Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
223386 Delaporte Joseph.
223385 Declaratia.
223384 Dawid. Zołtarz Dawidow, Przez Mistrzá Wálántego Wrobla, niekiedy Káznodzieje poznańskiego, na rzecz Polską wyłożony.
223382 (Danzig). Das itzt-lebende Danzig. Anno... Nach der im Monat Martio gehaltenen Kuehr und Verkuehrung der Aempter. Danzig, 1741-1794,
223381 Damascen Jan (Mansur) Aurifluus, Chrysorroas († po r. 754). Oktoich. 1491 i n.
223380 *Confoederatio. Confoederatio Generalis, Ich Mći Pánow Rad Koronnych, Duchownych y Swieckich, y Rycerstwá z Woiewodztw Wielkopolskich, ná dźień S. Wáwrzyńcá w Kole ná zieźdźie spolnym zgromádzonych. Roku Páńskiego. M. D. XC. B. m. i r. (Poznań, druk. Jana Wolraba, 1590),
223379 Borck Michael.
223378 Bielawski Józef. Très-bénignes remonstrances aux auteurs du Journal de Paris. A Varsovie. 1787,
223377 Bielatowski Adryan. Paestum agni Szaniaviani. {Warszawa, Druk. Pijarów, 1725}.
223376 Bieg.
223375 *Gedanum.
223374 *Fencl Jan Mantuan.
223373 *Exemplum. Exemplum Litterarum Ab Equite Polono Scriptarum Varsaviae, Mense Majo Anno 1669, {1669}
223372 *Ephorinus Anselmus (Ephorinus Anzelm).
223371 *Elettione.
223370 *Ehler Anna z domu Flint [nie: Mackensen], primo voto Ruediger (zm. 1657).
223369 *Cubius Christophorus.
223368 Bystrzonowski Franciszek.
223367 Brzezin Grzegorz Paweł z.
223366 *Bobola Joannes (alonim).
223365 Bieliński Stanisław (zm. 1812). Projekt Od Laski. 1793
223364 Bernardynki.
223362 *Bigański Józef.
223361 Apotheosis. Apotheosis Stanislai I
223360 Alexandre de Villedieu.
223359 Gniezno.
223358 Corolla.
223357 Consilium de recuperanda pace Regni Poloniae. Consilium de recuperanda pace Regni Poloniae.
223356 *Codorus.
223355 *Churfursten. Was den loblichen Churfursten und Fursten (1512)