Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
17129 Zbior rezolucyi. Zbior Rezolucyi Rady Nieustaiącey Potrzebnych do Wiadomosci Juryzdykcyi Sądowych y Obywatelow Oboyga Narodow od Seymu 1782 do Seymu 1784 Roku Zebrany. W tym Zbiorze, dla łatwieyszego wynalezienia potrzebuiącym przypadku w Prawie rezolwowanego, porządkiem alfabetycznym, materye przez te lata w Radzie Nieustaiącey decydowane są ułożone. (tu herb Stanisława Augusta) W Warszawie, w Drukarni Piotra Dufour, Konsyliarza Nadwornego J.K.Mci Dyrektora Drukarni Korpusu Kadetow. M.DCC.LXXXVI (1786), Za Przywileiem Jego Krolewskiey Mosci,
17130 Zbior rezolucyi. Zbior Rezolucyi Rady Nieustaiącey Potrzebnych Do Wiadomosci Juryzdykcyi Sądowych Y Obywatelow Oboyga Narodow Od Seymu 1784. Do Seymu 1786. Roku Zebrany. W tym Zbiorze, dla łatwieyszego wynalezienia potrzebuiącym przypadku w Prawie rezolwowanego, porządkiem alfabetycznym, materye przez te lata w Radzie Nieustaiącey decydowane, są ułożone. (herb króla St. Augusta) w Warszawie. w Drukarni Piotra Dufour, Konsyliarza Nadwornego J. K. Mci, Dyrektora Drukarni Korpusu Kadetow. M.DCC.LXXXVIII (1788). Za Przywileiem Jego Krolewskiey Mosci,
17131 Zbior rezolucyi. Zbior Rezolucyi Tłomaczących Oboiętnosc Prawa Potrzebnych Do Wiadomosci Juryzdykcyi Sądowych y Obywatelow Oboyga Narodow (tu herb królewski St. Augusta) w Warszawie. u Piotra Dufour, Drukarza J.K.Mci, M.DCC.LXX.IX (1779). Za Przywileiem Jego Krolewskiey Mosci,
17132 Zbior rozmów. Zbior rozmów potocznych wyjętych z gramatyki P. des Peupliers
17133 Zbior rozporządzeń. Zbior rozporządzeń dla Galicyi Zachodniej, 1796.
17134 Zbior rozporządzeń. {Zbiór} Chronologiczny Zbior krótki rozporządzeń politycznych i sądowych [przed r. 1793 wydanych]
17135 Zbior rozporządzeń. {Zbiór} Chronologiczny Zbior rozporządzeń politycznych i sądowych przed r. 1795 wydanych.
17136 Zbior rozrywek (Zbiór). {autorem Legowicz Józef} Zbior przystoynych rozrywek czyli sposoby uczciwe y ucieszne do przystoynego rozweselenia umysłu na użytek powszechności a szczegulniey dla młodzi wieyskiey parafialney. W Wilnie, (druk. XX. Scholarum Piarum), 1783,
17137 Zbior rymów. Zbior rymów oyczystych
17138 Zbior Rymow Polskich (Zbiór). {autorem Białkowski Mikołaj (II)} Zbior Rymow Polskich W Roznych Zdarzeniach Pisanych Pod Zaszczytem Jasnie Wielmoznego JMci Pana Michała Hrabi Paca Sądowego Pttu Kowenskiego Starosty Kawalera Orderu S. Stanisława. M. B. Wydany w Wilnie Roku 1783,
17139 Zbior rymow polskich (Zbiór). {autorem Białkowski Mikołaj (II)} Zbior rymow polskich w różnych zdarzeniach pisanych pod zaszczytem Jaśnie Wielmożnych Ichmościow Panow Michała y Angeli Iwanowiczow Steckiewiczow sędziow Trybunału Głł. W.X. Litt. szambelanow J.K. Mci wydany. W Wilnie, 1784,
17140 Zbior rymow polskich (Zbiór). {autorem Białkowski Mikołaj (II)} Zbior rymow polskich w roznych zdarzeniach pisanych pod zaszczytem Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Mikołaja graffa Manuzzego starosty opeskiego y damaskiego wydany. w Wilnie, (druk. Bazylianów), 1784,
