Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
164655 (Żydzi). Usprawiedliwienie dekretu Komisyi Skarbu W. Ks. Lit. na zaskarżenie kahału wileńskiego od gminu wileńskiego i kredytorów sumy na kahale lokowane mających do Stanów Sejmujących podane. B. m. b. r. (1789),
164657 (Żydzi). Uwagi Nad Stanem Zydowskim Y Niektoremi Miastami Litewskiemi. B. m. b. r. (Wilno, Druk. Akademii?, 1791),
164658 (Żydzi). Uwagi o Zydach (1790)
164659 (Żydzi). Uwolnienie Kahału wileńskiego od rygoru dekretów Kommissyi Skarbu Litewskiego (1790)
164660 (Żydzi). Uwolnienie Zydow Kahał Wileński, czyli Starszeństwo Kachalne [sic] od Roku 1773. do roku 1788 składaiących od płacenia Summ Dekretami Kommissyi Skarbu W. X. Litt. na nich sądzonych. B. m. b. r. (Warszawa, przed VI 1790),
164661 (Żydzi). Vorschrift wegen Einrichtung des Juden-Wesens im Pilicaer und Siewierzschen Kreise De Dato Berlin, den 5. Septbr. 1800. Przepis względem Urządzenia Zydowstwa w Cyrkule Pilickim i Siewierskim De Dato w Berlinie dnia 5tego Wrzesnia 1800Ru. w Wrocławiu, drukowano literami Wilhelma Bogumiła Korna. (1800)
164663 (Żydzi). Wywod Przywileiów, Dokumentów, Statutów, Konstytucyi i Dekretów, wolność handlowania szczególniey w Warszawie Zydom pozwalaiących, i mieszkanie ich w tymże Mieście dowodzących postępkiem czasu i Akt Kraiowych Chronologicznie ułożony a Prześwietney Deputacyi dla urządzenia Warszawy wyznaczoney, podany Roku 1790. B. m., (1790),
164664 (Żydzi). Obostrzony Zakaz względem Tułania się Zydow listem gleytowym nie opatrzonych, z towarami po domostwach. Marienwerder, Gedruckt bey Johann Jacob Kanter Koenigl. Westpreuss. Hofbuchdrucker, (1785),
164662 (Żydzi). {autorem Załuski Andrzej Stanisław} Jasny Wywod Praw, y Racyi, dla ktorych Zydźi niepowinńi [sic] bydź w Máżowszu [sic]. B. m. b. r. (Warszawa, druk. Pijarów, 1730),
164636 (Żydzi). {autorem Komorowski Józef Ciołek} Do Jasnie Wielmoznego Małachowskiego marszałka seymowego. [Zarazem:] Uwagi o Zydach. B. m. b. r. (1790),
164656 (Żydzi). {autorem Hryniewiecki Kajetan?} Uwagi Na Projekt Reformy Zydów. B. m. b. r. (Warszawa, druk. Michała Grölla, 1790),
164626 Żydzi. Zydzi w Koronie y w W. X. Litt. B. m. b. r. (Warszawa, 1775),
164627 Żydzi. Zydzi Czyli Konieczna Potrzeba Reformowania Zydow w Kraiach Rzeczypospolitey Polskiey. przez Obywatela bezimiennego. w Warszawie 1785. Nakładem i Drukiem Michała Grölla, Księgarza Nadwornego J. K. Mci,
164628 Żydzi. {Zydzi Czyli Konieczna Potrzeba Reformowania Zydow w Kraiach Rzeczypospolitey Polskiey.} Przez Obywatela Bezimiennego. Roku Pańskiego 1785. B. m. (Warszawa?), 1785,
164665 Żydzi.
164625 Żydowski Sebastian.
164623 Żydowski Mateusz, mylnie.
164622 Żydowski Maciej.
