Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
196062 Siruć Bernard (Syruć), ks. Sch. P. (1731 † 1784). Collectanea e probatis Latinae Linguae scriptoribus ad usum Scholasticae iuventutis. Pars prima pro infima et media Classe Gramatices. Vilnae apud PP. Schol. Piar. 1761.
196063 Siruć Bernard (Syruć), ks. Sch. P. (1731 † 1784). {Collectanea e probatis Latinae Linguae scriptoribus ad usum Scholasticae iuventutis…} Ed. secunda. 1773.
196064 Siruć Bernard (Syruć), ks. Sch. P. (1731 † 1784). {Collectanea e probatis Latinae Linguae scriptoribus ad usum Scholasticae iuventutis…} Editio tertia. a. 1775.
196065 Siruć Bernard (Syruć), ks. Sch. P. (1731 † 1784). Stary Galateusz czyli powszechne przestrogi obyczayności z dawnego łacińskiego exemplarza wytłomaczone przez X. Bernarda Syrucia Scholar. Piar. w Wilnie w Drukarni J. K. M. y Rzeczypospolitey XX. Scholarum Piarum Roku 1772.
196066 Siruć Bernard (Syruć), ks. Sch. P. (1731 † 1784). {Stary Galateusz czyli powszechne przestrogi obyczayności z dawnego łacińskiego exemplarza wytłomaczone przez X. Bernarda Syrucia Scholar. Piar.} Wilno 1777.
196067 Siruć Bernard (Syruć), ks. Sch. P. (1731 † 1784). O Naśladowaniu Nayświętszey Panny Maryi, przekład z łacińskiego Bernarda Sirucia. Wilno {b. r. 1775?}.
196068 Siruć Bernard (Syruć), ks. Sch. P. (1731 † 1784). Nauka dobrego pisania w języku polskim z niektoremi przestrogami co do mowienia dla tych ktorzy się w szkołach nie uczyli. w Wilnie w Drukarni J. K. M. y Rzeczypospolitey XX. Scholarum Piarum R. 1769.
196069 Siruć Bernard (Syruć), ks. Sch. P. (1731 † 1784). Propositiones ex analysi infinitorum selectas publice demonstrat Bernardus Siruć a. S. Hycintho in Collegio novo Scholarum Piarum theologiae, et Matheseos auditor themate cum nemine communicato. Romae ex typographia Joan: Zempiel 1755.
196070 Siruć Bernard (Syruć), ks. Sch. P. (1731 † 1784). Selectae Propositiones Mathematicae Vilnae 1759.
196071 Siruć Bernard (Syruć), ks. Sch. P. (1731 † 1784).
196078 Siruciowa Petronella z Wołodkiewiczów (Syruciowa).
196077 Siruciowa Ludwika z Boguszów.
196075 Siruc Marcin (Syruć). Żałoba po śmierci wysoce urodzonego Pana Jegomości Pana Marcina Zaleskiego Sędziego ziemskiego Upitskiego, żałosney pozostałey małzonce Jey Mci Pani Annie Wołmińskiey Starościance Upitskiey i Marcinowey Zaleskiey Sędzinie ziemskiey Upitskiey przez pokrewnego y uniżonego sługę Marcina Syrucia ofiarowana. Anno 1643. Mense Septemb. 15. die. {b. r. 1643}
196074 Siruc Ludwik (Syruć). Głos Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana... Posła wojewodztwa Smoleńskiego, porucznika kawaleryi narodowey brygady pierwszey W. Wielkiego Xięstwc Litewskiego, na seymie Grodzieńskim 1793 r. miesiąca Junii dnia 25 miany. {b. r. 1793}
196058 Sirmondus Joannes. Hymenaevs Regivs, Sive, De Ladislai IV. Poloniae, Sveciaeqve Regis, Et Lvdovicae Gonzagae, Mantvanae Principis Nuptiis, Silvae Duae. Lvtetiae Parisiorvm. Anno cIɔ.IɔCXLVI (1646).
196057 Sirisa.
196055 Sirinius Hieronim. Liber De Modo Acquirendae Divinae Gratiae, quomodo cognoscatur eius adeptio, ac in ea permansio, per capita ac gradus quosdam digestus. Autore D. Hieronymo Sirino, instituti D. Augustini Canonico Regulare. Per Matthiam Clodinivm, Sedis Apostolicae Protonotarium, ac Serenissimi Regis Poloniae Secretarium, ex idiomate Italico in Latinum summa cum accuratione versus: ac locis e scriptura sacra, vnde haec deprompta sunt, abundè illustratus. Cracoviae In Officina Typographica Lazari. Anno D. M.D.LXXXIII. (1583).
196056 Sirinius Hieronim. Wizerunk Łaski Bożey, iako dostąpiona y zachowana być może przez pewne części y stopnie, od Hieronyma Sirina zakonu ś. Augustina kanonika, włoskim językiem wypisany: a przez ks. Macieia Kłodzińskiego Proboszcza wileńskiego, Kanonika Krakowskiego na polski ięzyk przełożony, y mieyscami z Pisma Świętego wziętemi ozdobiony. Ku temuż przydane są Modlitwy, przez tegoż, nabożne, przed przyięciem y po przyięciu Naświętszego Sakramentu. W Krakowie z drukarni Łazarzowey Roku Pańskiego MDLXXXVII.
196054 Sirin Efrem. Efrema Sirina raznija pouczytelnyja słowa...
196053 Sirigatti Lorenzo. La pratica di prospettiva del Cavaliere Lorenzo Sirigatti al Sermo et Invittissimo Ladislao Sigismondo principe di Polonia e di Suezia. In Venetia 1625 Venetia nella stamperia di Pietro Miloco 1625.
196050 Siricius.
196051 Siricius Michael. Mosskowitischer Irr-Glaube, verdeutschet ausgegeben von Lüdert Kramern. Giessen 1662.
196052 Siricius Michael. Religio Moscovitica... in univers. Giessensi disput. per Michaelem Siricium Th. D. Pr. Giessae, 1661.
196049 Siri Vittorio. Il Mercurio, ovvero storia de' correnti tempi, stampato a Casale an. 1644—1647 (T. I—II). 1652.
196047 Sirenius Simon.
196048 Sirenium (Aglaope).
196046 Siren.
196045 Sirectus Antonius. Insigne formalitatum opus de mente doctoris subtilis. Viennae Pannoniae per Hieron. Vietorem 1517.
196044 Siradiensis Cyprjan (Siradius)
196043 Siradiensis (Siradius).