Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
78451 Duńczewski Stanisław (ur. 8 maja 1701 r. † 27 września 1767 r.). Kalendarz .... na r. 1758. Zamość... {B. r. 1757/1758.}
77150 Dobraszowski Sebastianus Michael (Grincingerus) (um. d. 15 lut. 1671 r.). Marmor vivae gloriae vivis manibus Illustrissimi Domini D. Thomae in Zamoście Zamoyski Supremi Regni Cancel: Gener: Crac: Knyszyn. Sokal, Rabst., Neoforen. etc. Capitanei. Per Michaelem Sebastianum Dobraszowski studiosum Philosophiae et Iurisprudentiae acad: Zamoscien. Positum (?) anno Regis Regum Magna DoCet XerXes reX et VestIgIa ponTt. Zamość. Imprimebat Andreas Jastrzębski Typographus (1638).
78369 Duńczewski Stanisław (ur. 8 maja 1701 r. † 27 września 1767 r.). Druga Obserwacya o przejściu Wenery pod Słońcem 6 Czerwca 1761. Zamość. 1761.
43781 Abrek Nicolaus (Abrek Mikołaj, Habrecius), Notarius Leop. († 1701). Euphrosine. (Oda do Jana Zamojskiego, starosty Kałuskiego, opiewające tęskność uczonych, w piśmie Czarnockiego Jana: Deziozis.) (Zamość. 1646).
43763 Abrek Andreas († 19 lut. 1656). Polymnia (na pochwałę Jana Zamojskiego starosty). Zamość. 1646.
78353 Dunczewski Jan Bartłomiej, prof. Ak. Zamojs. († 1780). Kalendarz na r. 1770. Zamość. {B. r. 1769/1770.}
78475 Duńczewski Stanisław (ur. 8 maja 1701 r. † 27 września 1767 r.). Kalendarz na r. 1766. Zamość. {B. r. 1765/1766.}
78472 Duńczewski Stanisław (ur. 8 maja 1701 r. † 27 września 1767 r.). Kalendarz na r. 1765. Zamość. {B. r. 1764/1765.}
78463 Duńczewski Stanisław (ur. 8 maja 1701 r. † 27 września 1767 r.). Kalendarz na rok 1762. Zamość. {B. r. 1761/1762.}
78460 Duńczewski Stanisław (ur. 8 maja 1701 r. † 27 września 1767 r.). Kalendarz Polski y Ruski na rok 1761. Zamość. {B. r. 1760/1761.}
78448 Duńczewski Stanisław (ur. 8 maja 1701 r. † 27 września 1767 r.). Kalendarz Polski y Ruski na rok 1757. Zamość. {B. r. 1756/1757.}
78391 Duńczewski Stanisław (ur. 8 maja 1701 r. † 27 września 1767 r.). Kalendarz polski, ruski... na rok Panski 1736. Zamość. {B. r. 1735/1736.}
78379 Duńczewski Stanisław (ur. 8 maja 1701 r. † 27 września 1767 r.). Kalendarz polski na rok 1726. Zamość. {B. r. 1725/1726.}
76586 Directorium. Directorium recitandi divini officii ad usum cleri dioecesis Chełmensis pro anno MDCCXI. (1711). Zamość. {B. r. 1711.}
76584 Directorium. Directorium officii divini pro dioecesi Chełmensi ad annum MDCCVIII. (1708). Zamość. {B. r. 1708.}
110720 Ciachowski Piotr (Cziachowski). Księgi o powietrzu. Zamość.
163494 Zodiak. Zodiak. Mistyczne noszący Słonce Cudotworny Serafin Antoni S. Na ręku Jezusa piástuiący; Niebieska [sic] Cudow Swiátłością, we dwunastu Znakach, To iest: śmierći, błądźie, strápieniu, trądźie, czárostwie, Morzu, Chorobie, okowach, członkách, potrzebie, utráćie y niebeśpieczeństwie; Na Olympie Gory Rodecznickiey Jasnieiący: Oraz Boskiey Miłośći ogniem przez wyrażone Modlitwy, Nabożne serca do śiebie zapalaiący. Zamość, w Drukarni Akademij Zamoyskiej, 1753,
171391 Ostroróg Jan (II), Wojew. pozn. (1547 † 1622). Jan Hr. z Ostroroga, Woiewoda Poznański, sławney Koronie polskiey, z wielą narodów z woli bożey w iedno ciało rzeczypospolitey pod iednym królem złożoney yako narodowi swemu własnemu stare swe służby y miłość braterską ... w Lublinie 17 Junij 1620. Zamość, w dr. Akad. 1620.
