Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania: