Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
223135 (Zygmunt I Stary). Epitaphia Serenissimi Principis Et Domini Do: Sigismundi Regis Poloniae. B. m. b. r. (Kraków, 1548),
223134 Życzliwy Sługa J. A. {autorem Ancuta Jan?} Na Dniu Rocznicy Szczęsliwey Koronacyi Nayjasnieyszego Pana [Stanisława Augusta Poniatowskiego] Do Jasnie Wielmoznego Jmc Pana Jozefa Judyckiego Straznika W. Y Marszałka Tryb: Głow: W. X. Lit: Sądowego Ptu Rzecz: Starosty Pułkownika Woysk W. X. Lit. Kawalera Orderu S. Stanisława Et Palatini Reni, Oda Od Zyczliwego Sługi J. A. Roku 1777 Dnia 25. 9bra w Wilnie. B. m. b. r. (Wilno, Druk. Akademicka, 1777),
223133 Życzliwy Skarbu J. K. M. i Rzplitey Sługa. Radosc Publiczna Przy Solenney Pamiątce Dorocznych Jmienin Nayjasnieyszego Stanisława Augusta Monarchy Polskiego y W. Xiązęcia Lit: P. N. M. w Grodnie dnia 8. Maja Roku 1776. Odprawiona A przez życzliwego Skarbu J. K. M. i Rzplitey Sługę Wierszem Polskim Ogłoszona. B. m. b. r. (Grodno, 1776),
223132 Zyberk Jan Tadeusz. Mowa Jasnie Wielmoznego Jana Zyberka, Wojewody Brzeskiego Litewskiego Przy uczynieniu Relacyi o Examinie Kommissyi Skarbu Koronnego Na Sessyi Seymowey Dnia 26. Października 1786. Roku. Miana. [W kolofonie:] [Warszawa] w Drukarni Piotra Dufour Konsyliarza Nadwornego J. K. Mci. Dyrektora Drukarni Korpusu Kadetów, i Uprzywileiowanego na Awizki czyli Doniesienia tygodniowe, (1786),
223131 Zvolský Jan (Janus a Svola).
223130 Zwinger (w Dreźnie).
223129 Zwierciadłko. Zwierciadłko Zywota wiecznego.
223128 (Zwicker Samuel). Auspicatissimam Nuptiarum Festivitatem Praestantissimo atq[ue] Literatissimo, Domino Samueli Zwickero, Actuario Honor. Jud. Vet. Civit. Gedan. Sponso In matrimonium ducenti Lectissimam ac Pudicissimam Virginem Mariam Integerrimi Michaelis Kruegers, Civis quondam Gedanensis relictam filiam Celebrandam 2. Augusti Gratulantur Amici. Anno M. DC. XXXIX. Dantisci Typis Rhetianis, (1639),
223127 Zwicker Maria z domu Krueger.
223126 Zwech Adelgunda.
223125 Zuversicht.
223124 Zurius Margaretha z domu Leydens, primo voto Heider.
223123 ZURIUS Johann Christian. Hochzeit-Gedicht, Auff den Hochzeitlichen Ehren-Tag Des Ehren-vesten Gross-achtbahren und Hoch-gelahrten Herren Braeutigams Georgii Christiani Zurii, Bestallten Churfl. Hinter-Pommersch. Hoff-Gerichts Advocati, Mit der Viel- Ehr- und Tugendreichen Frauen Braut Margaretha Luytens des weylandt Ehrenvesten, Wollgeachten und Kunsterfahrnen Samuels Heiders Apoteckers der Churfl. Stadt Stargardt Nachgelassenen Wittwen, Gehalten und celebriret den VI. Maji, alten styls Anno 1677. verfertiget und glueckwuenschend uebersendet von des Herrn Braeutigambs Brudern Johanne Christiano Zurio, Itzo in des Edlen Rahts Apotecken der Koenigl. Stadt Dantzig Artis Pharmateuticae Studioso. B. m. b. r. (Gdańsk?, 1677),
