Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
223228 Chlebowski Walenty.
223227 Chełchowski Henryk.
223226 Chełchowski Henryk. Orzeł Odmlodzialy [sic] Krolestwa Polskiego Przez Fortunne Korony ośiągnienie. Náiaśniego [sic] y Niezwyćiężonego Wladyslawa IV, złaski [sic] Boży Krola Polskiego. wielkiego [sic] Xćia Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Gotskiego, Wandalskiego, Szwedzkiego Krola y Pana dźiedźicznego á mianowanego Cara Moskiewskiego. Od Henryka Chełchowskiego ná swiat wypuszczony. Thorunii, Typis Francisci Schnellboltzij, 1633,
223225 Chandieu Antoine.
223224 Cesi Innocenzo.
223223 Cedrowicz Adam, kanonik łowicki.
223222 Cechowic Jan.
223221 Cebrowski Mikołaj Kazimierz (pierwotne nazwisko: Kazimierz).
223220 Cazimyro, König.
223219 Catoptrica.
223218 Casti Giovanni Battista.
223217 Cassander Georg. De Officio Pii Viri In Hoc Ecclesiae Dissidio... 1615
223216 Casimiro III, Casimirus III.
223215 Casimir IV, Casimiro IV, Casimirus IV.
223214 Carpegna Gaspare (Carpineus).
223213 Carolus Hyacinthus.
223212 Canisius Petrus s. (Piotr Kanizjusz św.; Canisius Piotr). Krotka Nauka, Wiary S. Catholickiey Rzymskiey z Rozkazania J. W. JMX. Mikołajá Woyćiechá z Olexowá Gniewoszá, z Łáski Bożey Biskupá Kujáwskiego y Pomorskiego. Wydana. w Gdansku, Roku 1788,
223211 Campanus Johannes, abp (zm. 1292).
223210 Calvin Jean.
223209 Calissiense Collegium SJ.
223207 C. S. R. V. S.
223206 C. C. S.
223205 Bujnowski Michał (Buynowski). Ranny Obiad... 1741 [nie: 1747]
223204 Bucer Martin. [O świętej Kościoła Bożego służbie, o jej mocy i prawdziwym używaniu]. B. m. b. r. (Kraków, druk. Macieja Wirzbięty, 1573?),
223203 Brzeski Andrzej, z Brzezin.
223202 Bruen Nepomucen.
223201 Bruen Kajetan.
223200 Brodecki Kazimierz, starościc jasielski.
223199 Bramine.
223196 Borcke Adrian Heinrich von.