Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
164969 (Żyliński Barnaba). {autorem Sikorski Stanisław} Sprawa W. JP. Bernoby [sic] Zylińskiego, z W. JX. Mateuszem Skoczyńskim Proboszczem Strobnickim [sic] i Altaryi Wołpiańskiey, oraz W. JP. Kołupayło Rotm: Wołkowyskim, po Appellacyi Dekretu Ziem: Wołkow: Sądu W Roku 1796, Junii 13 D. V. S oczewśicie [sic] zapadłego. B. m. b. r. (1798),
164965 Żylewicz Mateusz (Zylewicz).
164964 Żylewicz Augustyn (Zylewicz), SP (1745–1816).
164671 Żygimont tretij.
164668 Żygałowicz, pijar. Z okoliczności szlubowin W. J. Pana Józefa Wala Starosty Treydenskiego z WJ. Panną Franciszką Szukiewiczowną Pisarzowną Ziem. Słonimskiey Ekkloga. B. m. b. r. (po 1750),
164666 Żydziński Jan Stanisław.
164630 (Żydzi). Dekret w sprawie o zamordowanie okrutne przez Zydow, Chrześcianina Antoniego, pod Zasláwiem. Ferowany W Zamku Zasławskim. Dnia 17. Kwietnia Roku Pańskiego 1747. B. m. b. r. (1747),
164631 (Żydzi). Odnowiony y obostrzony Edykt, że W Jego Krolewskiey Mośći wszystkich Panstw w cale żadne Żebrzące Żydzi więcey nie wpuszczani, ale zaraz przy Granicy odpędzeni być mają. Drukowany w Krolewcu w Krolewskiey Pruskiey Nadworney y Akademiczney Reisnerskiey Drukarni (Jana Fryderyka Reussnera), (1738),
164632 (Żydzi). Dalsza Informacya dla Mieyscowych Zwierzchności, iak się maią zachować względem Urządzenia Żydow pod dniem 17. Kwietnia Roku, 1797. wydanego. W Białymstoku, z Drukarnyi Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo Wschodnych Pruss Nadwornego Drukarza, (1797),
164633 (Żydzi). Katechizm o Zydach y Neofitach: Czym oni są:... y co z niemi zrobić należy? Dla Poprawy Formy Rządu Do Deputacyi Przesłany. B. m. b. r. (1792),
164634 (Żydzi). Kommissya Cywilno-Woyskowa Porządkowa Powiatu Kowienskiego. [U dołu karty:] Uniwersał, względem Ubogich Chrześciańskich, Ubogich Zydowskich, Paszportow, Chrześcian u Zydow służących, Cyganow, Miar zbrakowanych, Doktorow, Aptekarzow, Felczerow, Cyrulikow, kredytow Zołnierskich. B. m. b. r. (Wilno, 1790),
164635 (Żydzi). Kommissya Cywilno Woyskowa Porządkowa Powiatu Kowienskiego. [Uniwersał podtrzymujący zakaz zatrudniania chrześcijan przez żydów, ustalający równocześnie wyjątki od tej zasady]. B. m. b. r. (Wilno, 1791),
164637 (Żydzi). Obiaśńieńie Roskazu pod 19. Sierpńia, względem wyszafowania Zydow publikowanego. B. m. b. r. (Kwidzyn, druk. Jana Jakuba Kantera, 1773),
164638 (Żydzi). [Obwieszczenie Kamery Prus Nowo-Wchodnich z 15 VII 1796]. B. m. b. r. (Białystok, druk. Jana Jakuba Daniela Kantera, 1796),
164639 (Żydzi). Obwieszczenie zakazuiące Zydowskim Professyonistom Południowo-Pruskim, włoczenia się po Wsiach dla znalezienia roboty. Drukował Dekker i Kompania w Poznaniu, (1799),
164640 (Żydzi). Obwołanie Względem Zydow. [W sprawie zakazu handlu i uprawiania rzemiosła przez Żydów]. B. m. b. r. (Warszawa, po 1768),
164641 (Żydzi). Obwołanie Względem Zydow. B. m. b. r. (Warszawa, 1781),
164642 (Żydzi). Odpowiedź ze strony gminu Żydów wileńskich na zaskarżenie dekretu Komisyi Skarbu Lit. od kahału wileńskiego Stanom Sejmującym podane. B. m. b. r. (1789),
164643 (Żydzi). Projekt Do Łaski Y Pamięci. B. m. b. r. (po 1764),
164644 (Żydzi). [Prośba kahału i pospólstwa Żydów wileńskich do króla i sejmu w sprawie uwolnienia od rygoru dekretów Komisji Skarbu W. Ks. Litewskiego]. B. m. b. r. (VI 1790),
164645 (Żydzi). Pokorna Prozba Od Zydow Warszawskich i Prowincyi Koronnych do Nayjaśnieyszych Seymuiących Stanow. B. m. b. r. (Warszawa, XI/XII 1789),
164646 (Żydzi). Przepis względem Urządzenia Zydowstwa (1800)
164647 (Żydzi). Publicandum. B. m. b. r. (Kwidzyn, druk. Jana Jakuba Kantera, 1773),
164648 (Żydzi). Publikacya względem Wysźafowańia Zydow. B. m. b. r. (Kwidzyn, druk. Jana Jakuba Kantera, 1773),
164649 (Żydzi). Reprezentacyja od kredytorów na kahale wileńskim sumy swoje mających, z okazyi zaskarżenia przez tenże kahał dekretu Komisyi Skarbu W. Ks. Lit. pod dniem 5 Apr. 1788 r. ferowanego, Stanom Sejmującym podana. B. m. b. r. (1789),
164650 (Żydzi). Sekret Zydowskiey Przewrotnosci. Wyiáwiony y Swiátu Polskiemu w Przestrodze wielce pożyteczney pokázány (1730)
164651 (Żydzi). [Suplika do Augusta III]. B. m. b. r. (1759),
164652 (Żydzi). [Suplika do abpa Łubieńskiego i bpa Sołtyka]. B. m. b. r. (1759),
164653 (Żydzi). Uniwersał, przez który Professyonistom Żydowskim w Prusach Południowych zakazuie się chodzić po Kraiu dla podeymowania się robót rzemieślniczych. Drukował Dekker i Kompania w Poznaniu, (1799),
164654 (Żydzi). Uniwersał, względem Ubogich Chrześciańskich, Ubogich Zydowskich, Paszportow, Chrześcian u Zydow służących, Cyganow, ... (Wilno, 1790)