Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
223102 Zierenberg Johann jun. (Cirenberg).
223101 Zierenberg Joachim (Cirenberg, Zirenberg).
223100 Zierenberg Jacob (Czirenberg).
223099 Zierenberg Heinrich (Czierenberg Henrich). Posthumi Amoris & Honoris Officium, quo Nobilissimi Dn. Reinholdi Cölmer, Judic. Scab. Inclytae Reipubl: Ged. quondam Asseroris gravissimi, Dn. Susceptoris sui aeternum colendi, XXV. Junij Anno M. DC. LV. placidâ morte extincti, XXIX. verò ejusdem tumulati Exequias prosequi voluit & debuit. Dantisci, Typis Viduae Georgii Rhetii. B. r. (1655),
223098 Zierenberg Gottfried (Cirenberg, Czirenberg).
223097 Zierenberg Eilhard.
223096 Zierenberg Daniel Ernst (Czirenberg).
223095 Zierenberg Daniel (Czirenberg).
223094 Zierenberg Constantia (Cierenberg, Czierenberg).
223093 Zierenberg Caspar (Cirenberg).
223092 Zierenberg Brigitta (Czierenberg, Czirenberg).
223091 Zierenberg Barbara (Cierenberg, Cirenberg) z domu Rüdiger.
223090 Zierenberg.
223089 Zienowiczówna Zofia Konstancja.
223088 Zienowicz Antoni.
223087 (Zienkiewicz Andrzej, Jędrzej, Ziękowicz, Zienkowicz), kasztelan smoleński (zm. 1790). Sprawa Deputatow Trybunału Litewskiego na Kadencyi Mińskiey Roku 1770 uciśnionych. Przeciwko J. W. Zienkowiczowi Kasztelanowi Smoleńskiemu na ów czas tegoż Trybunału Marszałkowi, y innym w Aktoratach wyrażonym etc. B. m. b. r. (1772?),
223086 Ziemnicki Wojciech Jan.
223085 Ziemie zabrane.
223084 Ziemia Gikańska.
223083 Zielonko Tadeusz. Refutacya Niektórych wnioskow W. [Tadeusza] de Raessa Chorążego Trockiego. Od W. JP. Zielonki podaiąca się. B. m. b. r. (Wilno?, 1795),
223082 Zielnickij Grigorij Kiriłłowicz.
223081 Zieliński Stanisław.
223080 Zielenzig.
223079 Zielejewicz Eleutery? Excytarz duchowny. Do nabożnego uważenia Męki Páná Chrystusowey, práwowiernego człowieká pobudzáiący. Przez Akty wnętrzne, y westchnienia do Páná Iezusa, y Modlitwy. Do wszytkich káplic y stácyi, po drogách SS. Kálwáryiskich rozporządzony. Przez iednego kápłáná klasztoru Kálwáryiskiego ku pożytkowi zbáwiennemu wystáwiony. Roku P. 1668. dniá 2. lipcá. W Krakowie, W Drukárni Dziedzicow Krzysztofa Schedla, I. K. M. Typográfá,
223078 Ziegra Constantin (1617-1691). Propemticum, quo Virum Plurimum Reverendum, Amplissimum Excellentissimumq[ue], Dn. Aegidium Strauchium, S. S. Theol. D. Historiarum hactenus P. P. celeberrimu[m] & Colleg. Theol. Assessorem gravissimum; Nunc verò Dantiscum ad capessendam Pastoratus ad SS. Trin. provinciam, Theol. profess. & Gymnasij Rectoratum, abeuntem, Testando amori studioque, quo ipsum ceu Collegam ac Compatrem prosectus semper est, & nunc valedicentem prosequitur Constantinus Ziegra, S. S. Th. D. & P. P. Wittebergae, Typis Johannis Haken, 1669,
223077 Ziegra Constantin (1617-1691). Ex Philosophia Naturali Theses Miscellaneae, quas Sub Praesidio Viri Plurimum Reverendi, Amplissimi atq[ue] Excellentissimi Dn. Constantini Ziegra, S. S. Theol. D. & Phys. Prof. Publ. longè celeberrimi, Dn. Praeceptoris, Patroni atq[ue] Hospitis summo observantiae prosequendi, Publicae collationi exponit M. Georgius Pasch, Gedan. Prussus. Ad d. 8 Octobris 1684. In Audit. Majori. Wittebergae, Typis Viduae Brüningianae, (1684),
223076 Ziegra Christian Samuel. Disputatio Physica De Annis Climactericis Vitae Humanae Posterior, Quam, In Illustri Ad Albim Academia Sub Praesidio M. Christiani Sam. Ziegra, Colleg. Phil. Adjunct. placidae Eruditorum collationi exponit Johannes Schwartzwaldt, Gedanensis, Ad d. 20. Maji, Horis Antemerid. In Auditorio Majori. Wittenbergae, Imprimebat Matthaeus Henckelius, Acad. Typogr. Anno M DC LXXXII (1682),
223075 Ziegra Christian Samuel. Disputatio Physica De Annis Climactericis Vitae Humanae Prior, Quam, In Illustri Ad Albim Academia Sub Praesidio M. Christiani Sam. Ziegra, Colleg. Phil. Adjunct. placidae Eruditorum collationi exponit David Schmidt, Gedanensis, Ad d. 17. Maji, Horis Antemerid. In Auditorio Majori. Wittenbergae, Imprimebat Matthaeus Henckelius, Acad. Typogr. Anno M DC LXXXII (1682),
223074 Ziegler Bernhard (1496-1552).
223073 Zgórski Justyn od św. Mikołaja. Patronus ad Tribunal Gratiae Pro Convicto Criminum populo Agens. Ad Aram B. M. V. Gratiosae, In Collegio Varsaviensi Scholarum Piarum In favorem Metropolitanarum Urbium Grassante clade pestilentiae Votivus Illustrissimo & Reverendissimo Domino. D. Ioanni Tobiae Augustynowicz Archiepiscopo Leopoliensi, Episcopo Moldaviensi Assistenti Domestico SS. Domini Innocentii XIII. Per P. Iustinum a S. Nicolao Scholarum Piarum Oblatus. Anno, quo primus mortes clademq[ue] merenti Donavit populo coelestia jura Patronus. 1723. B. m., (1723),