Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
90271 Felkerzamb Adam (Felkierzamb). Mowa Jaśnie Wielmożnego Pana Szambelana J. K. Mci Kawalera Orderu S. Stanisława Posła na Seym teraznieyszy i razem delegowanego do J. O. Xiążęcia Prymasa od Obywatelów Xięstwa Wodztwa Inflantskiego, miana dnia 11. Października R. 1786. (Na końcu:) w Drukarni Piotra Dufour Konsyliarza Nadwornego J. K. Mci, Dyrektora drukarni korpusu kadetéw, i uprzywileiowanego na Awizki czyli Doniesienia tygodniowe {b. r. 1786}.
90272 Felkerzamb Adam (Felkierzamb).
90273 Felkerzamb Jan (Felkierzamb).
90274 Felkier Eudoxius.
90275 Felkier Wiktor X. Reformat. Struktura w kontr śmierci ná ostatnią dezolacyą przeświętnego domu następuiącey przez odsiecz herbownego topora od Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Aleksandra na Czyzowie Zaklika Czyzowskiego kasztelana Połanieckiego. Na fundamencie cnót chrześciańskich w niebieskiey krainie zbudowana przy pogrzebowym akcie kaznodzieyskim stylem w kościele Sandomirskim OO. Reformatów abrysowana przez X.Wiktora prowincyi Małopolskiey reformata, filozofii lektora dnia 22. Czerwca roku 1762. Zá pozwoleniem Starszych ná widok publiczny podana. w Sandomierzu. w drukarni J. K. M. Societatis Jesu R. P. 1763.
90969 Felkierzamb Antoni [nie: Folkierzamb Antoni].
90030 Felkierzambowie [nie: Falkierzambowie].
90276 Felle Wilhelm Dominikan († 1710). Le Bouquet polonais, ou remarques universelles tirées des plus grand hommes del'antiquitè et dediées á Son Altesse Electorale Monseigneur le Duc de Saxe par le très R. P. F. Guillaume Felle, Docteur Dominicain et Aumonier de Jean III. Tres puissant Roy de Pologne. à Dansic. chez David Frederic Rhet, 1685.
90277 Felle Wilhelm Dominikan († 1710). Fel Jesuiticum Seu Ad literam Patris Piekarski Jesuitae, Responsum Fratris Guilielmi Felle, Ord. Praed: Minimi Reverendissimo Patri Joanni Paulo Oliva, Societatis Jesu Generali Meritissimo Directum, cum auctoritatibus Summarii Constitutionum Societa tis Jesu anno 1604. Lugduni cum Regalis impressi. Anno M.DC.LXXVI. (1676).
90278 Felle Wilhelm Dominikan († 1710). Juxta solam Scripturam Catholicae Doctrinae et Calvinisticae collatio: Ad Britanicam Majestatem Jacobi II. dedicata per T. Guillelmum Felle, Dominicanum S. Th. Doctorem, ac Serenissimi Joannis III. Poloniarum Regis Elleemosynarium. A Comparison between the Catholic and Calvinistical Doctrin. According to Scripturae Only. Dedicated To His Majesty of Great Britain James II by F. Wiliam Felle, a Dominican, Doctor in Divinity, and Almoner to the most serene John III King of Poland. London, printed anno d. 1688.
90279 Felle Wilhelm Dominikan († 1710). Lapis Theologorum seu quaestio resolutissima de praemotione physica contra Jesuitas animi candore, morumque integritate per orbem commendatissimos, et contra Calvinum Castitatis charactere in patria famosissimum. Authore admodum R. P. F. Guillielmo Felle Dominicano S. Th. Doctore ac Potentiss. Joannis III. Poloniarum Regis Eleemosynario. A. M.DC.LXXVII. (1677).
90280 Felle Wilhelm Dominikan († 1710). Quaestiones Curiosae. Zamosciae. 1699.
90281 Felle Wilhelm Dominikan († 1710).
90282 Feller Franciszek Ksawery S. J. (1735 † 23 Maja 1809). Katechizm Filozoficzny czyli Zbiór dowodów służących na obronę Wiary Chrześciańskiey przeciwko nieprzyjaciołom jey. Dzieło pożyteczne dla tych, którzy chcą uniknąć zarazy od niedowiarków teraźnieyszych, a mianowicie dla Duchownych, którym z obowiązku należy drogi skład Wiary S. w całości dochować. W języku francuzkim napisane przez X. Flexier de Reval tłumaczone przez X. Th. Waluszewicza Filoz. Dokt. Plebana Poszwitińskiego. Tom I. II. w Wilnie w Druk. Królew. przy Akad. 1784.
218348 Feller Joachim. Zu der vollkommenen Rose des preisswürdigen Frauen-Zimmers in Danzig, Marie Salome Kühn wollte dem H. Johann Dornfelden gratuliren... Joachim Feller, von Zwieckau. Leipzig, 1689,
90284 Fellgiebel Baltazar i Cimerman Tomasz. Epithalamia in honorem nuptiarum generosi D. D. Joannis Polanovii de Polanovice sponsi et Generosis. Lectissimaeque Virginis Annae Starzickae Sponsae scripta ab amicis. {Paniowce} Impressa per L. Małachiowicz. T. M. D. J. P. [Typogr. Magnifici Dom. Joannis Potocii] A. 1608 Non. Junii.
