Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
220255 Krzysztofowicz Ignacy.
220254 Krzycka Weronika.
220252 (Krzemieniec). Przełożenie interessu W. i Ur. Xiążąt Sanguszków przeszłego y teraźnieyszego starostow y woyta krzemienieckich z miastem J. K. Mci Krzemieńcem. B. m. b. r. (ok. 1780),
220251 Kryszkowski Ławrentij.
220250 Kruszyński Tomasz Leon. Palma Victoriae Ex Quadriennali Cursus Theologici Labore In Arena Literaria Feliciter Reportata Venerando Nomini Perillustris Reverendissimi Domini Domini Cantii Stanislai Donatiani Dobrzanski Sacrae Theologiae Doctoris Canonicorum Regularium Lateranensium Per Minorem Poloniam, Magnum Ducatum Lituaniae, Russiam Et Galliciam Nunc Feliciter Regnantis Praepositi Generalis Perpetui A Studio Sui Ordinis Theologico In Canonia Antecollensi Sanctorum Petri Et Pauli Apostolorum Ad Vilnam Cursum Theologicum Terminante In Vim Grati Animi Pro Acceptis Beneficiis, Perennis Memoriae Pro Gratiosissimo Concursu Debitae Venerationis Pro Paterna Benevolentia In Publica Disputatione Cum Profundissimo Cultu Subjecta. Vilnae Typis S. R. M. & Reipublicae PP. Scholar. Piar. Anno D. 1775,
220249 Kruszewski Jakub. Memoryał z przyłączeniem Genealogii Nominis Waleviani przez Urodzonego Jakoba Kruszewskiego Skarbnika Łęczyckiego z Petronelli Walewskiey idącego Nayiasnieyszemu Krolowi JMci Panu Naszemu Miłosciwemu y Stanom Rzeczy-Pospolitey Podany. Die [...] Mensis [...] Varsaviae Anno Dni 1774. B. m. b. r. (1774),
220248 Krupowicz Stanisław.
220247 Krupiński Jędrzej. [Tablice anatomiczne]. [Lwów, 1783/1784],
220246 Krumhausen Lucretia (Krumbhusen).
220245 Krumhausen Joachim.
220244 Krumhausen Hermann (II).
220243 Krumhausen Hermann, syn Joachima (zm. 1644).
220242 Krumhausen Gabriel (1614-1685).
220241 Krumhausen Florentina.
220240 Krumhausen Elisabeth z domu Ferber (zm. 1655).
220239 Krumhausen Constantia z domu Falck.
220238 Krumbhusen Lucretia.
220237 Krumbhausen Hermann.
220236 Krukenberg Georg (zm. 1651).
220235 Krueger Peter (Crüger, zm. 1639).
220234 Krueger Pankraz.
220233 Krueger Maria.
220232 Krueger Heinrich.
220231 Krueger Anna Rosina.
220230 Krueger Anna z domu von der Linde.
220229 Krueger Anna.
220228 (Kroże). Informatio historica et juridica de bonis collegij Crozensis Societatis Jesu, dictis Gietowtyszki, Miłżowiany, et Zyrniany. B. m. b. r. (po 1649),
220227 Krotoszyński Tomasz Aleksander. Polska Pogoda Po Trziletniei Burzi, Albo Muzy Helikonskie z Tryumphem Na sławne zwycięstwo, Naiasnieyszego, y niezwycięzonego, Jana Kazimerza Krola Polskiego y Szwedzkiego: Nad hardemi Rebellizantami, pod Beresteczkiem: tudziez y nad grubem, Scythow narodem, na glowę [sic] porazonym. Przez mię Thomasza Alexandra Krotoszynskiego, krotko napisana. Roku Panskiego 1651. B. m.,
220226 (Krotoszyn). Wzgląd Na Pogorzałe Miasto Krotoszyn. B. m. b. r. (1774),
220225 Krotoski Jakub.