Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
46016 Animi. Animi grati M. Działyński
46017 Animorum. Animorum in Europa motus
46018 Animorum. Animorum votiva
46019 Animus.
46020 Animusz. Animusz Jadama
218995 *Anioł
46021 Anioł Marcin z Jarosławia. Rzym stary przez Marcina Anioła wykonterfektowany roku pańskiego 1630. Nov. 11. S. Augustinus tria haec vidisse unice desideravit: Christum in carne conversantem — Romam in flore et pristino imperii splendore triumphantem — Paulum in sede et cathedra fulminantem — Ita Ravisius Lipsius etc. We Lwowie {druk. Jana Szeligi, 1630}.
46023 Anioł od Ofiarowania N. Maryi P., Karmelita bosy, kaznodzieja ordyn. Kazanie o życiu miękkiem i rozkosznem, w piątki marcowe miane w kollegiacie Warsz. W Berdyczowie 1785. we fortecy N. M. P. {B. r. 1785}.
46024 Anioł od Ofiarowania N. Maryi P., Karmelita bosy, kaznodzieja ordyn. Kazanie w dzień 28 Kwietnia 1791. miane. Kraków, w druk. szkoły głównej {b. r. 1791},
46022 Anioł od Św. Ducha, X. Karmelita bosy. Kazanie między oktawą uroczystej koronacyi Niepokalanie poczętej Najśw. Maryi P. w Przemyślu cudami słynącej w kościele Franciszkańskim miane, a pod imieniem sławy nieśmiertelnej godnem JW. z Ankwiczów Anny Borzęckiej podstoliny kor. z obowiązku wdzięczności na powszechny widok wydane przez X. Anioła od Ducha Św. Karmelitów bosych konwentu przemyskiego r. p. 1778 d. 14 Czerwca. Z pozwoleniem zwierzchności. We Lwowie, w drukarni Antoniego Pillera J. C. K. M. gubern. typogr.
46028 Anioł od Św. Teresy. Jastrzębiec gniazda szlacheckiego w osobie Jegomości Pana Alexandra z Mirowa Myszkowskiego, Tyszowieckiego etc. Starosty pogrzebnem kazaniem zalecony, w kościele lubelskim W. Ojców Karmelitów bosych d. 12 Lipca r. p. 1650. przez W. O. Anioła od Św. Teresy tegoż zakonu, a przez JM. X. Jakuba Rostkowskiego kanonika Chełmskiego; Tyszowieckiego, Dubińskiego plebana, do druku podane. Z dozwoleniem starszych. W Lublinie w drukarni Jana Wieczorkowicza, {b. r. 1650}
46029 Anioł od Św. Teresy. Podskarbi według statutu Evangielii postępuiący w JW. JEgom. Panu P. Janie Mikołaju z Zubowa Daniłowiczu, podskarbim W. koronnym, Przemyskim, Samborskim, Dolińskim, Drohobyckim, Rotyńskim etc. etc. staroście, kazaniem przy exequiach w Lublinie, w kościele WW. OO. Karmelitów bosych, przez W. Oyca Anioła od Św. Teresy tegoż zakonu r. p. 1650. d. 11 Kwietnia pokazany, a do druku w Poznaniu 1651. podany, z dozwoleniem starszych. W drukarni Wojciecha Regulusa 1651.
46030 Anioł od Św. Teresy. Strzała od śmierci z ziemie zebrana, JMci Paniey Anny z Kościelca Grudzińskiey, a Bogu z katedry kaznodzieyskiey w kościele Poznańskim św. Józefa WW. OO. Karmelitów bosych przy pogrzebie d. XVI Września roku MDCLII. oddana przez O. Anioła od św. Teresy tegoż zakonu kapłana, y do druku na żądanie godnych osób podana, z dozwoleniem starszych. W Poznaniu, w drukarni wdowy y dziedziców Woyciecha Regulusa, drukował Woyciech Młodniewicz 1652.
46031 Anioł od Św. Teresy. Zbrojny mocarz śmiercią od mocniejszego Boga zwyciężony, abo kazanie na pogrzebie JMci Pana P. Stephana z Grudny na Ryczywole Grudzińskiego przez W. Ojca Anioła od św. Teresy Karmelity bosego w kościele Poznańskim swego zakonu miane r. p. 1651. 13 Lutego, z dozwoleniem starszych do druku podane. W Poznaniu, w drukarni Wojciecha Regulusa {b. r. 1651},
46032 Anioł od Św. Teresy. Kazanie.
46033 Anioł Stróż.
46025 Anioł. Anioł w ludzkim ciele.
46034 Anioła. Anioła z obronną ręką to iest Prześwietnego Wojewodztwa Kiiowskiego wprowadzaiącego korony od Oyca św. Benedykta XIV. własnym sumptem konfederowane, na ukoronowanie obrazu Nayśw. Panny Maryi do kościoła OO. Karmelitów bosych konwentu Berdyczowskiego, relacya. Roku, którego anioł pokoiu Bóg y człowiek oddał naturze ludzkiey koronę łaski MDCCLIII. {1753}.
46035 Aniołowie.
46037 Anius Symon.
46036 Anjou (d’) Duc. {d’ Anjou Duc}
46038 Ankiewicz Marcin. Kazanie na dzień św. Antoniego z Padwy o łaskach, które Bóg świadczy przez niego i nabożeństwie ku temu Świętemu w kościele Franciszkanów w Nowym mieście przez Marcina Ankiewicza komendarza i prebendarza Otfinowskiego r. p. 1779. dnia 13 Czerwca miane. W Krakowie, w drukarni akademickiej, {b. r. 1779}.
46039 Anklage. Die gründliche Anklage
223662 Ankunft.
46040 Ankunft.
46042 (Ankwicz Alojzy) {Ankwicz Andrzej Alojzy X.}. {autorem prawdopodobnie Prokopowicz Antoni Maksymilian} Sposób do Mszy św. służenia dla JMci Aloizego Andrzeja hrabi Ankwicza syna kasztelana Sandeckiego ułożony. W Krakowie w drukarni Ignacego Grebla typ. JKM. 1788.
46043 Ankwicz Andrzej Alojzy X. z Posławic, kanon. kat. Krak. († 17 marca r. 1784). Kazanie na konsekracyi JO. Xiążęcia JE. Adama Ignacego hrabi na Liptowie y Orawie z Komorowa Komorowskiego z łaski Boskiey y Stolicy apostolskiey arcybiskupa Gnieźnieńskiego legati nati, Korony Polskiey y W. X. L. prymasa i pierwszego Xiążęcia, Tynieckicgo y Jędrzyiewskiego opata, kawalera Orła białego, w kościele Nayśw. Panny Maryi w rynku Krakowskim solennie odprawioney, miane przez X. Andrzeja z Posławic Ankwicza, kanonika katedralnego Krakowskiego r. p. 1749. d. 28 Października. W Krakowie, w drukarni Michała Józefa Antoniego Dyaszewskiego JKM. typografa 1749.
46044 Ankwicz Andrzej Alojzy X. z Posławic, kanon. kat. Krak. († 17 marca r. 1784). Mowa kaznodziejska przy installacyi Andr. Stan. Załuskiego na biskupstwo Krakowskie (1747).
46045 Ankwicz Andrzej Alojzy X. z Posławic, kanon. kat. Krak. († 17 marca r. 1784).
215562 Ankwicz Józef (ur. po 1750, zm. 1794). Głos Jozefa Hrabi Ankwicza Posła z Wdztwa Krakowskiego, Orderów Polskich Kawalera. B. m. i r. (1793),