Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
90542 Figken Benedykt, Gdańszczanin. Historia Fanaticorum. Dantisci 1664.
90544 Figlacki.
90545 *Figliki.
90548 Figueroa. R. P. D. Gigueroa {?} Gnesnen. Decimarum pro Illmis DD. Josepho Kobierzycki, Nicolao Bilski, Paulo Suckecki, aliisque possesoribus in Parochia Druszbicen. contra Rev. D. Philippum Biezynski Parochum Druszbicen... Gg... Facti 9. Romae typis Bernabo 1755.
90549 Figueroa. {R. P. D. Gigueroa Gnesnen. Decimarum pro Illmis DD. Josepho Kobierzycki, Nicolao Bilski, Paulo Suckecki, aliisque possesoribus in Parochia Druszbicen.} contra Rev. D. Philippum Biezynski Parochum Druszbicen. L. Memoriale pro nova Audientia... 29 (Romae) typis Bernabo 1755.
90550 Figueroa. {R. P. D. Gigueroa Gnesnen. Decimarum pro Illmis DD. Josepho Kobierzycki, Nicolao Bilski, Paulo Suckecki, aliisque possesoribus in Parochia Druszbicen.} contra Rev. D. Philippum Biezynski Parochum Druszbicen... Gg. Responsio cum summario in calce... 11... Romae typis Bernabò 1755.
90551 Figueroa. R. P. D. Figueroa Cracovien. Decimarum. Pro Alma Accademia, &. Universitate Cracoviensi. Contra Ven. Monasterium Clarae Tumbae, seù Mogillae Ord. Cisterien. ejusque Rev. P. Priorem, et Monacos, nec non Cmethones, Incolas et Colonos Villae Glevviec. Facti. {b. m. b. r.}
90552 Figueroa. {R. P. D. Figueroa Cracovien. Decimarum...} Pro Rm̄o Abbate et Monachis Ven. Monasterii Clarae Tumbae Ord. Cistercien. Contra Almam Accademiam Studiorum Civitatis Cracoviae. G. Facti... 23... (Romae) Typis Bernabò 1756.
90553 Figueroa. {R. P. D. Figueroa Cracovien. Decimarum...} Pro Rm̄o Abbate et Monachis Ven. Monasterii Clarae Tumbae Ord. Cistercien. G. Summarium... 23... (Romae) Typis Bernabo 1756.
90554 Figueroa. Pro Alma Academia, et Universitate Cracoviensi. Contra Ven. Monasterium Clarae Tumbae seù Mogillae Ord. Cistercien. eiusqu. Rev. P. Priorem et Monacos nec non Cmethones, Incolas, et Colonos Villae Glevviec. Responsio. {b. m. b. r.}
90555 Figueroa. {Pro Alma Academia, et Universitate Cracoviensi...} Pro Adm. R. Priore, et Monachis Ven. Monasterii Clarae Tumbae Ord. Cistercien. et litis &c. Contra Almam Academiam Studiorum Civitatis Cracoviae... G... Responsio... 25... (Romae) Typis Bernabò 1756.
90556 Figueroa. Pro Alma Accademia et Universitate Cracoviensi. Contra Ven. Monasterium Clarae Tumbae seu Mogillae Ord. Cistercien. ejusque R. P. Priorem, et Monacos nec non Cmethones, Incolas et Colonos Villae Glevviec. F. Memoriale pro nova Audientia cum novo Summario... 20... (Romae) Typis Bernabo.
90557 Figueroa. Pro Alma Accademia, et Universitate Cracoviensi G. Summarium... 20. (Romae) Typis Bernabò 1756.
90546 Figulinus Carmelus. Theoremata theologica de obiecto formali fidei... per Carmelum Figulinum Leopoliensem ad disputandum proposita sub auspiciis P. Sigismundi Gdowski S. T. Magistri. Zamoscii 1623.
90547 Figura revolutionis.
90558 Figuris. De Figuris grammat.
90559 Figury. Figury y Modlitwy o vmęcżeniu PAná nászego Iezu Kristá, ktore wszelki cżłowiek chrześćiáński, przed ocżymá ma mieć, ku rospámiętywániu dobrodzieystwá iego naświętszego, ktore nam wszystkim racżył vcżynic przez swe z Náświętsżey Pánny národzenie, y ná krzyżu przez dosyć vcżynienie. (Na końcu:) Drukowano w Krákowie, v Matheuszá Siebeneycherá Roku 1575.
90560 Fihauser Jan. Piis manibus incomparabilis Herois Andreae Czarnecki Burgravii Arcis Crac: Cubicularii Regii ex Antiquissima et Illma Comitum Germaniae de Lainigen familia...... Cracoviae, 1649.
90561 Fihauser Konrad. Disputatio philosophica. De rerum causis in catholica et florenti Academia Dilingana, die xiij. Junii proposita Praeside Michaele Rennez Soc. Jes. Philosophiae Prof. ordinario respondente post confectum Philosophiae Curriculum, Conrado Fihauser Cracoviensi Polono, Congregationis B. Virg. Annunciatae Sodali. Anno à Christo nato 1590. Dilingae. Excudebat Joannes Mayer.
90562 Fihauser Martinus.
90458 Fijałkowski [nie: Fiałkowski]
90563 Fijałkowski Józef Tadeusz.
90564 Fikary Swiatogorec. Wiertograd duszewnyj, siriec sobranie i soczinenie molitw ispowiedatelnych i błagodarstwiejnych błażennyja pamiati inokom Fikareju Swiatogorcem. Tisnieniem że tipografskim nynie perwie napeczatasia w typografii monastira obszczezitelnaho Bratskaho Wilenskaho, pri cerkwi soczestwija preswiataho i ziwotworiaszczaho Ducha, lieta ot sozdanija mira 7128 a ot po ploti Rożestwa Christowa Boga i Spasa naszeho Is. Christa 1620.
90565 Fikler Johann Baptista von Weyl.
90566 Filadelf Ptolomeus.
218392 Filalet Christofor.
90567 Filalet Chrystophus.
90568 Filaleta Carpophorus.
90569 Filangieri Kajetan (1752 † 1788). Nauka prawodawctwa przez kawalera Kajetana Filangieri napisana po włosku Tłumaczenie Wincentego Rocha Karczewskiego. w Warszawie w drukarni Piotra Dufoura konsyliarza I. K. Mci Dyrek: Drukarni korp: kad: kosztem i nakładem Tłumacza. M.DCC.XCI. (1791). M.DCC.XIII (1793).
90570 Filantropi.