Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
223324 Friess Wilhelm de.
223323 Freyling Paul.
223322 Freudensonne.
223321 Fratres Waldenses.
223320 Fortunius Angelicus (Fortunio Angelo).
223319 Forma. Forma Albo Porządek odpráwowániá Swiątośći Páńskich, To iest: Krztu świętego, y świętey Wieczerzey Páńskiey. Przytym y inszych Ceremoniy álbo posługowánia Zboru Bożego. B. m. b. r. (Lubcz, druk. Piotra Blastusa Kmity, 1621),
223318 Forgách Zygmunt (Zsigmond) (1560-1621).
223317 Forgách Katalin z domu Pálffy.
223316 Foedus. Foedus inter Sacras Regias Majestates Sueciae [Karol XII] & Poloniae [Stanisław Leszczyński] atque Rempublicam Polonam Conclusum Varsaviae in Coenobio Carmelitarum Discalceatorum die XVIII/XXVIII Mensis Novembris Anni M DCCV. B. m. b. r. (1705),
223315 Flint Anna.
223314 Firlejowie.
223312 Filipowska Regina. Modlitwa kroćiuchna ku Pánu Bogu, bysmy w powinnosci Krzesciáńskiey żyli. W Krákowye. M. D. L. viii. [W kolofonie:] W Krákowie, Máttheusz Siebeneycher wybiyał. M. D. L. viii. (1558),
223311 Filip II, król Hiszpanii.
223310 Fieber, Fieberkrankheit.
223309 Fickwirt Georg.
223308 Ferber Johanna Augusta.
223307 Feldner Jacob.
223306 Fehrmann Sophia.
223305 Fantoni Lodovico.
223304 F. G. [i. e. G. F.].
223303 Ewangelije.
223301 Ericus L. Suecus. Epigrammata Erici L. Sueci Ad Scargam Jesuitam aulae Polonicae.
223300 Erasmus Desiderius Roterodamus (Erazm Dezydery Roterodamus), Montanus Jacobus. Des. Erasmi Roterodami Rhytmus Iambicus In Laudem Annae Aviae Iesu Christi. [Drzeworyt: św. Anna Samotrzecia] Iacobi Montani, Spirensis Carmen Saphicum de eadem matre. [W kolofonie:] Impressum Cracoviae per Hieronymum Vietorem, Anno Domini Millesimo. Quingentesimo Vigesimo secundo (1522),
223299 Emigranci polscy.
223298 Edwigis santa.
223297 Dziewiałtowski Karol.
223296 Dzierzanowski.
223295 Dymitr od św. Michała.
223293 Dyaryusz. Dyaryusz o Męce Pańskiej.
223292 Dyalog. Dyalog o Męce Pańskiey. B. m. b. r.