90283 Fellgiebel Baltazar. Poemation De Insignibus Vetustae Nobilitatis Familiae Schachmannorum, Et Felicitate Reipub. Viro Ampliss. et Prudentiss. Dn. Bartholomaeo Schachmanno Regiae Civitatis Gedanensis Senatori Digniss. Sacrum. Exeusum Dantisci a Jacobo Rhodo. A. S. M.D.VIC. (1594).
90285 Fellgiebel Baltazar.
90297 Felstinensis (Fulstinensis) Szymon.
90286 Felstinensis Sebastian (z Felsztyna), proboszcz w Sanoku († po r. 1545). Directiones musicae, ad cathedralis ecclesiae premisliensis vsvm. Magnifico domino d. Nicolao Herborto a Felstin, castellano premisliensi domino ac patrono suo benignissimo, gratitudinis causa oblata; per venerabilem D. Sebastianum Felstinensem artium liberalium baccalarium ac Sanocen. ecclesiae parochialis rectorem. Excudebat Hieronymus Vietor, regius chalcographus. Cracoviae. Anno MDXLIII (1543).
90287 Felstinensis Sebastian (z Felsztyna), proboszcz w Sanoku († po r. 1545). Aliquot hymni ecclesiastici. Vario melodiarum genere editi, per dominum Sebastianum Felstinensem, artium baccalarium. Cracoviae apud Hieronymum Vietorem. Anno domini MDXXII (1522).
90288 Felstinensis Sebastian (z Felsztyna), proboszcz w Sanoku († po r. 1545). Modus regulariter accentuandi lectiones matutinales; prophetias necno epistolas et evangelia. (Na końcu:) Impressum Cracouię, in edibus domini Ioannis Haller. Anno Christi M.D.XVIII (1518).
90289 Felstinensis Sebastian (z Felsztyna), proboszcz w Sanoku († po r. 1545). {Modus regulariter accentuandi lectiones matutinales; prophetias necno epistolas et evangelia}. (Na końcu:) Impressum Cracoviae, in aedibus Hieronymi Vietoris. Anno Domini millesimo quingētesimo vigesimo quinto (1525).
90290 Felstinensis Sebastian (z Felsztyna), proboszcz w Sanoku († po r. 1545). Opusculum musice mensuralis. [Niżej rycina przedstawiająca sześciu śpiewaków] (Na końcu:) Finis utriusqu. musice tam horalis q. etiā mensuralis, que ad imprimendū data est per Sebastianū de Felstin arciū baccalariū. B. w. m. i dr. {Kraków, Jan Haller, 1517}
90291 Felstinensis Sebastian (z Felsztyna), proboszcz w Sanoku († po r. 1545). Opusculum utriusque musicae, tam choralis quam etiam mensuralis. Compilatum per Sebastianum de Felstin artium liberalium baccalarium. Cracoviae in officina Floriani Unglerii. Anno a Christo nato MDXIX (1519).
90292 Felstinensis Sebastian (z Felsztyna), proboszcz w Sanoku († po r. 1545). Opusculum musice compilatum nouiter per dnum Sebastianũ presbiterũ de Felstin, Pro institutione adolescentũ in cantu simplici seu Gregoriano. [Pod tem drzeworyt przedstawia nauczyciela trzymającego nuty i śpiewającego wraz z pięcioma innymi, co także śpiewają]. (U dołu dwa wiersze łacińskie:) Qui ducis vultus, et non legis ista libenter Omnibus invideas, liuide nemo tibi. (Na końcu w drzeworycie pogoń Litwy i pod tym:) Finit musica Coralis domini Sebastiani presbiteri de Felstin, arcium liberaliu Baccalarij. Bez roku i miejsca druku {Kraków, Jan Haller, 1517}.
90293 Felstinensis Sebastian (z Felsztyna), proboszcz w Sanoku († po r. 1545). Opusculū Musices nouiter Cōgestū per honorādū Sebastianū Felstineñ, Arciū Baccalariū pro institutiōe adolescentū in cantu simplici seu Gregoriano. [Pod tem drzeworyt przedstawia sześciu śpiewaków i jeden z nich trzyma nuty]. (Poniżej:) Ad lectorem hexastichon: Musica si cordi fuerit, tibi candide lector Quae mentes hominū flectere sola potest Qua tigres lenisse ferunt, rapidosq. leones Orphaea cui mater Calliopeia fuit Qua mouisse aiūt duros amphiona cautes Hunc ne peniteat te relegisse librū. B. w. m. i r. {b. m. b. r.}
90294 Felstinensis Sebastian (z Felsztyna), proboszcz w Sanoku († po r. 1545). Opusculum musices. nouiter congestum per honorandum Sebastianum Felstinen. artiū baccalariū pro institutione adolescentum in cantu simplici, seu gregoriano. Addita est Musica figuratiua Martino Cromero Beczensi avtore. Ad Lectorem Hexastichon: Musica si fuerit, tibi candice lector Quae mentes hominum flectere sola potest qua tigres... etc. [Poniżej rycina niewiasty wąchającej kwiatek]. (Na końcu:) Impressum Cracouiae per Hieronymum Vietorem. Anno domini MDXXXIIII. (1534).
90295 Felstinensis Sebastian (z Felsztyna), proboszcz w Sanoku († po r. 1545).
90296 Felstinensis Sebastianus II Proboszcz w Samborze († po r. 1592).