Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
77824 Drobyszewska Zofia.
78080 Drwalewska Teresa Pudencyanna.
209152 Weidner Grzegorz.
78592 Duodecies. Duodecies descendens
78848 *Dyskurs. Dyskurs Potrzebny. Z którego wszyscy, Oyczyzny nászey Miłośnicy y prawdziwi Obywatele obaczą, iak wiele pożytkow wszystká Rzeczypospolita korony Polskiey, z znákomitego cłá Morskiego wybierania dostąpić,
144640 Kosiński Antonius.
210432 Wielogórski Jan, coll. minor.
210688 Wierzbowski Stefan (I), bisk. pozn. (od r. 1663—87).
210944 Wilczkowa Zuzanna.
145920 Krause Johann Gottlieb.
146688 Krzecki Jan.
213248 Wołłowiczowa Antonina.
16896 Zbarawski Xże, mylnie.
213760 Voss Gerard prof. w Lejdzie.
214784 Wzięcie. Wzięcie na żołd Rzeczypospolitey Kozaków. (Projekt sejmowy).
149760 Lemberg (Leopolis, Lwów).
150016 Leopolita Gabryel Zawieszko (Lwowczyk) Dominikan († 1649).
19456 Zabiegalski Mart.
216064 Bergen Elisabeth von.
19968 Zakony. Kameduli.
151040 Liefländische Schau-Bühne.
216576 Braunsberg, Braniewo.
217088 *Chrostowicz Jakób, mylnie.
151808 List. List Sandomierzanki do Podolanki
152576 Losenau Ch. (de). Karte der zweyten Kreysen von Dukla und Sanok.
218112 Eilard Christoph (1585-1639).
152832 Łubieński Floryan.
218624 Gelenius Sigismundus (Hrubý Zikmund z Jeleni).
153344 Lubowiecki Antoni. Exces łaski y miłości Bożey, kazanie na nawrócenie S. Pawła miane od Antoniego Lubowieckiego S. T. D. w Lublinie u Franciszkanów.
22784 Zawiet (Nowyj).