Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
223260 Czirenberg Henrich, mylnie.
223259 Czierenberg Henrich.
223258 Czetwertyński Jan Światopełk, podkomorzyc bracławski.
223257 Czartoryska Izabela.
223256 Czarniecki Ignacy. Zabawa ogrodowa... 1798
223255 Czarnek Mateusz.
223254 Cwinger.
223252 Croker Paulus.
223251 Coup d'oeil.
223250 Coschwitz Gregorius, mylnie.
223249 Corps des Cadets.
223248 Constitutiones. Constitutiones In Generalibus Capitulis, Ordinis Canonicorum Regularium Custodum Sancti Sepulchri D. Hierosolymitani, Miechoviae Per Illustrissimum Et Reverendissimum D. D. Andream S. R. E. Cardinalem Bathoreum, Episcopatus Varmiensis perpetuum Administratorem, Praepositum Generalem Miechoviensem, Annis ab homine redempto 1595. et 1587 et 1598. celebratis sancitae. Brunsbergae, Excudebat Georgius Schoenfels. CIƆ. IƆ. XCIIX (1598),
223247 Constitution. Constitution vom 21. May 1792 betreffend die Nichtunirten Griechen und Dissidenten in Pohlen, 1792
223245 Coniespolscius.
223244 Confessio. Confessio Oder bekentnus des Glaubens, etlicher Fuersten unnd Stedte: Uberantwort Keyserlicher Mayestat: zu Augspurg. Anno M. D. XXX. Sambt der Apologia. (Königsberg, durch Johann Daubmann, 1567),
223243 Conciliatio. Conciliatio Articuli de Coena Domini, inter Ministros, qui in utraque Polonia, Lituania et Samogitia, Evangelium Christi, tam iuxta Augustanam, quàm fratrum Waldensium, & Helveticarum Ecclesiarum, Confessionem, docent. Facta in generali Synodo Sendomiriensi 14. Aprilis, Anno 1570. Accessit brevis de Mediatore Confessio, qua omnis etiam in hoc articulo controversia sublata est: edita in eadem Synodo I. Aprilis, Anno 1570
223242 Comes à Wrzesowitz & Neuschloss.
223241 Comedia. {autorem Rojas Fernando de} Comedia de Calisto y Melibea, con sus argumentos nuevamente añadidos, la qual contiene de mas de su agradable y dulce estilo muchas sentencias filosofales y avisos muy necessarios para mancebos, monstrandoles los engaños que estan encerrados en sirvientes y alcahuetas. (Sevilla, druk. Stanisława Polaka, 1501),
223240 Codur Philippe.
223239 Cieniowiczówna Katarzyna.
223238 Ciemiernik.
223237 Cicora.
223236 Christian von Brandenburg-Bayreuth (1581-1655).
223235 Chorwacja.
223234 Chodkiewicz Jan Mikołaj, starosta generalny żmudzki (1738-1781). Mowa J. W. Jmci Pana Chodkiewicza starosty żmudzkiego na Senatus Consilium 1769, die 30 7bris. B. m. b. r. (1769),
223233 Chocimowski Jan. Modlitwy Krzescianskie, Bárzo święte, Dźiwnie Nabożne, y Wielce Drogie. Z wielką pilnośćią y pracą w nabożnym sercu z samych źrzodeł pisma Swiętego, przez pobożnego y zacnego mężá w Kośćiele Bożym, X. Iana Chocimowskiego Superintendentá Districtu Ruskiego, zebráne. A teraz w te żáłosne á pełne zámieszánia trwożliwego czásy, dla ludźi dobrych Krześćiáńskich, ná świát wypuszczone. B. m. b. r. (Raków, druk. Sebastiana Sternackiego, 1616?),
223232 Chocimowski Jan. Modlitwy Krzescianskie Bárzo święte, Dźiwnie nabożne, y Wielce drogie. Z wielką pilnośćią y pracą w nabożnym sercu z sámych zrzodeł pismá Swiętego przez pobożnego y zacnego mężá w Kośćiele Bożym X. Iana Chocimowskiego Superintendentá Districtu Ruskiego zebráne. A teraz w te żáłosne á pełne zámieszánia trwożliwego czásy, dla ludźi dobrych Krześćiánskich, ná świát wypuszczone. B. m. b. r. (Raków, druk. Sebastiana Sternackiego, 1603?),
223231 Chocimowski Jan. [Modlitwy krześcianskie. Bardzo święte, dziwnie nabożne, y wielce drogie]. Wilno, druk. Jakuba Markowicza, 1601.
223230 Chocimowski Jan. [Modlitwy Krześciańskie]. B. m. b. r. (przed 1601).
223229 Chmielecki Łukasz, wojewodzic kijowski.