Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
164608 Żydowski Alexander. Apopempticon SS. Joachimi et Annae. 1648.
164609 Żydowski Aleksander (Zydowski).
164603 Żydowski Adam (zm. 1653). Potioritas, Et Nonnullae Dispunctiones Iuris Adami Zydowski. Nihil tàm proprium imperij, quam legibus viuere. Zamosci, In Typogr. Acad. Excud. Simon Nizolius. 1623,
164604 Żydowski Adam (zm. 1653). {Potioritas, Et Nonnullae Dispunctiones Iuris Adami Zydowski. Nihil tàm proprium imperij, quam legibus viuere.} Varsaviae, Jn Officina Joannis Rossowski, S. R. M. Typographi, Anno Domini 1631,
164605 Żydowski Adam (zm. 1653). {Potioritas, Et Nonnullae Dispunctiones Iuris Adami Zydowski. Nihil tàm proprium imperij, quam legibus viuere.} Varsaviae, Apud Ioannem Trelpinski S. R. M. Typograph. Anno Domini 1640,
164606 Żydowski Adam (zm. 1653). {Potioritas, Et Nonnullae Dispunctiones Iuris Adami Zydowski. Nihil tàm proprium imperij, quam legibus viuere.} Cracoviae, Ex Officina Schedeliana S. R. M. Typ. Impensis Georgij Schedel, Anno Domini, 1677,
164607 Żydowski Adam (zm. 1653).
164601 Żydowska literatura.
164600 Żydowska Anna (Zydowska).
164599 Żydowscy.
164597 Żydowin Józef (Józef Flawiusz).
164596 Żydowicz Maciej (Zydowicz).
164595 Żydowicz Józef. Concio Christi Domini, De Beatitudine Pacificorum Christianorum, Matth. V, 9 Quam Numine Illo Sancto Israelis Esa. 5, 19. Act. 3, 14. Marc. I, 24. Principe Pacis, Esa. 9, 6. 45,7. Domino Nostro Jesu. C. Propitio. Dissertatione Hac Periodica Venerandae Facultatis Theol. Sexta Praeses Paulus Gyöngössi á Pettyen, Eccl. Illustrissimae Orthodoxae Ang. Presbyter S. S. Theol. D. Et Prof. P. O. V. Vener. Fac. Th. p. t. Decanus Et Respondens Josephus Zydowicz, Lituano Polonus. In Templo Academico Viadrino, Pacem Dei utramque corporalem & spiritualem, cum Ezechia, Esa. 39, 8. desiderantibus, in consilium & solatium illustravit. A. D. MDCC XLII. D. 25. April. Hora X. Francofurti Cis Viadrum, Litteris Philippi Schwartzii, Acad. Reg. Typ., (1742),
164594 *Żydoswaros, Zydoswaros.
164592 Żydomla, wieś.
164590 Żydek. Dobry Zydek
164588 Żydach. O Żydach w Koronie 1611 r.
164589 Żydach. O Żydach Wileńskich szalbierzach (b. m. b. r.)
164587 Żyd Wieczny Tułacz (Ahaswerus).
164586 Żyd (wiersz wesoły). Żyd (wiersz wesoły). (XVIII w.) {17..}.
164585 Życzyński Jan.
223134 Życzliwy Sługa J. A. {autorem Ancuta Jan?} Na Dniu Rocznicy Szczęsliwey Koronacyi Nayjasnieyszego Pana [Stanisława Augusta Poniatowskiego] Do Jasnie Wielmoznego Jmc Pana Jozefa Judyckiego Straznika W. Y Marszałka Tryb: Głow: W. X. Lit: Sądowego Ptu Rzecz: Starosty Pułkownika Woysk W. X. Lit. Kawalera Orderu S. Stanisława Et Palatini Reni, Oda Od Zyczliwego Sługi J. A. Roku 1777 Dnia 25. 9bra w Wilnie. B. m. b. r. (Wilno, Druk. Akademicka, 1777),
164584 Życzliwy sługa (pseud.).
223133 Życzliwy Skarbu J. K. M. i Rzplitey Sługa. Radosc Publiczna Przy Solenney Pamiątce Dorocznych Jmienin Nayjasnieyszego Stanisława Augusta Monarchy Polskiego y W. Xiązęcia Lit: P. N. M. w Grodnie dnia 8. Maja Roku 1776. Odprawiona A przez życzliwego Skarbu J. K. M. i Rzplitey Sługę Wierszem Polskim Ogłoszona. B. m. b. r. (Grodno, 1776),
164583 Życzliwy przyjaciel (pseud.).
164582 Życzliwy ojczyźnie swojej obywatel (pseud.).
164581 Życzliwy Obywatel (pseud.). Do Jasnie Wielmoznego Imci Pana Jozefa Iudyckiego Generała Leytnanta Woysk Lit: i do całego Woyska Litewskiego, na Kampamencie znayduiącego się Przesyła życzliwy Obywatel Roku 1791. Mca: 7bra 25 Dnia. w Minsku w Typografii uprzywiliowaney J. K. M. u XX. Bazylianów, (1791) {Mińsk},
164579 Życzliwy monarchom i ojczyźnie syn (pseud.).
164580 Życzliwy i obowiązany (pseud.).
164578 Życzliwy Dyrektor (pseud.). Wiersz Polski Jasnie Wielmoznemu Adamowi de Tyman Staroscie Rostkowskiemu, Chorązemu Gwardyi Litewskiey, W Dzien Solennych Imienin Roku 1766 dnia 24 Grudnia Ofiarowany. Od Zyczliwego Dyrektora. B. m. b. r. (Wilno, 1766),