Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
187651 (Rodriguez Maryan). Elogium czyli krótkie zebranie cnot Sługi Bożego Mariana Rodriguez niegdy w Zakonie Jezuickim Braciszka, rodem Hiszpana, wygnańca ze wszystkiemi innemi Jezuitami z Hiszpanii, we Włoszech w mieście Pesaro, czyli Pizaurze, roku teraznieyszego 1785. dnia 2go Sierpnia w wielkiey świątobliwości zmarłego, za roskazem Biskupa tamecznego Jozefa Maryi Luini di Lugano z Zakonu Kapucyńskiego, na pargaminie napisane, w puszkę ołowianą zamknięte, y do truny tegoż zmarłego dla wiadomości potomnym wiekom włożone. (Warszawa, 1785).
183868 Quaestiones. {Quaestiones} ex Praelectionibus Juris Canonici Decretalium Gregorii Papae IX. (Na końcu:) In Seminario Varsaviensi Sanctae Crucis Congregationis Missionis Anno Domini 1784. Diebus Julii. {Warszawa, 1784}
175720 (Piltyń). Tłómaczenie aktu przystąpienia powiatu Piltyńskiego. Warszawa, 1784.
78271 Dufour Piotr. Katalog ksiąg y komedyi znaydujących się u p. Dufour, kons. nadw. drukarza J. K. Mości y Rzeczyp., dyrektora drukarni korp. kadetow. Warszawa, 1784.
198667 (Sułkowski Antoni). Relatio Rm̄i Nuncii Apestolici apud Regem Poloniae ad Sacram Congregatonem Concilii. (Na końcu tekstu:) Varsaviae, die 31 Maii 1783... Humillimus Addictm̄us, et Obseqm̄us Servus J. A Archiep. Caledoniae N. A. {Warszawa, 1783}
175496 Pieśni. {Pieśni} moralne. W. K. S. P. Warszawa, 1783.
222938 (Wodziński Gabriel, bp). Oda na oktawę festynu urodzin J. W. Jmci Xiędza Gabriela Wodzińskiego, Biskupa Smoleńskiego Kawalera Orderu Orła Białego napisana. Warszawa, 1783,
59328 Bohusz Ksawery Michał (1746 † 4 kwiet. 1820). Memoryał W. J. X. Bohusza Proboszcza Jaźnieńskiego do JWW. Delegatów na wysłuchanie rachunków kommissyi skarbu litewskiego. (Warszawa, 1782).
48379 Avis. Avis divers. Warszawa, 1782.
148253 Ładowski Maciej Marcyan († 1688). Inwentarz praw, statutów, konstytucyi ... przez X. Teodora Wagę przedrukowany. Warszawa, 1782
183864 Quaestiones. Quaestiones Juridicae publico Examini Expositae ex Prolegomenis. (Na końcu:) in Seminario Varsaviensi Crucis Congreg. Missionis a 1781. Die Februarii. {Warszawa, 1781}
17018 Zbior konstytucyi. Zbior konstytucyi Koronnych od r. 1764 dnia 7 Marca do r. 1780 dnia 2 Października (Warszawa, 1781)
17106 Zbior praw. Zbior Praw Koronnych y Rezolucyi Rady Nieustaiącey tyczących się Jurysdykcyi Sądów J.K.Mci. Zadwor: Koron: (Warszawa, 1781)
43734 Abrégé. Abrégé de toutes les sciences à l'usage des enfans de deux sexes pour servir de suite au Livre des enfans, en François et en Polonois, seconde edition. Varsovie, Mich. Gröll, 1773. Krótkie zebranie wszystkich nauk ku pożytkowi młodzi oboiey płci. Edycya poprawiona i powiększona. Warszawa, 1781.
47405 Arytmetyka. Arytmetyka praktyczna z tablicami do układania regestrów. Warszawa, 1780.
21928 Zamiana. Zamiana gruntów Mokotowskich projekt na sejm. Warszawa, 1780.
17080 Zbior papierów. Zbior Papierow z strony (Karola Julius) przeciwko Franciszkowi d'Abocourt w Sądzie Naywyższym Seymowym (Warszawa, 1779)
145661 Krasicki Ignacy Biskup (1735 † 1801). {Satyry} Warszawa, 1779.
17115 Zbior praw. Zbior praw sądowych na mocy konstytucyi r. 1776 przez Andrzeja Zamoyskiego ex kanclerza ułożony i na Seym r. 1778. podany (Warszawa, 1778)
227920 Szybiński Dominik Gabriel. Atlas dziecinny. Warszawa, 1778,
186801 Respons. {Respons} z Warszawy żalącemu się obywatelowi na drogość y nieregularność poczt kraiowych. (Warszawa, 1777).
132382 Informacya. {Informacya} o weryfikacyi regestrów dla Ich Mość panów applikantow w generalney kontraregestracyi Skarbu koronnego napisana. Warszawa, 1777.
176937 (Podhorodeński Ludwik). Deklaracya nadgrody zasług W. Podhorodeńskiemu Kasztelanowi Czernichowskiemu. (Warszawa, 1776).
47404 Arytmetyka. Arytmetyka o rachunkach z tabellami do układania regestrów. Warszawa, 1776.
58092 Bierzyński Onufry. Mowa J. W. Bierzyńskiego kasztelana żytomirskiego na sessyi sejmowej dnia 2 października 1776 r. miana. Warszawa, 1776.
138834 Kaposztas Jędrzej {Kapostas Andrzej} i Moratowicz Andrzej. Nayiasnieyszy krolu. Panie Nasz miłościwy. Nay. Rzptey skonfederowane stany! {Warszawa, 1775}
132602 Instruktarz. {Instruktarz} mostowego Warszawskiego z prawa r. 1775, dla wiadomości publiczney za rozkazem Komissyi Skarbu koron. wydrukowany w Warszawie d. 28 listopada 1775. (Podp. Roch z Głogowy Kosowski P. N. K.). {Warszawa, 1775}
22207 Zänker (Der). Der Zänker. Lustspiel in drei Aufzügen. (Warszawa, 1775).
17176 Zbior wiadomości. Zbior krótki wiadomości potrzebnych kawalerowi maltańskiemu (Warszawa, 1775)
206442 Uniwersał. {Uniwersał} do obywatelów woiewodztw Poznańskiego, Kaliskiego y Gnieźnieńskiego, tudzież do Wdztw Brzeskiego, Kujawskiego y Inowrocławskiego nad rzeką Notecią, possessye swoie maiących nie mniey do obywatelow Wdztwa Płockiego y ziemi Dobryńskiey. Warszawa, 1775.