164621 Żydowski Maciej. {właściwym autorem Junga Adrian; Jungius Adryan} Libelli Pseudo-Evangelici, Contra Ministromachiam R. D. Stanislai Rescii, A Quodam Gulielmo Philalete Oxoniensi Scripti; Breuis Et solida Refutatio. Edita per Mathiam Zydowski. Lutherus Thesi 28. contra 32. Articulos Louaniensium. Anno 1545. Tomo 1. Ienen. pag. 578. Haereticos, inquit, seriò censemus, et alienos ab Ecclesia Dei esse, Zuuinglianos, et omnes Sacramentarios; qui negant, Corpus et Sanguinem Christi, ore carnali sumi, in uenerabili Eucharistia. Calvinus in ultima admonitione contra Westphalum. Pag. 115. &c. Confessio Ecclesiarum Saxonicarum de Coena Domini; futiles argutiae, scurrilles ineptiae, fides hyperbolica, nugatoria leuitas, contorta Sophismata, fumi calumniarum, crassum delirium, Scythica barbaries. Eius auctores et subscriptores; Anthropomorphitae, falsarij et corruptores, pessimi Theologi ex malis Dialecticis, superba Gigantum factio, ebrij Saxones. Vide lib: 2. Theol. Caluinist: M. Conr: Schlusselburgij. B. m. (Poznań, druk. wdowy i dziedziców Jana Wolraba), 1593,
164602 Żydowski język (jidysz, żargon).
164620 Żydowski Jędrzej Jan.
164619 Żydowski Franciszek (Zydowski), chorążyc krakowski.
164611 Żydowski Andrzej Jan z Żydowa (Zydowski) (zm. 1721). Gorzka Wolnosc Młodzienska, Albo Odpowiedz Na Złote Iarzmo Małzenskie Przez Iednę Dámę Dworską, Imieniem Drugich Wyrazona, y ná Widok Podana. Viri in eo culpa est, si faemina modum excedat. Porro, ob unius alterius imbecillum animum, malè eripi Maritis consortia rerum secundarum adversarumq[ue] Valerius Masalinus apud Tacit. Lib. 3. Ann. B. m. b. r. (Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1700),
164612 Żydowski Andrzej Jan z Żydowa (Zydowski) (zm. 1721). {Gorzka Wolnosc Młodzienska, Albo Odpowiedz Na Złote Iarzmo Małzenskie Przez Iednę Dámę Dworską,} Imięniem [sic] Drugich Wyrazona, y nâ Widok Podana. Viri in eo culpa est, si foemina modum excedat. Porro, ob unius alterius imbecillum animum, malè eripi Maritis consortia rerum secundarum adversarumq[ue]. Valerius Masalinus apud Tacit. Lib. 3. Ann. B. m. b. r. (Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., po 1700),
164613 Żydowski Andrzej Jan z Żydowa (Zydowski) (zm. 1721). {Gorzka Wolnosc Młodzienska, Albo Odpowiedz Na Złote Iarzmo Małzenskie Przez Iednę Dámę Dworską,} Imieniem Drugich Wyrazona, y ná Widok podana. Tacit. Lib. 3. Ann. Viri in eo culpa est, si foemina modum excedat. Porro, ob unius alterius imbecillum animum, malè eripi Maritis consortia rerum secundarum adversarumq[ue]. Valerius Masalinus apud Tacit. Lib. 3. Ann. B. m. b. r. (Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., po 1700),
164614 Żydowski Andrzej Jan z Żydowa (Zydowski) (zm. 1721). Odpowiedz Na Złote Jarzmo Małzenskie. B. m., 1784,
164615 Żydowski Andrzej Jan z Żydowa (Zydowski) (zm. 1721). [Postanowienie z 28 V 1707 r. względem dowozu prowiantu z Krakowskiego dla wojsk moskiewskich]. B. m. b. r. (Kraków, 1707),
164616 Żydowski Andrzej Jan z Żydowa (Zydowski) (zm. 1721). O szkodliwej wolności młodzieży. B. r.
164617 Żydowski Andrzej Jan z Żydowa (Zydowski) (zm. 1721).
164610 Żydowski Andr. Adamus, mylnie.