17141 Zbior rymów (Zbiór). Zbior rymów w różnych zdarzeniach oyczystym ięzykiem pisanych Mikołaja Białkowskiego (Wilno, 1782)
17142 Zbior rytmów. Zbior Rythmów Kaspra Miaskowskiego (1612, 1622)
17143 Zbior rytmów. Zbior rytmow duchownych panegirycznych moralnych y swiatowych (Warszawa, 1752)
17144 Zbior rytmów. Zbior rytmów polskich, których celem: pobożność, moralność i krytyka (Wilno, 1777)
17145 Zbior rytmów. Zbior krótki rytmów polskich (1756)
17146 Zbior rytmów. Zbior Rytmów Polskich (1755)
17147 Zbior rytmów. Zbior Rytmów rozmaitych (1616)
17148 Zbior rytmów. Zbior roznych rytmow Samuela Z Skrzypny Twardowskiego (Wilno, 1770)
17149 Zbior rytmów. Zbior Rytmów Przez Wierszopisów Żyiących, lub naszego wieku zeszłych Pisanych
17150 Zbior rzeczy. {Zbiór} Krótki Zbior rzeczy, Które się od epoki świata I. do epoki świata II. to iest od pierwszego świata roku, do roku 1646, czyli powszechnego ziemi potopu w Xięgach Rodzaiu znayduią. B. m. b. r. (I poł. XVII w.{1646}).
17151 Zbior rzeczy. Zbior rzeczy kosztownieyszych, świątobliwszych Zakonu S. O. Benedykta
17152 Zbior rzeczy. Zbior rzeczy potrzebnieyszych do wydoskonalenia się w oyczystym języku słuzących (Wilno, 1776)
17153 Zbior rzeczy. Zbior różnych rzeczy w czasie seymu roku 1767 i 1768 zaszłych.
17154 Zbior rzeczy. Zbior Rzeczy Użytecznych Zawierający w Sobie Informacye o Sposobach leczenia różnych Defektów Końskich, Bydlęcych, Owczych, Nauki Gospodarzom Potrzebne o Ogrodach, Drzewach, Zasiewach, Niektóre osobliwości sekretne doświadczone Dla Powszechney wiadomości Wydany Roku 1782 w Berdyczowie, Drukarni Fortecy N. Maryi Panny,
17155 Zbior sądowy. Zbior Sądowy Powszechny Dla Wszystkich Ustanowionych Sędziów, w Królestwach Gallicyi y Lodomeryi, Tudzież W Xięstwach Oswiecimskim y Zatorskim Ułożony y Rosciągniony (tu herb cesarski Habsburgów z sygn. J. II., pod nim:) Exemplarz in crudo bendzie przedawany 14 1/2 Graycarów, w Wiedniu, w Drukarni Jana Tom. De Trattnern Ces. Król. Dworu. Typogr. y Bibliop., 1783,
17156 Zbior słowa. Zbior słowa Boskiego y pochwał swiętych pańskich (Częstochowa, 1764)
17157 Zbior sporow. {Zbiór} Krotki Zbior Sporow O Wierze Dla nauki rozmowy z Nowowiernikami albo z nowemi Luterskiey y Kalwińskiey szkoły Sektarzami. Niegdyś z rozkazu Xiązęcia Maximiliana Henryka, Arcybiskupa y Elektora Kolońskiego, po łacinie napisany, y R P. 1667. w Kolonii Wydany. a teraz z woli Jasnie Wielmoznego Nayprzewielebnieyszego JMci X. Iozefa Andrzeia Załuskiego Biskupa Kiowskiego (sic) y Czerniechowskiego, Opata Wąchockiego &c. Kawalera Orderu Orła Białego. Czułego y Gorliwego Trzody swoiey Pasterza. przez J. E. M. (Józefa Epifaniego Minasowicza) po Polsku Przełozony (listewka) w Warszawie w Drukarni Mitzlerowskiey R. P. 1762,
17158 Zbior sporow. {Zbiór} Krotki Zbior sporow o wierze przez J. E. M. przełożony. Warszawa, Mitzler, 1772,