Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
46088 (Anna Jagiellonka) (ur. 18 Października 1522 † 9 Września 1596). Królewny polskiej Anny po śmierci Zygm. Augusta króla pols. etc. a brata swego na swe przypadki źałobliwe utyskowanie albo Lament, Na kształt pieśni owej: Żal mi kiedy zgrzeszył i t. d. Roku MDLXXIII. Łazarz Andrysowicz drukował (1573).
46101 Anna Katarzyna Konstancya, królewna polska i szwedzka, zamężna (1642) za Filipem Wilhelmem synem palat. (ur. 1620 † 1651).
46120 Anna Samotrzecia Św.
46119 Anna Św.
46111 (Anna Św.) Legenda S. Matronae Annae, genitricis V. M. matris et Jesu Christi aviae. Lipsiae, Lotter, 1477, 1505, 1512.
46112 (Anna Św.) Nabożeństwo do S. Anny Matki Bogarodzicy Maryi. (Kraków 1549?)
46113 (Anna Św.) Nowenna albo dziewięćdniowe Nabożeństwo do Św. Anny Królowey nieba i ziemie N. P. Maryey Matki a Boga wcielonego babki, na pamiątkę dziewięć miesięcy przez które córkę swoję N. P. w żywocie swoim nosiła, spisane y świeżo dla większego honoru y czci tey świętey Patronki do druku podane. Lublin, w druk. Coll. S. J. 1747.
46114 (Anna Św.) Societas Sanctae Annae per Poloniam, Lithuaniam, Russiam et alias S. Regis Poloniae ditiones instituta. Fructus charitatis salus. Sperate in Domino omnis etc. Cracoviae in officina Lazari. Anno 1590.
46115 (Anna Św.) Societas S. Annę (Visliciae) fundata et instituta. 1590.
46116 (Anna Św.) Societas S. Annae aviae maternae Christi, Servatoris nostri, in Polonia sub rege Stephano et Anna Jagellonia regina, instituta 1578. Symbolum. primum: Fructus charitatis salus. Samosci, in typogr. acad. An. Dom. 1598.
46117 (Anna Św.) Societas S. Annae aviae maternae Christi, Servatoris nostri, in Polonia sub rege Stephano et Anna Jagellonia regina, instituta MDLXXVIII. Symbolum primum: Fructus charitatis salus. Samosci. In typographia Academiae. Anno Domini MDXCIX (1599).
46118 (Anna Św.) Żywot swiętey Anny, naczystszey Panny Mariey matki bożey y Pana Jezusa Chrysta starey matki iego. (Pod tem drzeworyt: N. Panna z dzieciątkiem Jezus i św. Anna). B. r. b. m. b. dr. (około 1532. Kraków, druk. Hieronima Wietora [nie: z drukarni Wietora lub Mac. Scharffenberga]).
215568 (Anna św.). Legenda sanctissimae Matronae Annae. (Krakow, druk. Floriana Unglera lub Hieronima Wietora, przed 1519).
219067 Anna Święta w Chełmie
46121 Anna Ungaria.
46099 Anna, królewna Polska i Szwedzka, siostra Zygm. III. (urodz. 1568 † 6 lut. 1625).
46100 Anna, żona kr. Ferdynanda († 1547).
46097 (Anna) królewna Polska i Szwedzka, siostra Zygm. III. (urodz. 1568 † 6 lut. 1625). In obitum Annae princip. Sveciae, professores gymnasii Thorunensis 1636. 1636.
46098 (Anna) królewna Polska i Szwedzka, siostra Zygm. III. (urodz. 1568 † 6 lut. 1625). Relatio de augustis exequiis Serenissimae Dominae Annae principis Sveciae, felicis memoriae, Thoruni Borussorum die 16 mensis Julii anno Domini 1636 celebratis. Thoruni Borussorum apud Franciscum Schnellbotz 1636.
46122 Annaberga.
46126 Annahme. Annahme der poln. Krone
46123 Annales. Annales de le petite Russie 1788
46124 Annales. Annales Poloniae
46125 Annales. Annales ecclesiae, annales ecclesiastici
215570 (Annalisten). Des unter Sr. Koeniglichen Majestaet in Pohlen und Churfuerstl. Durchl. zu Sachsen allergnaedigstem Privilegio mit denen neusten Stadt-, Land- und Weltgeschichten beschaeftigten Annalisten. Leipzig, 1753-1762.
46128 Annały.
46127 Annania (di) Lorenzo. L’universale fabrica del mondo, overo Cosmografia. Venetia appresso Jacomo Vidali 1576.
46129 Anne Bell. Anne Bell powieść
117398 Anne de Gonzague [nie: Gonzaga Anna].
218997 *Annemung. Ueber die Annemung der polnischen Krone 1791