Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
225259 Jałmużna.
225258 Jakubowicz Owsiej (Jeszaja).
225257 Jakub II.
225256 Jakub I.
225255 Jakub, patriarcha.
225254 Jakobejus Krzysztof.
225253 Jakob Anna Katharina.
225252 (Jagminowie). Sprawa WWJPP: Kaietana i Domicelli Jagminow Porucznikow Xstwa Zmuckiego [sic] z JWJPPmi Marianną z Markowskich matką, Janem Synem, Jozefą Curką [sic] Butlerami, Starosciną, i Staroscicami Prenskiemi. B. m. i r. (1798),
225251 Jagminowa Domicella.
225250 Jagmin Kajetan.
225249 Jaenichius Piotr (Jaenichen Peter). Ξωτηρια [sic] Soteria Gymnasii Thoruniensis Nomine Ob Divinitus Iterum Depulsam Pestilentiae Plagam Deo T. O. M. Actu Eucharistico, D. XXX. April. A. M DCCXI, Hor. VIII. Matutina In Auditorio Maiore A Quibusdam Iuvenibus Studiosis Perorantibus, Persolvenda, Indicunt, Actus Moderator, Petrus Iaenichius, Gymn. Rect. Iuxta Ac Professores et Visitatores. Thorunii, Impressit Joannes Nicolai, Nob. Senat. et Gymn. Typographus, (1711),
225248 Jadwiga Śląska św.
225247 Jadwiga Jagiellonka.
225246 Jacobaeus Christophorus (Jakobejus Krzysztof?).
225245 Jackowski Stefan. Symbolum Apostolico-Theologicum In Sexdecim distributum Articulos, in quibus selectiores Universae Theologiae Polemicae, & Scholasticae Quaestiones continentur, Quod Honori ac Venerationi Divi Cajetani Thienaei Clericorum Regularium Fundatoris Ac Patriarchae D. D. D. R. Stephanus Iackowski Alumnus Ruthenus Collegij Pontificij Sub directione A. R. P. Caietani Mariae Cottone C. R. Panormitani Missionarii Apostolici in Regno Poloniae, nec non actualis S. Theologiae Professoris in eodem Collegio Pontificio. Anno Domini 1722. Mense [...] die [...]. Leopoli in Russia Typis Confraternitatis SSS. Trinitatis, (1722),
225244 (Jackowski Michał). Wykład pretensyi JP. Michała Jackowskiego do Maiątku zeszłego JOX. Imci Ignacego Massalskiego Biskupa Wileń: i sukcessorów onego JWW. Wincentego i Apolonii z Xiążąt Massalskich Potockich [...] regulowaney. B. m. i r. (Wilno?, przed 1801),
225243 Jachmann Johann Gottlieb. *De eo, quod Scholarum celebritatem imminuit, disquirit; Viro Praenobilissimo, Clarissimo, Doctissimoque, Ernesto Gottlieb Schroetero, Bregensi Silesio, Munus Rectoris Scholae, quae Bojanowae floret, nuper ipsi demandatum, Amicorum quorundam Vratislaviensium nomine gratulaturus M. Johannes Gottlieb Jachmannus, Gymnas. Magdal. Vratisl. Prof. voc. Wratislaviae stanno Grassiano, (1755?),
225242 Jabłońska Katarzyna.
225241 Jabłońska Anna.
225240 Jabłonowska Dorota.
225239 Jabłonowska Anna. Ustawy powszechne dla dobr moich rządców. Siemiatycze, w drukarni pokoiowey, 1784,
225238 Jabłonowska Anna. Die Einrichtung der Wirtschaft fuer die Güter Ihro Durchlaut der Fuerstin Jablonowska, Woywodin von Bracław. Danzig, 1777.
225237 J. B....n (krypt.).
225236 (Hylzen Józef Jerzy). Wyłożenie krzywd y ucisków przez J. W. Hilzena Woiewodę Mścisławskiego, względem powszechności, y względem osobistego W. J. Pana [Antoniego] Kwinty pisarza ziems: Brasławskiego przeszladowania dokonanych. B. m. i r. (1774),
225235 Hylzen Jan August. Mowa Jaśnie Wielmożnego Jmći Pana Jana Hylzena kasztelana Inflantskiego, miana przy konkluzyi Głownego Trybunału W. X. L. na kadencyi Wileńskiey. [Zarazem:] Mowa tegoż Jego-Mśći miana przy konkluzyi Głownego Trybunału W. X. Lit. na kadencyi mińskiey roku 1750. B. m. i r. (Wilno, Druk. Akademicka Jezuitów, 1750),
225234 Hydrostatica.
225233 Hyacinthus.
225232 Hüttfeldtt Georgius.
225231 Hutorowiczowie.
225230 Hutorowicz Tadeusz.