Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
164506 Żychlińska Elżbieta po mężu Sokołowska.
164505 Żychlińscy.
164503 Żychlinius.
164504 Żychlinius Alb.
164500 *Żychlin.
164487 Żychccy na Żychcach (Zychccy).
164485 Żybułtowski Narcyz od św. Floriana SP (Zybułtowski) (1676–1711). Notarius Divinus S. Thomas Aquinas, Praeclara Sanctae Scientiae et Doctae Sanctitatis Suae testimonia In Acta Immortalitatis Inscribens. Ex Oratorio Suggestu In Ecclesia Ordinis Praedicatorum Łoviciensi, Pro tali agnitus. Per M. Narcissum á S. Floriano Scholarum Piarum. Die 7. Martij Anno 1700. Varsaviae Typ: Colleg. Scholarum Piarum, (1700)
164486 Żybułtowski Narcyz od św. Floriana SP (Zybułtowski) (1676–1711). Purpura Illustrissimae Tarłonianae Domus Haereditariorum in Patriam & Ecclesiam meritorum Comes, Inter Cognatos Regum Ducumq[ue] Splendores Princeps, Jllustrissimi Excellentissimi Ac Reverendissimi Domini, D. Michaelis Bartholomaei Tarło Comitis in Sczekarzowice Episcopi Posnaniensis & Varsaviensis Jnfulatis Honoribus, & Dignissimis Jnfulâ Virtutibus Coronata. A Regio Vladislai IV. Scholarum Piarum Vars. Collegio Candoris Voto, Stylo Submissionis Adorata. Ipso benè oMInato sVae ConseCratIonIs DIe. Varsaviae Typis ejusdem Collegij Scholarum Piarum, (1710, chronostych),
164423 (Żwirble). Sprawa J. W. Nagurskiego Podkomorzego Xięstwa Zmudzkiego, Kawalera Orderu S. Stanisława. z JJ. WW. Zabiełłami, Łowczyną Matką i Łowczycami W. X. Litew: Synami. o Wieś Zwirble, i Las Czarny Warras nazwany w Xięstwie Zmudzkim w Powiecie Wilkiskim leżące, Prawu Lennemu uległe. B. m. b. r. (po 1777),
164282 Żwaniec.
164281 Żwan Augustyn (Zwan) OP. Rubriche Generali Per recitare l’Offizio del Tempo, e de Santi conforme il Rito Del Sacro Ordine De Predicatori Estratte dal Breviario nuovamente Stampato nel 1707. Tradotte dal Latino al Volgare per maggior facilità delle Religiose Novizie del medesimo Ordine Dal Padre Fr. Agostino Zuan Di Polonia Cantore in S. Domenico di Bologna. In Bologna M. DCC. X. [1710] Per Ferdinando Pisarri. Con licenza de’Superiori. All’Insegna di S. Antonio,
164278 Żwan Antoni, kanonik wiślicki, proboszcz stopnicki. Oratio Habita Gorae in Capitulo Pr[o]v[incia]li 1777. B. m. b. r. (1777),
164279 Żwan Antoni, kanonik wiślicki, proboszcz stopnicki.
164270 Żuyło Michał.
164249 Żurowski Stanisław, stolnik ciechanowski, sekretarz Władysława IV.
164248 Żurowski Michał Remigiusz SJ (ur. 1723, zm. po 1773). Celsissimo Illustrissimo Excellentissimo Carolo Radziwiłł... Gratulatio a Collegio Leopoliense Soc. Jesu exhibita (1755);
164247 Żurowski Hieronim. (Bibl. Pol., XXIX, 178), mylnie.
164246 Żurowski Franciszek Ignacy (Zurowski) SJ (ur. 1740, zm. po 1784).
164245 Żurowski Adam.
164244 Żurowska Katarzyna z Zamoyskich, secundo voto: Szydłowska.
164242 Żurowice (Zurowice), mylnie.
164241 Żuromski Hieronim.
164240 Żuromska Elżbieta po mężu Minkiewiczowa, wójtowa wileńska.
164239 Żuromska Anna z Szołkowskich.
164237 (Żuromscy). Sprawa WW. JPP. Hieronima i Anny z Szołkowskich Zuromskich Rotm: Wiłkom: oraz JPP. Józefa Buywida, Jana zupełne lata maiącego, Benedykta i Antoniego małoletnich Braci Stankunowiczow krzywdy ich Brata Józefa dopominaiących się. z WW. JPP. Michałem Kuszelewskim Mostowniczym Upits: oraz iego Dyspozytorem JP. Adamem Arasimowiczem. B. m. b. r. (Wilno, 1798),
164238 (Żuromscy). Sprawa W JP. Michała Kuszelewskiego Mostowniczego Powiatu Upitskiego Z WW JPP Hieronimem i Anną z Szołkowskich Zoromskimi [sic] Rotmistr: Wiłkomierskiemi, Józefem Buywidem oraz Stankunowiczem. B. m. b. r. (Wilno, 1798),
164234 Żurkowski Wawrzyniec (Laurenty).
164231 Żurecki Math. Jan.
164230 Żurecki Maciej Jan.
164229 Żurawski Mikołaj.