem Hármonią. Przez iednego Brátá Bráctwá Cerkiewnego Wileńskiego Religiey stározytney Graeckiey w porywcżą dána. W Wilnie, Roku 1608,
223161 Ant. Medicus.
223160 Anna Jagiellonka, królowa czeska i węgierska (1503-1547).
223159 Angleterre.
223158 Ancuta Jan.
223157 Amorosi Simone (Amorosius Simon).
223156 Ambrasseijaus S. (Ambraziejus šv.).
223155 Amatus Ioannes, mylnie.
223154 Alte Weltbürger Syrach.
223153 Albrecht II von Brandenburg-Ansbach (1620-1667).
223152 Albinus, męczennik.
223151 Akt. Na Akt ślubny.
223150 Adolescentia.
223149 Adelajda (Aleyda), córka Kazimierza II Sprawiedliwego.
223148 Adda Ferdinando d' (Abdua Ferdinandus de).
223147 Acta. Acta Colloquii Charitativi Thoruniensis.
223146 Abu Ma'shar.
223145 Abdua Fr. De.
223144 Abbate Jacopo (Abbate Jacobus).
223143 A. N.
223142 A. Ł.
223141 A. G. U.
223140 (Żywoty). {autorem Marchese Domenico Maria} Zywoty SS. BB. y WW. Braći, y Siostr Zakonu Kaznodzieyskiego... 1760.
223139 Żywotowskie dobra.
223138 Żywothy. Żywothy Philozophow.
223137 (Zygmunt I Stary). Die verainigung Kayserlicher Maiestat mit den Kunigen von Ungern: Polen un[d] Behemen [et]c. Auch wie un[d] wo sie zusamen kum[m]en seind: einander entpfangen: was sich do begeben hat. Auch was herschafft un[d] volck da bey gewesen: un[d] wie sie zu wien[n] ein zogen seind; mit mer verlauffung und handlung: alles hierinn klerlich begriffen. Anno domini. M. D. Xv (1515). B. m. (Nürnberg, Jobst Gutknecht),
223136 (Zygmunt I Stary). Die verainigung Kaiserlicher Ma. mit Künig von Ungern, Polen, Boehem [et]c. Auch wie un[d] wa sy zů samen komen seynd, und ainander enpfanngen hond Auch was sich begeben hat, un[d] was herschafft und volck darbey gewesen unnd wie sy zů Wien einzogenn seind mitt mer verlauffunng [et]c. und handlung alles hierinnen klerlich begriffen. B. m. b. r. (Augsburg, druk. Erhard Oeglin, 1515),
223135 (Zygmunt I Stary). Epitaphia Serenissimi Principis Et Domini Do: Sigismundi Regis Poloniae. B. m. b. r. (Kraków, 1548),
223134 Życzliwy Sługa J. A. {autorem Ancuta Jan?} Na Dniu Rocznicy Szczęsliwey Koronacyi Nayjasnieyszego Pana [Stanisława Augusta Poniatowskiego] Do Jasnie Wielmoznego Jmc Pana Jozefa Judyckiego Straznika W. Y Marszałka Tryb: Głow: W. X. Lit: Sądowego Ptu Rzecz: Starosty Pułkownika Woysk W. X. Lit. Kawalera Orderu S. Stanisława Et Palatini Reni, Oda Od Zyczliwego Sługi J. A. Roku 1777 Dnia 25. 9bra w Wilnie. B. m. b. r. (Wilno, Druk. Akademicka, 1777),
223133 Życzliwy Skarbu J. K. M. i Rzplitey Sługa. Radosc Publiczna Przy Solenney Pamiątce Dorocznych Jmienin Nayjasnieyszego Stanisława Augusta Monarchy Polskiego y W. Xiązęcia Lit: P. N. M. w Grodnie dnia 8. Maja Roku 1776. Odprawiona A przez życzliwego Skarbu J. K. M. i Rzplitey Sługę Wierszem Polskim Ogłoszona. B. m. b. r. (Grodno, 1776),