Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
220422 Lengnich Gottfried (Godofredus). Die Schicksale der Polnischen Dissidenten... 1768-1770;
220421 Lengnich Gottfried (Godofredus). Famosi Banciruptoris Godohilfi Wernick Consilia Et Facinora Contra Civitatem Gedanensem 1761. B. m. b. r. (Gdańsk, 1761),
220420 Lenczowski Jan Kanty.
220419 (Łempicki Jan Junosza). Żądanie Urodzonego Łempickiego Starosty Rożańskiego. B. m. b. r. (1775?),
220418 Lembka Wawrzyniec (Lembke).
220417 Lembka Wawrzyniec (Lembke). De Pulsibus Theoremata. Concessu et authoritate Amplissimi Medicorum ordinis, in inclyta Basileensi Academia: Praeside Cl. Viro Dn. Iohan. Nicolao Stupano Philosopho et Medico Doctore ac Professore Excellentiss. Medic. item Decano Spectatiss. Publicae Ac Amicae Collationis ergò proponit, Laurentius Lembke Lubl. Polonus. Ad d. [wpisane ręcznie: 27] Februarij, horam locumq[ue] consuetum. Basileae, Typis Conradi Waldkirchii. cIɔ Iɔ xcvIII (1598),
220416 Lembka Marcin. Theses De Vulneribus Quas Consensu et Autoritate Gratiosissimi Senatus Asclepiadej in celeberrima Academia Basiliensi. Praeside Clarissimo atq[ue] Doctissimo Viro Dno. Ioan. Nicolao Stupano Med. D. Professore ord. & eiusdem Facul. Decano Spectab. Menstruj Exercitij Causa Publicè tueri conabitur, Martinus Lembka Polonus. Ad [wpisane ręcznie: 12] Marti[i] Anni. [wpisane ręcznie: M. DC. IV.]. Basileae, Typis Iohannis Schroeteri, (1604),
220415 Lembka Marcin. Thematha Cheirurgica De Fracturis in Genere. Menstrui exercij gratia discutienda proponit et pro suo posse et nosse tueri conabitur Martinus Lembka Polonus. Ad diem [wpisane ręcznie: 20] Augusti In aula Medica hora consueta. Basileae Typis Iohannis Schroeteri M. DC. IIII (1604),
220414 Lembka Jerzy (Georgius).
220413 Lembka Jan.
220412 Lelkiewicz. Positiones ex philosophia... Lelkiewicz, Chruszczowski... etc. Leopoli 1781,
220411 Lekarstwa końskie.
220410 Lekarstwa. Lekarstwa domowe dla poratowania zdrowia ludzkiego w chorobach y nagłych przypadkach. Z nowego zielnika zebráne y dla mnieyszego kosztu ludzkiego nowo wydane. Przydano iako czynić oleyki, wodki, maści, soki, lekarstwa końskie, kąpieli białogłowskiey płci należące. Kraków, {druk. W. Siekielowicza}, 1661,
220409 Leiturgiarion. Leiturgiarion ili Służebnik... Wilno, 1773;
220408 Leissner Samuel Gottfried. Wymuszona Odpowiedź Samuela Godofreda Leissnera Nadwor. Je: Kr. Mosc. Konsyliarza Zbora [sic] Ewangelickiego Reformowanego w Lesznie Presbytera. Na wydane przez D. Abrahama Emanuela Wolffa Przy Tymże Zborze Bywszego Presbytera Pismo - Pod Tytułem: Usprawiedliwienie Względem Dwuletniey Administracyi, Uzbieranych Za Granicą Pieniędzy, Dla Zborow Ewangelickich Reformowanych w Wielkiey Polszcze. B. m. b. r. (1778).
220407 Leissner Samuel Gottfried. Abgenoethigte Antwort des Koenigl. Pohl. Hofraths und des Evangelisch-Reformirten Presbyterii zu Lissa in Gross-Pohlen Mitgliedes Herrn Samuel Gottfried Leissners auf die wider ihn von dem Koenigl. Pohl. und der Durchl. Republique Armée bestalten General-Stabs-Medico Herrn Abraham Emanuel Wolff in Dessen im Druck herausgegebenen Rechtfertigung wegen verwalteter Collecten-Gelder der Evangelisch-Reformirten Kirchen in Gross Pohlen zu unrecht ausgestreuten Anschuldigungen. Im August 1778. B. m.,
220406 Leisnitz Gabriel (zm. 1651).
220405 Leisnitz Elisabeth primo voto Schumann.
220404 Leich-Tuch.
220403 Leichsermon (Leichensermon).
220402 Leichpredigt (Leichenpredigt).
220401 Leichgesang.
220400 Leichbestattung.
220399 Leibnitz Gottfried Wilhelm.
220398 Lehrsätze.
220397 Lehmann Abel, pastor.
220396 *Legatio. (Iaponiorum Regum; 1585)
220395 Legaczyński Piotr Sieratowicz. Encaenia Wielonensis Ecclesiae Sub Auspiciis Aquilae Radivilianae Celebrata. Et Illustrissimo Domino D. Stanislao Alberto Radivilo S. R. I. P. Duci in Olyka & Nieswiesz M. D. L. Supremo Cancellario etc. etc. etc. Per R. D. Petrum Legaczynski Sieratowicz Parochum Wielonensem. Anno Domini M. DC. XLIV. Mense Ianuario [...] Die. Oblata & Dedicata. B. m. b. r. (1644),
220394 Lędzianowski Tomasz. Manubiae Literati Honoris, IV. VV. DD. Primae Laureae Candidatis, Divina Palladis Manu, Circa solennem primi in Artibus et Phil: Gradûs collatione[m] Donatae. Et Per Thomam Ledzianowski eiusdem Laureae Candidatum In templo Zamoscani Apollinis Appensae: Anno D[omi]ni M. DC LXXX IV. Die 12 Februarij. Zamoscii: Typis Academicis Imprimebat Ioannes Iarmużewski, (1684),
220393 Ledóchowski Stefan {Ledochowski Stefan}. Votum Admodum Rndo et Magnifico Domino D. Andreae Klopocki [Kłopocki] Philosophiae Doctori Canonico Zamoscensi, Praeposito Tarnogrodensi. S. R. M. Secretario. Et in Academiâ Moralis Philosophiae Ordinario Professori. Dum In Rectorem eiusdem Acad. Zamosc. Anno M. DC. XXXVII Maij xxjx publicè renunciaretur. à Stephano Ledochowski Stud. Phil. Honoris & observantiae debitae ergô Oblatum. [Zamosci] Ex Typographiâ Academicâ, (1637),