223122 Zurius Georg Christian.
223121 Zur Horst Concordia (zm. 1650).
223120 Żukowski Klemens, Podlesiecki Tobiasz. Manifestatio Pacis Tranquillitatis, ac Unionis In Electione Admodum Reverendi ac Eximii Patris in Christo Patris Anastasii Wargawski Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae, Sacrae Theologiae Doctoris per Utrámq[ue] Poloniam, Prussiam, ac Silesiam. Prioris Provincialis Promulgata. Jn Luco Eremitico, ast Mariano Oratorio Clari Montis Częstochov: sermone ad Congregatos Capitulariter in Domino Nunc verò. Jn vim Filialis Propensionis ad Festivam Diem Divi Anastasii Martyris In Disputatione ex Philosophia Publicae Luci Edita Per eundem Reverendum Patrem Clementem Zukowski, Ejusdem Ordinis, AA. LL. & Philosophiae Doctorem, ac Professorem Actualem Sub Cujus Praesidentia defendit. R. Fr. Tobias Podlesiecki Auditor Philosophiae Professus ejusdem Ordinis. Annô 1764. Die 21. Januarii. B. m. b. r. (Częstochowa, druk. Paulinów, 1764),
223119 Zuflucht.
223118 Zuerius Philippus. Klage und Trost-Gedicht auff Den seeligen Hintrit aus dieser Jammer Welt, in das Ewige Freuden leben Dess Weyland Ehrenvesten, Wollgeachten Herrn Jacob Ibischern, gewesen Vornehmen Handelsmann und Burger, dieser Königlichen Stadt Dantzig. Welcher den 28. Octobris dieses 1649. Jahres in wahren Glauben mit Hertzlichen vertrawen auff das tewre Verdienst Jesu Christi sanfft und seelig im Herrn entschlaffen, und hierauff den 1. Novembris Solenniter zur Erden bestetiget worden. B. m. b. r. (Gdańsk, 1649),
223117 Zucconelli Ippolito.
223116 Zucchi Bartolomeo. L'Idea Del Segretario Dal Signore Bartolomeo Zucchi Da Monza Academico Insensato Di Perugia, Rappresentata & in un Trattato de l'Imitatione, e ne le lettere di Principi, e d'altri Signori. P. I-IV. In Vinetia, Presso la Compagnia Minima, 1600,
223115 Zubrzycki Franciszek.
223114 Żórawski Mikołaj mł. Hemerologeion Abo Kalendarz Swiąt Rocznych, y Biegow Niebieskich, z Wyborem czásow, y z Aspektámi. Ná Rok Páński 1661. Ktory iest Przybyszowy y po Przestępnym Pierwszy. Przez M. Mikolaia Zorawskiego, Doktorá Lekárskiey Náuki y Naiáśnieyszych Krolow Polskich Máthemátyká, ku dobremu pospolitemu z pilnośćią wyráchowány. W Krakowie, W Druk: Wdowy y Dziedzicow Frán. Cezár., (1660),
223113 Żórawski Michał. Práktyká Prosta, pospolitemu człowiekowi bárzo potrzebna. Z ktorey rozmáite cżasy, y cżasow Rocżnych Postępki, á Przygody dobre i złe, pogodne y niepogodne, łatwie á zprostá káżdy wyrozumieć może. Teraz z nowu przez Micháłá Zorawskiego ucżynioná, á z wielu inszych ucżonych Ludźi zebraná. Ad Roman: I. [dwa wersy]. Drukowano w Krákowie U Stánisłáwá Schárffenbergá: Roku M. D. Lxvij (1567),
223112 Zofia Dorota Wirtemberska.
223111 Zocher Johann. Schuldige Nahmens-Freude Womit Den EhrenVesten Nahmhaften und Wohlgeachten Herrn Christian Dornblueth Als seinen Hertzvielgeliebten Herrn Vaetter und werten Freund In Erklaerung seines Pflichtschuldigsten Gemuethes nebenst Hertzlichem Wunsche alles erfreulichen Wollergehens Den 3. April. des 1663 Jahres Verehren wolte Johannes Zocherus Haynensis Misnicus. Danzig, gedruckt den Philip Christian Rheten, (1663),
223110 Zobel Georg.
223109 Zobel Elisabeth z domu von Hircannen (zm. 1663).
223108 Żnin.
223107 (Zmniejszenie). Zmnieyszenie Kadencyi Sądow Ziemskich Łęczyckich. B. m. b. r. (Warszawa, po 1770),
223106 Złamanie kości.