168861 Officium. {Officium} cordis Jesu. Zamość, typis univers. 1770.
78413 Duńczewski Stanisław (ur. 8 maja 1701 r. † 27 września 1767 r.). Kalendarz Polski y Ruski Na Rok Panski MDCCXLVI. ... inne wydanie. {Zamość, druk. Jana Kantego, b. r. 1745/1746.}
164991 Żymunkiewicz Wojciech Florian (Zymonkowicz, Zymunkiewic, Zymunkiewicz). Wzór wieczney sławy Walentemu Fredrowi za kolędę przez Floryana Wojciecha Zymunkiewicza ofiarowany 1642. (Zamość, Druk. Akademii, 1642),
78365 Duńczewski Stanisław (ur. 8 maja 1701 r. † 27 września 1767 r.). Laudetur Jesus Christus Amen. Ciekawosc o komecie roku panskiego MDCCXLIV. z dalszą światła, obrotu, y procedencyi iego koniekturą, az do skonczenia apparicyi, na horizoncie zamoyskim, przez M. Stanisława z Łazow Dunczewskiego, w przesławney akádemij krákowskiey náuk wyzwolonych y filozofij doktorá, w zamoyskiey máthemátyki ordináriuszá, práwá oboygá professorá, jáśnie oświeconego tribunału koronnego geometrę przysięgłego, obserwowanym, á dla ćiekáwych y strwożonych przyszłemi ewentámi komety teráznieyszego, z koniekturą y prognostykiem náturálnym, bárdźiey dla konsolácyi, iák przestrogi, do druku podana. Roku 1744. Dniá 1. Márcá, w Zamoyskiey akademij. {Zamość, druk. Akademii Zamojskiej, 1744.}
22129 (Zamoyski Jan „Sobiepan”, syn Tomasza, starosta kałuski, hrabia na Tarnowie i Jarosławiu, krajczy a potem podczaszy w. koronny, wojewoda kijowski potem sandomierski, generał podolski) (ur. 9 kwietnia 1627 — zm. 7 kwietnia 1665). Lessvs Illvstrissimi Adolescentis Ioannis Zamoscii Capitanei Kałussiensis In Anniversaria Die Obitvs Parentis Svi Illustrissimi Domini D. Thomae de Zamoscie Zamoyski Supremi olim Regni Poloniae Cancellarij, Generalis Cracouieñ. Knyszyneñ, Rabsztyneñ. Sokalieñ. Neoforieñ. &c. &c. Capitanei. Per Nobilem. Iuuentutem Scholae Analogiae Academiae Zamosciens Introdvctvs. Anno Dñi M.DC.XXXIX (1639) Die VIII Ianuar. (Zamość, Druk. Akademicka, 1639).
45179 Alcantara Petrus (ur. 1499 † 18 Paźdz. 1562). Rozmyślania codzienne świętego Piotra z Alkantary zakonu św. Oyca Franciszka reformata z hiszpańskiego na łaciński, teraz na polski język z przydatkiem zebranych affektów W. Tomasza a Kempis przez jednego z zakonników św. O. Franciszka reformata kustodyi ruskiej, przetłumaczone, za pozwoleniem zwierzchności zakonney, nakładem pewnej J. W. tegoż zakonu dobrodziejki, (a teraz pobożnym zaleca się westchnieniom) do druku podane. Zamość, druk błog. Jana Kantego. 1759.
74645 Daniłowicz Stanisław. Ode in funere Georgii Zamoyski. Zamość, Academia 1621.
214980 Kukolnik Bazyli (1767–1821). Zbiór prawideł ekonomicznych podług starożytnej i teraźniejszej Ekonomiki autorów dla uczącej się młodzieży ułożony. Część I. Rolnictwo. Zamość, 1800,
48555 Badowski Amandus. Sancti Thomae Aquinatis studium theologicum et juridicum theses offert, quas Amandus Badowski notarii Castrensis Lublinensis filius in Univers. Zamoscensi theologiae, juris utriusque et matheseos auditor in assistentia Nicol. Onuphrii Olgerd juris canon. professoris, tunc Valentini Tepper juris naturae et gentium professoris propugnant. Zamość, 1784.
186574 Remiszewski Ignacy. Propositiones Juridicae ex jure Regni desumptae. (Na końcu:) Defendentur in collegio Studii Universitatis Zamoscensis respondente ad objecta Ignatio Remiszewski pincernae Novogrodensis filio, juris ejusdem auditore 22 Iulii 1779. {Zamość, 1779}
200743 Szpądrowski Stanisław, prof. Ak. Zamojs. († 20 marca 1777 w Zamościu). In nomine Domini Amen. Conclusiones philosophicae menti Divi Thomae Doctoris Angelici conformes. (Na końcu:) Defendentur publice in Collegio Universitatis Studiorum generalium Zamoscensis a G. D. Ignatio Balicki Philosophiae auditore praesidente Stanislao Joanne Cantio Aloisio Szpądrowski Philosophiae doctore et professore, facultatis philosophicae decano, scholarum provisore, cum auctoritate apostolica publico notario 1775. (Zamość, 1775)
200741 Szpądrowski Stanisław, prof. Ak. Zamojs. († 20 marca 1777 w Zamościu). Conclusiones Philosophicae Menti Peripateticorum, praecipuè Divi Thomae Angelici Ecclesiae Doctoris, & rationi conformes Expositae. Ex Logica. [Na końcu:] Defendentur publicè in Collegio Universitatis Zamoscensis à VV. DD. Thoma Cwiklinski, & Nicolao Manugiewicz AA. LL. & Philosophiae Baccalaureis, Ejusdemq; Alumnis in assistentia M. Stanislai Szpądrowski, Phiae Doctoris, Ejusdemq; Professoris. Annô Domini 1774. Diebûs Julii. {Zamość, 1774}